Luona logo

NHG tutkimus: Vaikuttavia ja kustannustehokkaita palveluita

Sote-palveluiden integraattorina yhdistämme Tampereella ikäihmisten kotona selviytymistä tukevat palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi Kotitori-mallin avulla. NHG vertaili Kotitorin väestövastuualuetta kaupungin keskiarvoihin vuosina 2016–2017.

  • Kaupunki sai 3,4 miljoonan euron arvioidut vuotuiset säästöt Kotitorin väestövastuualueen asiakkaiden myöhäisemmästä siirtymisestä raskaampiin palveluihin.
  • Kotitorin väestövastuualueella siirrytään säännöllisen kotihoidon piiriin keskimäärin 1,1 vuotta iäkkäämpinä ja tehostetun palveluasumisen piiriin keskimäärin 1,2 vuotta iäkkäämpinä.
  • Tampereen asiakasmäärällä säästöpotentiaali on 24 miljoonaa euroa vuodessa.

Luona Arviointi -palvelu tuottaa hoidon tarpeen arviointia, neuvontaa sekä ohjausta. NHG tutki terveydenhuollon virtuaalisen, ulkoistetun arviointipalvelun vaikutuksia Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä (KSSHP) 2014–2016.

  • Ulkoistetun palvelun tuoma vuosittainen säästö oli 550 000 euroa, kun sitä verrattiin tilanteeseen, jossa KSSHP tuotti palvelun itse.
  • Raportin perusteella ulkoistetun päivystysnumeron vastausaika on pysynyt tasaisesti alle kahdessa minuutissa, vaikka puhelujen määrä on kasvanut lähes 50 prosenttia. Esimerkiksi Keski-Suomessa ulkoistetun päivystysnumeron vastausprosentti on ollut neljän vuoden ajan 85–88 prosenttia.
  • Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä päivystyskäynnit vähenivät 7 prosenttia päivystyspuhelinpalvelun ulkoistuksen jälkeen verrattuna vuoden 2013 tasoon. Kyse on noin 400 000 euron vuosittaisesta säästöstä.
Siirry lataamaan tutkimus tästä