Luona logo

Sosiaaliohjaajia Luonan vastaanottokeskuksiin

Hei sosiaalialan ammattilainen! Haluaisitko tehdä merkityksellistä työtä Luonan vastaanottokeskuksessa? Meillä viihdytään aidosti, sillä jopa 93 % luonalaisista suosittelee meitä työnantajana.

Me Luonassa olemme monimuotoinen tiimi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Meillä jokainen saa olla yksilö, mutta kenenkään ei tarvitse pärjätä yksin. Uskomme, että vain yhdessä tekemällä syntyy jotain ainutlaatuista. Olisi hienoa saada sinut meille!

Haemme sosiaaliohjaajia pääkaupunkiseudun vastaanottokeskuksiimme Espooseen, Helsinkiin ja Vantaalle. Haemme nyt ensisijaisesti kokoaikaisia sosiaaliohjaajia, mutta myös osa-aikaisuus on mahdollista. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva.

Sosiaaliohjaaja voi toimia osana ohjaustiimiä tai osana sosiaalitiimiä.

Ohjaustiimin sosiaaliohjaajan tehtävässä vaaditaan Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi tai geronomi) tai yhteisöpedagogin (AMK) tutkinto. Sosiaalitiimin sosiaaliohjaajan tehtävässä vaaditaan Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi). Tehtävissä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Otamme hakemuksissa huomioon myös sijaispätevyyden omaavat loppuvaiheen opiskelijat.

Sosiaaliohjaajan tehtävänä on tarjota kansainvälistä suojelua hakeville asiakkaille lakisääteiset vastaanottopalvelut ja edistää heidän hyvinvointiaan turvapaikkaprosessin aikana osana moniammatillista, tukea antavaa tiimiä. Asiakkaina on kansainvälistä suojelua hakevia aikuisia ja perheitä. Vauhtia ja muuttuvia tilanteita on paljon, joten hyvät organisointitaidot ja kyky rajata omaa työtä ovat tärkeitä. Arvostamme oma-aloitteista ja asiakaslähtöistä työotetta ja hyviä yhteistyötaitoja. Toivomme, että sinulla on kokemusta ja kykyä psykososiaalisen tuen antamiseen. Työssä pärjäät suomen kielellä, mutta muu kielitaito katsotaan eduksi.

Sosiaaliohjaajan työ ohjaustiimissä koostuu pääasiassa asiakkaiden vastaanotosta ja majoittamisesta sekä neuvonnan ja ohjauksen antamisesta, usein akuutisti. Keskusten ohjaustiimi työskentelee 24/7, aamu-, ilta, -ja yövuoroissa ja yksityismajoituspisteiden ohjaustiimi arkipäivisin. Yhteen hiileen puhaltava tiimi koostuu ohjaajista, sosiaaliohjaajista sekä vastaavasta ohjaajasta. Noudatamme palkkauksessa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Kokoaikaisesti työskentelevän ohjaustiimin sosiaaliohjaajan lähtöpalkka on 2611,33€/ kk + mahdolliset työaikalisät. Palkka nousee tästä kokemusvuosiesi mukaisesti työehtosopimukseen pohjautuen.

Sosiaalitiimin sosiaaliohjaajan tehtävä painottuu ohjaustiimiä vahvemmin henkilökohtaiseen, pidempiaikaiseen neuvontaan ja ohjaukseen sekä palveluntarpeen kartoittamiseen. Lisäksi työtehtäviin kuuluu täydentävästä vastaanottorahasta päättäminen ja erilaisten sosiaaliverkostojen laajempi hyödyntäminen. Sosiaalitiimi työskentelee arkipäivisin ja tiimiin kuuluu sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, kriisi- ja perhetyöntekijä sekä vastaava sosiaaliohjaaja. Noudatamme palkkauksessa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Kokoaikaisesti työskentelevän sosiaalitiimin sosiaaliohjaajan lähtöpalkka on 2679,09€/ kk. Palkka nousee tästä kokemusvuosiesi mukaisesti työehtosopimukseen pohjautuen.

Tarjoamme sinulle

  • Merkityksellisen työn vastuullisessa ja matalan hierarkian yrityksessä, jossa viihdytään
  • Työsi tueksi ammatillisen esihenkilön ja tiimin tuen sekä jatkuvan ryhmätyönohjauksen.
  • Laadukkaat työvälineet ja mahdollisuuden urakehitykseen Luonan sisällä
  • Kilpailukykyisen palkan.
  • Hyvät työsuhde-edut, kuten laaja työterveyshuolto, työmatka-, hyvinvointi-, virike-, ja lounasetuus, vapaa-ajan tapaturmavakuutus, ilmaiset kahvit, merkkipäivien ja palvelusvuosien muistaminen ja palkallinen muuttopäivä.

Ilahdumme erityisesti, jos

  • Arvostat työyhteisön monimuotoisuutta ja teet sosiaalityötä samalla ylpeydellä kuin me luonalaiset
  • Olet joustava ja omaat hyvät tiimi- ja yhteistyötaidot
  • Sinulla on kokemusta maahanmuuttotyöstä.

Katsomme tehtävässä eduksesi aiemman työskentelysi monikulttuurisessa ja -ammatillisessa työyhteisössä sekä kokemuksen työskentelystä tulkin kanssa, mutta tärkeintä meille on oikea asenteesi, tilannetajusi, hyvät tiimityöskentely- ja organisointitaidot ja paineensietokyky.

Tutustu meihin:

Kiinnostuitko? Haethan pian, sillä haastatteluja pidetään jo hakuaikana!

Mikäli sinulle heräsi kysyttävää, voit olla yhteydessä sähköpostitse rekry@luona.fi tai soittaa HR-asiantuntija, Heidi Matikaiselle, 050-301 5300 (ma, ke ja pe klo 15-16).

Päättymispäivä: 16.12.2022