Vastuullisuuden Luona

Tarjoamme ja toteutamme palveluja, joiden avulla voimme luoda yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Meille on tärkeää, että olemme vastuullisin kumppani sekä luonalaisille, asiakkaillemme että yhteistyökumppaneille.

Kehitämme sote-alan vastuullisuutta

Luona on tehnyt pitkäjänteistä ja systemaattista työtä sosiaali- ja terveysalan vastuullisuuden määrittelemiseksi ja kehittämiseksi. Olemme ensimmäinen suomalainen sote-alan toimija, joka aloitti raportoimaan vastuullisuustyönsä etenemistä kansainvälisen GRI-standardin mukaisesti.

Me olemme päättäneet, että tarjoamme ja toteutamme palveluja, joiden avulla voimme luoda yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tämä näkyy vastuullisuusohjelmassamme ja työssämme joka päivä.

Suomalaisen yhteiskunnan muutokset kuten väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen vaativat paljon sosiaali- ja terveysalan toimijoilta: läpinäkyvyyttä, yhteistyötä, vaikuttavuutta ja vastuullisuutta. Me Luonassa raportoimme vastuullisesta toiminnastamme vuosittain julkaistavassa vastuullisuuskatsauksessa.

Sote-alan liiketoiminnassa vastuullisuusnäkökulmaa tarvitaan kipeästi, jotta tuotettuja palveluita voidaan tilata ja tuottaa vaikuttavasti ja kestävästi. Luonassa olemme valmiita ja halukkaita tähän keskusteluun. Haluamme kehittää yhdessä sellaisia uusia toimintatapoja, joista apua ja palveluja tarvitseva ihminen ja koko yhteiskunta hyötyvät.

Luona on Finnish Business & Society ry:n jäsen. FIBS on yritysverkosto, jonka tarkoitus on edistää kestävää ja vastuullista yritystoimintaa Suomessa. Luona Oy:lla on Yhteiskunnallinen yritys -merkki, joka on myönnetty Luona Polku ja Luona Kotona-palveluillemme.

Luonan vastuullisuustyöstä lisätietoja antaa toimitusjohtaja Tommi Qvick, puh. 040 358 0556 tai tommi.qvick@luona.fi.

Luonan vastuullisuusohjelman painopistealueet vuonna 2024

Hyvinvoiva luonalainen

Tuemme luonalaisten hyvinvointia ja osaamista, sillä hyvän asiakaskohtaamisen perustana on hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja motivoitunut työntekijä. 

Inhimillinen kohtaaminen

Kohtaamme jokaisen ihmisen inhimillisesti ja yhdenvertaisesti. Olemme vastuullinen kumppani asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneille.

Luona yhteiskunnassa

Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja ja palveluita, joiden avulla voimme luoda myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Haluamme kehittää yhdessä sellaisia uusia toimintatapoja, joista palveluja ja apua tarvitseva ihminen sekä koko yhteiskunta hyötyvät.

#luonaotetta kuvaavan indeksin keskiarvo oli 3,6/5 vuonna 2023

Vahvistamme henkilöstön yhteisöllisyyttä, tuemme luonalaisten hyvinvointia ja kehitämme jatkuvasti ammatillista osaamista. #luonaote-työkulttuuriimme ja johtamiseemme kuuluvat henkilöstön osallistaminen, vuorovaikutteisuus, vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen ja matala hierarkia.

Luonalaisen eettiset periaatteet ohjaavat työtämme

Osana vastuullisuustyötämme valmistelimme Luonalaisen eettiset periaatteet, jotka auttavat luonalaisia tekemään valintoja arjen työssä. Luonalaisen eettiset periaatteet työstettiin yhdessä koko työyhteisössämme, ja ne otettiin käyttöön vuonna 2018. Työskentelemme noudattaen näitä periaatteita päivittäisessä työssämme, ja eettiset periaatteet ovat keskeinen osa työkulttuuriamme, #luonaotetta.

Sote-alan ammattilaisina meidän luonalaisten tulee luottaa ammatilliseen osaamiseemme, työyhteisön tukeen, työkokemukseemme ja näkemykseemme. Näiden avulla meidän on aina pyrittävä löytämään eettisesti kestävin ratkaisu kussakin tilanteessa asiakkaamme parhaaksi.

Luonalaisen eettiset periaatteet tukevat tätä päivittäistä pohdintaa ja auttavat meitä rakentamaan luottamusta asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Rohkaisemme kaikkia työntekijöitämme tuomaan esiin työn eettisyyteen liittyviä huolia. Esimiehet vastaavat siitä, että tämä toimintatapa on kaikkien luonalaisten tiedossa ja esille tuodut eettisten periaatteidemme vastainen toiminta korjataan viipymättä. Raportoimme vastuullisuuskatsauksessamme vuosittain eettisten toimintaperiaatteiden noudattamisesta ja mahdollisesta niiden vastaisesta toiminnasta.

Lataa Luonalaisen eettiset periaatteet »

Julkaisemme vuosittain vastuullisuuskatsauksen, jossa raportoimme kattavasti vastuullisuustyömme lähtökohtia ja tuloksia. Tutustu vastuullisuuteemme liittyviin julkaisuihin!

Vastuullisuuskatsaukset

Vastuullisuuskatsaus 2023

Eettiset periaatteet ja omavalvontasuunnitelmat

Luonalaisen eettiset periaatteet ja omavalvontasuunnitelmat

Luona on Finnish Business & Society ry:n jäsen. FIBS on yritysverkosto, jonka tarkoitus on edistää kestävää ja vastuullista yritystoimintaa Suomessa.

Luona Oy:lle ja Luona Hoiva Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki.

Kysy lisää Luonan vastuullisuustyöstä:

Tommi Qvick

Toimitusjohtaja