Luona logo

Etäkuntoutus

Hyvinvointiteknologia

Palvelu

Luonan etäkuntoutuksella ylläpidetään ikäihmisen toimintakykyä ja ehkäistään siirtymiä raskaamman hoidon piiriin.

Tuemme ikäihmisten toimintakykyä, nopeaa kuntoutumista ja kotona asumista tuottamalla kokonaisvaltaista kuntoutuksen ja tuen palvelua etänä. Luonan etäkuntoutus-palvelun tavoitteena on ehkäistä ikäihmisten siirtymisiä raskaamman hoidon pariin sekä tukea ja nopeuttaa hoitojakson jälkeistä kuntoutumista. Näin ikäihmisten elämänlaatu paranee ja meiltä palvelua tilaava organisaatio säästää kustannuksissa.

Etäkuntoutuksen hyödyt

Miksi valita etäkuntoutus?

Etäkuntoutuksella voidaan merkittävästi ennaltaehkäistä sote-kustannusten muodostumista. Etäkuntoutus on ammattilaisen ohjaamaa kuntoutusta, joka toteutetaan asiakkaalle helppokäyttöistä etäteknologiaa, kuten puhelinta tai tietokonetta, hyödyntäen.

Etäkuntoutuksessa huomioidaan kaikki toimintakyvyn ylläpidon kannalta tärkeät näkökulmat eli fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Kuntoutus pohjautuu alkukartoitukseen, jonka perusteella määritellään tavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja seuranta. Toteutukselle asetetaan yhdessä konkreettiset vaikuttavuusmittarit, ja myös hinnoittelumalli voidaan rakentaa vaikuttavuusperusteisesti. Luona toteuttaa etäkuntoutuksen kokonaisuutena tilaajan puolesta ja raportoi sen etenemisestä sekä tuloksista säännöllisesti.

Miten etäkuntoutus toteutetaan?

Miten etäkuntoutus toteutetaan?

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Etäkuntoutus sopii monelle asiakasryhmälle, mutta siitä hyötyvät erityisesti kohderyhmät, joissa on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa ennaltaehkäisevästi palvelutarpeen kasvuun, kuten esimerkiksi Ikäihmiset, joilla on riski siirtyä kotihoidon asiakkaaksi tai jotka ovat tilapäisen kotihoidon asiakkaita ja heidät halutaan takaisin itsenäisen asumisen piiriin. Myös hoitojaksolta kotiutuville kuntoutus sopii erittäin hyvin.

Etäkuntoutus on palvelujen järjestämisvastuullisille organisaatioille tarkoitettu palvelu, eli palvelua meiltä voivat tilata kunnat, kaupungit, maakunnat, sairaanhoitopiirit ja sote-yhtymät.

Mitä hyötyä etäkuntoutuksesta on?

Useimmat ikäihmiset haluavat asua itsenäisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tämä on mahdollista, kun toimintakyky säilyy hyvänä. Hyväkuntoisena ihminen on usein myös tyytyväisempi elämäänsä kokonaisuudessaan, eikä hänellä ole tarvetta siirtyä esimerkiksi kotihoidon asiakkaaksi tai käyttää muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.

Kokonaisvaltaisessa etäkuntoutuksessa huomioidaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuntoutuksen tarve. Kokonaisuuden huomiointi on tärkeää, jotta yhden osa-alueen heikkenemä ei pääse aiheuttamaan toimintakyvyn laskua toisella osa-alueella.

Kiinnostuitko?

Mitä etäkuntoutus voisi tarkoittaa teillä?
Mille asiakasryhmille etäkuntoutus sopisi parhaiten?
Miten ikäihmisten toimintakyky ja elämänlaatu paranisivat?
Millaiset olisivat ennaltaehkäisyn kautta saavutettavat vaikuttavuushyödyt ja säästöt?
Miten voisimme räätälöidä Luonan etäkuntoutuksen vastaamaan parhaiten juuri teidän tarpeitanne?

Ota yhteyttä, keskustelemme mielellämme kanssasi lisää!

 

Lue blogi: Toimintakyvyn ylläpitoa kuntoutuksella – yhä useammin etänä

Lataa pdf-esite ja saat lisätietoja Luonan Etäkuntoutus -palvelustasi

Mitä etuja?

  • Kuntoutettavan ikäihmisen oma toimintakyky säilyy, elämänlaatu paranee ja itsenäinen kotona pärjääminen on mahdollista pidempään.
  • Ikäihmisten kuntoisuuden ylläpito tuo kustannussäästöjä palvelua tilaavalle organisaatiolle.
  • Kuntoutuskokonaisuuden hallinta helpottuu, kun kokonaisuuden saa yhdeltä kumppanilta.
  • Keskitetyllä kuntoutusmallilla saadaan parempia tuloksia sekä tyytyväisempiä ja motivoituneempia asiakkaita.
  • Vaikuttavuusperusteisuus hinnoittelussa pienentää tilaajan riskiä.
  • Tilaaja-asiakas säästää kustannuksissa, koska asiakkaiden toimintakyky säilyy ennaltaehkäisevien palveluiden vuoksi pidempään ja julkisesti rahoitettujen palveluiden kysynnän kasvu pienenee.
  • Säännöllisen raportoinnin avulla toiminnan tuloksia voidaan mitata ja kehittää toimintaa.

Lisätietoja

Essi Virtanen, johtaja, sosiaalipalvelut, 050 4787 810, essi.virtanen@luona.fi

 

Yhteydenotto Luonaan

Kiitos, että kiinnostuit meistä! Voit lähettää meille tällä lomakkeella viestin, niin olemme sinuun yhteydessä. Kerro meille alla nimesi ja täytä toivomasi yhteydenottotavan tiedot.