Luona logo

Keikkatöihin Luonan vastaanottokeskuksiin

Haluaisitko tehdä merkityksellistä työtä Luonan vastaanottokeskuksessa?  Meillä viihdytään aidosti, sillä jopa 93 % luonalaisista suosittelee meitä työnantajana. 

Me Luonassa olemme monimuotoinen tiimi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Meillä jokainen saa olla yksilö, mutta kenenkään ei tarvitse pärjätä yksin. Uskomme, että vain yhdessä tekemällä syntyy jotain ainutlaatuista. Olisi hienoa saada sinut meille!

Haemme nyt keikkaluonteiseen työsuhteeseen ohjaajia, sosiaaliohjaajia, hoitajia ja sosiaalityöntekijöitä pääkaupunkisudun vastaanottokeskuksiimme Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle. Asiakkaina on aikuisia kansainvälistä suojelua hakevia aikuisia ja perheitä.

Ohjaaja toimii vastaanottokeskuksemme ohjaustiimissä. Yhteen hiileen puhaltava ohjaustiimi koostuu ohjaajista, sosiaaliohjaajista sekä vastaavasta ohjaajasta. Ohjaajan työ pitää sisällään muun muassa asiakkaan tukemista arjessa ja tämän hyvinvoinnissa, lakisääteisten alkuinfojen toteuttamista ja ristiriitatilanteiden ratkaisemista. Vauhtia ja muuttuvia tilanteita on paljon, joten hyvät organisointitaidot ja kyky rajata omaa työtä ovat tärkeitä. Ohjaajan työ keskuksissamme koostuu pääasiassa asiakkaiden vastaanotosta ja majoittamisesta sekä neuvonnan ja ohjauksen antamisesta. Työvuorot sijoittuvat aamu-, ilta-, ja yövuoroihin viikon jokaiselle päivälle. Yksityismajoituspisteiden ohjaajien työ pitää sisällään työpisteellä annettua neuvontaa ja ohjausta. Koska yksityismajoituspisteissä ei ole majoituspalveluita, sijoittuu työaika arkipäiville klo 8-16:10 väliselle ajalle. Ohjaajalla tulisi olla sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu soveltuva koulutus.

Sosiaaliohjaajana voit toimia joko ohjaustiimissä tai sosiaalitiimissä. Työ ohjaustiimissä koostuu pääasiassa asiakkaiden vastaanotosta ja majoittamisesta sekä neuvonnan ja ohjauksen antamisesta, usein akuutisti. Keskusten ohjaustiimi työskentelee 24/7, aamu-, ilta, -ja yövuoroissa ja yksityismajoituspisteiden ohjaustiimi arkipäivisin. Sosiaalitiimin sosiaaliohjaajan tehtävä painottuu ohjaustiimiä vahvemmin henkilökohtaiseen, pidempiaikaiseen neuvontaan ja ohjaukseen sekä palveluntarpeen kartoittamiseen. Lisäksi työtehtäviin kuuluu täydentävästä vastaanottorahasta päättäminen ja erilaisten sosiaaliverkostojen laajempi hyödyntäminen. Sosiaalitiimi työskentelee arkipäivisin ja tiimiin kuuluu sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, kriisi- ja perhetyöntekijä sekä vastaava sosiaaliohjaaja. Sinulla tulisi olla sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen pätevyys ja oikeus käyttää sosiaaliohjaajan ammattinimikettä. Otamme hakemuksissa huomioon myös sijaispätevyyden omaavat loppuvaiheen opiskelijat.

Työsi hoitajana vastaanottokeskuksessa on vaihtelevaa ja monimuotoista. Asiakkaamme tarvitsevat arjessaan paljon psykososiaalista tukea. Teet asukkaillemme terveystarkastuksia sekä arvioit hoidon tarvetta lähi-triagessa sekä puhelimessa. Omaat mielellään sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinnon, mutta otamme huomioon myös sijaispätevät loppuvaiheen opiskelijat.

Tehtävänäsi sosiaalityöntekijänä on kansainvälistä suojelua hakevan asiakkaan elämäntilanteen kokonaisvaltainen kartoittaminen ja tukeminen, eritysesti haavoittuvassa asemassa olevien kanssa. Laadit palvelutarpeen arviointeja sekä asiakassuunnitelmia ja niiden seurannat sekä toimit erityisen tuen tarpeessa olevan asiakkaan omatyöntekijänä. Vastaat päätöksenteosta erityistä tukea tarvitsevien palveluista (sosiaalihuoltolain §14 mukaan). Lisäksi työtehtäviin kuuluu täydentävästä vastaanottorahasta päättäminen. Sinulla tulisi olla sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015, 7) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Otamme hakemuksissa huomioon myös sijaispätevyyden omaavat loppuvaiheen opiskelijat.

Tarjoamme sinulle

  • Merkityksellisen työn vastuullisessa ja matalan hierarkian yrityksessä, jossa viihdytään
  • Työsi tueksi ammatillisen esihenkilön ja tiimin tuen sekä jatkuvan ryhmätyönohjauksen.
  • Laadukkaat työvälineet ja mahdollisuuden urakehitykseen Luonan sisällä
  • Kilpailukykyisen palkan. Työsuhteen ehdoissa noudatamme yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta sekä palkkauksessa huomioimme tehtävän vaativuuden sekä työkokemus- ja osaamistaustasi.
  • Hyvät työsuhde-edut, kuten virike-edut.

Ilahdumme erityisesti, jos

  • Arvostat työyhteisön monimuotoisuutta ja teet sosiaalityötä samalla ylpeydellä kuin me luonalaiset
  • Olet joustava ja omaat hyvät tiimi- ja yhteistyötaidot
  • Sinulla on kokemusta maahanmuuttotyöstä.

Katsomme tehtävässä eduksesi aiemman työskentelysi monikulttuurisessa ja -ammatillisessa työyhteisössä sekä kokemuksen työskentelystä tulkin kanssa, mutta tärkeintä meille on oikea asenteesi, tilannetajusi, hyvät tiimityöskentely- ja organisaatiotaidot ja paineensietokyky.

Tutustu meihin:

Kiinnostuitko? Haethan pian, sillä haastatteluja pidetään jo hakuaikana.

Mikäli sinulle heräsi kysyttävää, voit olla yhteydessä sähköpostitse rekry@luona.fi tai soittaa HR-asiantuntija, Heidi Matikaiselle, 050-301 5300 (ma, ke ja pe klo 15-16).

Päättymispäivä: 30.11.2022