Luona logo

Hoitajien kädet vapaaksi maakunnallisella puhelinpalvelulla

Luona Terveys toteuttaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirille maakunnallista koronapuhelinpalvelua. Puhelinpalvelulla on saatu apua hoitajien työtaakkaan, jotta heidän aikansa ei mene puhelimeen vastaillessa. Järjestelmän toteuttaminen laajalle, hajanaiselle alueelle oli haaste, jonka Luona yhteistyöllä muiden mukana olleiden tahojen kanssa onnistui selättämään. 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa laajalle maantieteelliselle alueelle perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita. Väestöpohjaa alueella on noin 250 000 henkilöä Jyväskylän toimiessa keskuspaikkana. Kuten kaikissa maamme sairaanhoitopiireissä, myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on taisteltu koronatilanteen kanssa kuluneena vuonna.

– Kun tulin kesälomalta töihin, niin me huomasimme, että korona-aiheiset puhelut olivat entisestään lisääntyneet. Kenttä alkoi olla tukossa pelkästä puhelimeen vastaamisesta, kertoo Jari Porrasmaa, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin digijohtaja.

Tuttu kumppani mukaan haasteeseen

Sairaanhoitopiiri on tehnyt pidempään yhteistyötä Luonan kanssa päivystysapupuhelimen, 116 117, kanssa. Porrasmaa tiimeineen lähti selvittämään, saisiko Luonalta apua myös koronaruuhkasta selviytymiseen.

– Näimme Luonan luontevaksi kumppaniksi, koska meillä on takana pitkä yhteistyö, Porrasmaa kertoo.

Luona toteuttaa sairaanhoitopiirille koronapuhelinpalvelua, jossa Luonan hoitaja vastaa puhelimeen, kirjaa potilaan oireet, pystyy tekemään laboratoriotutkimuspyynnöt ja ohjeistamaan potilaan tarvittaessa oikeaan paikkaan koronatestiä tekemään.

Hajanaiset toimintamallit ja tietojärjestelmät haasteena

Projekti ei ollut helpoimmasta päästä, koska Keski-Suomen vielä hajanainen sosiaali- ja terveydenhuolto käsittää monta erilaista tietojärjestelmää, jotka kaikki piti saada toimimaan tähän Luonan palveluun. Lisäksi eri kuntien välillä toimintatavoissa oli paljon poikkeavuuksia, jotka vaikeuttivat tällaisen maakunnallisen ratkaisun toteuttamista.

Luona pystyy tekemään kirjaukset suoraan eri kuntien tietojärjestelmiin – kuten esimerkiksi Äänekosken Mediatriin tai Pohjoisen Keski-Suomen Pegasokseen. Lisäksi Luonalle piti luoda kuvaukset eri kuntien koronatestauspaikkojen sijainneista ja toimintamalleista, jotta hoitajat osaavat ohjeistaa potilaita oikein.

– Yhteyksien rakentaminen on onnistunut sairaanhoitopiirin, kuntien ja Luonan toimijoiden yhteistyön tuloksena. Se, että kaikki saatiin puhaltamaan yhteen hiileen, oli ratkaisun avain, Porrasmaa pohtii.

Parissa viikossa saatiin ensimmäinen kunta palvelun piiriin, ja siitä muutamien viikkojen päästä olivat loputkin alueen kunnista mukana. Osittain valmiit tietojärjestelmäyhteydet nopeuttivat projektia.

Porrasmaa kiittelee yhteistyötä Luonan kanssa:

– Toiminta oli hyvin sujuvaa ja tekeminen käytännönläheistä. Pystyimme kommunikoimaan molemmin puolin matalalla kynnyksellä. Ketterää ja asiakaslähtöistä kaikin puolin.

Merkittävä apu eri kuntien hoitajien työtaakkaan

Luonan palvelusta on saatu merkittävä apu Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. Hoitajapoolissa ne hoitajat, jotka aiemmin vastasivat puheluihin, pääsevät nyt tekemään muuta hoitotyötä.

Koronapandemiassa tyypillistä on, että joukkoaltistuksen osuttua maakuntaan, puhelintulva voi olla todella suuri. Tähän ruuhkaan Luonan palvelu on luotu, jotta jonotusajat eivät veny kohtuuttomiksi, ja että puheluihin ylipäätään ehditään reagoimaan saman päivän aikana.

– Olemme saaneet tästä todella arvokasta lisäapua. Aikaisemmin omat hoitajamme ovat ottaneet puhelut vastaan eri kunnissa. Tämä helpottaa kuormitustamme ja hoitajat pystyvät keskittymään varsinaiseen potilaiden hoitoon, Porrasmaa päättää.

Asiakas: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Palvelu: Hoidon tarpeen arviointi ja neuvonta