Luona työnantajana

Luonan arvoihin ja kulttuuriin kuuluu välittäminen jokaisesta työntekijästä, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön sekä työyhteisöön ja näiden myötä sekä lupa että uskallus olla rohkea.

Yrityskulttuuri #luonaote

Toimintamme ja kulttuurimme perustana on tapamme toimia: inhimillisesti luonasi, toimimme vastuullisesti, olemme rohkea ja uudistuva kumppani ja muodostamme yhteisön, jossa jokaisen on hyvä olla. Kutsumme sitä #luonaotteeksi. Teemme päivittäin töitä apua tarvitsevien ihmisten parissa. Meille tärkeää on kohdata ihminen omana itsenään ja toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi ja toimintaa yhdessä kehittäen.

Visiomme

Luona on sosiaali- ja terveydenhoitoalan suunnannäyttäjä. Olemme vaikuttava ja vastuullinen kumppani työntekijöillemme, yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme. Haluamme olla paras sote-alan työnantaja.

Luonalaiset

Olemme monimuotoinen porukka sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Meillä jokainen saa olla yksilö, mutta kenenkään ei tarvitse pärjätä yksin. Vain yhdessä tekemällä syntyy jotain ainutlaatuista – Suomen paras sote-alan työpaikka.

Arvomme ovat inhimillisyys, rohkeus, ammatillisuus ja luottamuksen arvoinen.

Johtamisfilosofia

Meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön sekä työyhteisöön. Kehitämme jatkuvasti ammatillisuutta, esihenkilötyötä ja johtamista. Luonalaisten keskuudesta valitut strategialähettiläät osallistuvat suunnitteluun tiiviisti johdon kanssa. Lähettiläät välittävät tietoa, ideoita ja toiveita tiimin ja Luonan johdon välillä.

Luonalaisia yhdistää tapa tehdä työmme inhimillisesti, laadukkaasti, vastuullisesti ja omana itsenämme.

Me olemme ketteriä ja rohkeita: emme pelkää kyseenalaistaa totuttuja malleja, kehittää uutta ja innostaa asiakkaitamme pohtimaan tehokkaampia ja vaikuttavampia tapoja tehdä työtä. Haluamme olla edelläkävijöitä ja parhaita sosiaali- ja terveyspalveluiden alalla – täyden luottamuksen arvoisia.

Emme kuitenkaan tee työtä yksin, tai omista lähtökohdistamme. Työtä tehdään arjessa, yhdessä asiakkaan kanssa, asiakkaan toimintatapoihin ja tarpeisiin sopeutuen.

Uskomme kaikkien luonalaisten asiantuntijuuteen ja osaamiseen. Emme halua luoda sisäisiä hierarkioita, vaan rohkaisemme paikalliseen johtajuuteen, vastuunottoon ja yhteistyöhön.

Yrityskulttuurimme tiivistyy arjessa #luonaotteeseen, joka kuvaa tapaamme tehdä työtä yhdessä. Sen kulmakivet ovat:

Muodostamme yhteisön, jossa jokaisen on hyvä olla. Vaalimme avointa, osallistavaa ja yhdessä tekemisen työkulttuuria. Monimuotoisessa työyhteisössämme jokainen saa olla oma itsensä. Iloitsemme onnistumisista ja uskallamme myös erehtyä, jotta voimme kasvaa ja kehittyä.

Inhimillisesti luonasi. Kohtaamme jokaisen ihmisen avoimesti, inhimillisesti, kunnioittavasti ja arvostaen sekä etänä että läsnä. Olemme sitoutuneet inhimillisen työelämän edistämiseen sekä kestävään kasvuun ja kehitykseen.

Olemme rohkea ja uudistuva kumppani. Laadukas työ on meille sydämen asia. Olemme ylpeitä ammattitaidostamme. Arvioimme ja uudistamme rohkeasti työskentelytapojamme. Etsimme aktiivisesti ratkaisuja toteuttaa asiat uudella tavalla.

Toimimme vastuullisesti. Meille vastuullinen toiminta tarkoittaa laatua, tehokkuutta ja yhteiskunnallisen vastuun kantamista kaikessa mitä teemme. Mittaamme säännöllisesti työmme vaikuttavuutta ja vastuullisuutta sekä teemme sitä näkyväksi.

Henkilöstön tietosuojaseloste

Kouluttautuminen ja kehittyminen

Jokaisella luonalaisella on vuosittain käytössään vähintään neljä työpäivää kouluttautumiseen ja kehittymiseen.

Seuraa meitä
myös Instagramissa ja Facebookissa!