Luona logo

Case KSSHP – Etäpalveluista vaikuttavia ratkaisuja päivystyksen ruuhkiin ja kiireeseen

Vuosien 2014-2016 aikana puhelujen määrä kasvoi 57 %. Tästä huolimatta päivystyskäynnit ovat vähentyneet. Ei-kiireellisten asiakkaiden määrä on pienentynyt jopa kolmanneksella, ja päivystyksen 24/7 puhelinpalvelun keskimääräinen vastausaika sekä vastausprosentti ovat kasvaneesta volyymista huolimatta pysyneet korkealla tasolla.

Esimerkkitapauksemme perustuu Nordic Healthcare Groupin tekemään selvitykseen, miten Luonan tuottama keskitetty päivystysneuvonta, hoidon tarpeen arviointi ja ohjaus vähensivät ruuhkia ja lisäsivät vaikuttavuutta. Kerromme päivystystoiminnan kehittämiseksi tehdyistä toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista.

LATAA CASE-ESIMERKKI >>

Kysyimme Keski-Suomen keskussairaalan päivystyksen ylilääkäri ja toimialuejohtaja Johanna Tuukkaselta, mikä on päivystyksen tila tällä hetkellä sairaanhoitopiirissänne?

 ”Vuoden 2019 maaliskuun alussa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella otettiin käyttöön valtakunnallinen Päivystysapu 116 117, mikä on lisännyt päivystyksen puhelinneuvonnan yhteydenottoja merkittävästi. Olemme samaan aikaan kehittäneet omaa ensiarviotoimintaamme ja lisänneet tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan ohjausta yhteistyössä alueen perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa. Nämä molemmat asiat ovat varmasti omalta osaltaan vaikuttaneet siihen, että päivystyskäynnit ovat tänä vuonna vähentyneet lähes 6 %”, toteaa Johanna.

KATSO MYÖS REFERENSSIVIDEO >>

Tutustu vaikuttavuuslaskuriin, jolla voit arvioida kuinka paljon sairaanhoitopiirisi voisi säästää ulkoistamalla hoidon tarpeen arvioinnin Luonalle. Katso minkälaisia laadullisia ja taloudellisia vaikuttavuuslisäyksiä yhdenmukaisella yhdenmukaisesti tuotetuilla terveyspalveluilla on mahdollista saavuttaa.

TUTUSTU LASKURIIN >>

Sote-palveluiden kehittäminen on intohimomme, joten keskustelemme mielellämme kanssasi lisää! Tarkennamme myös mieluusti kanssasi sitä, miltä esimerkissä esitetyt hoidon ja taloudellisen vaikuttavuuden luvut ja mittarit voisivat tarkoittaa sairaanhoitopiirissäsi.

Kysy lisää ja ota yhteyttä!

Seppo Kariniemi
050 400 8996
seppo.kariniemi@luona.fi