Luona otti käyttöön Whistleblowing-ilmoituskanavan

Luona otti käyttöön Whistleblowing-ilmoituskanavan. Kanava on osa vastuullisemman työelämän rakentamista. 

Kanavan avulla voi ilmoittaa Luonaan liittyviä väärinkäytösepäilyjä tai muita epäkohtia siten, kuin ilmiantolaki määrittelee.  

Lain mukaan ilmoituksia voi tehdä seuraavien aihealueiden osalta: 

  • Yksityisyyden ja henkilötietojen suoja 
  • Verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus 
  • Julkiset hankinnat 
  • Ympäristönsuojelu 
  • Elintarvikkeiden turvallisuus sekä eläinten hyvinvointi 
  • Tuoteturvallisuus 
  • Rahoituspalvelut, rahanpesu ja terrorismin rahoituksen ehkäiseminen 
  • Liikenneturvallisuus 
  • Säteilyturva 
  • Kansanterveys 

Luonan henkilöstölle on olemassa oma sisäinen ilmoituskanava. 

Luonan henkilöstöön kuulumattomat voivat tehdä ilmoituksia Oikeuskanslerinviraston lomakkeella: https://turvaviesti.gov.fi/ilmoituskanava-rapporteringskanal 

Kannustamme ilmoittamaan havaituista epäkohdista. Kaikki väärinkäytösepäilyt otetaan vakavasti ja käsitellään luottamuksellisesti. 

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?