Luona vastaanottopalvelut

Meidän luona ollaan turvassa, kun elämä etsii uutta polkua.

Lyhyesti

Luonalla ja Maahanmuuttovirastolla on sopimus kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton järjestämisestä. Luonalla on useita vastaanottokeskuksia, yksityismajoituspisteitä ja asuntopohjaisia vastaanottokeskusta pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla.

Ketä palvelemme

Tuotamme Maahanmuuttoviraston kumppanina vastaanottopalveluja turvapaikanhakijoille ja tilapäistä suojelua saaville henkilöille pääkaupunkiseudulla ja Uudenmaan alueella.

Palvelumme

Luonan vastaanottokeskukset ovat laitos-, transit- ja asuntopohjaisia vastaanottokeskuksia, jotka sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. Lisäksi Espoossa ja Vantaalla on yksityismajoituspisteet, joissa palvelemme Uudenmaan alueella yksityismajoituksessa olevia asiakkaita. Osa vastaanottokeskuksistamme on ruokapalvelukeskuksia, niissä majoittuville asiakkaille tarjotaan ruoka. Vastaanottokeskuksissamme työskentelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia kuten sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia, terveydenhoitajia, sairaan- ja lähihoitajia, ohjaajia sekä etuuskäsittelijöitä.

Palvelut liiketoiminnoittain:

Digitaalinen vastaanottopalvelu DigiVOK

DigiVOK on etäpalvelu Luonan vastaanottotoiminnan asiakkaille. Palvelussa asiakkaat saavat ohjausta ja neuvontaa.

Vantaan vastaanottokeskus ja yksityismajoituspalvelupiste

Robert Huberin tie 3
01510 Vantaa
Puhelin: 050 466 9601 (Neuvonta 24/7)

Nihtisillan transit-vastaanottokeskus ja Espoon vastaanottokeskuksen yksityismajoituspalvelupiste

Kutojantie 10
02630 Espoo
Puhelin: 050 478 7735 (Neuvonta 24/7)

Espoon vastaanottokeskus

Ylämyllyntie 7 C 61
02740 Espoo
Puhelin: 045 7820 4966  (Neuvonta 24/7)

Länsi-Uudenmaan asuntopohjainen vastaanottokeskus, palvelupiste

Kutojantie 10
02630 Espoo
Puhelin: 045 7820 4982 (Neuvonta 24/7)

Vantaan asuntopohjainen vastaanottokeskus, palvelupiste

Robert Huberin tie 3
01510 Vantaa
Puhelin: 045 7820 4990  (Neuvonta 24/7)

Kirkkonummen asuntopohjainen vastaanottokeskus, palvelupiste

Seppä-Kallen kuja 2 C 95
02430 Masala
Puhelin: 045 7820 4920  (Neuvonta 8-22)

Porvoon asuntopohjainen vastaanottokeskus, palvelupiste

Rauhankatu 14
06100 Porvoo
Puhelin: 044 7787 264 (Neuvonta 8-22)

Järvenpään asuntopohjainen vastaanottokeskus, palvelupiste

Mannilantie 13 A 1
04400 Järvenpää
Puhelin: 050 5569 967 (Neuvonta 8-22)

Loviisan palvelupiste, Porvoon asuntopohjainen vastaanottokeskus

Koivulanmäentie 7 A 1
07970 Ruotsinpyhtää
Puhelin: 044 4938 233 (Neuvonta 8-22)

Hyvinkään palvelupiste, Järvenpään asuntopohjainen vastaanottokeskus

Sandelininkatu 1 B
05800 Hyvinkää
Puhelin: 050 5543 875 (Neuvonta 8-22)

Vastaanottopalvelut

Vastaanottopalvelut järjestää se vastaanottokeskus, jonka asiakkaaksi kansainvälistä suojelua hakeva tai tilapäistä suojelua saava rekisteröidään.

Vastaanottopalveluihin kuuluvat majoitus, yleisneuvonta, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut ja vastaanottoraha. Palveluissa hyödynnetään tarvittaessa tulkki- ja käännöspalveluita. Vastaanottokeskuksessa järjestetään työ- ja opintotoimintaa. Luonan vastaanottokeskukset ovat ruokapalvelukeskuksia, eli keskusmajoitusasiakkaille tarjotaan ateriat. Vastaanottokeskuksessa saat ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arjen asioissa sekä turvapaikan ja tilapäisen suojelun hakemiseen liittyvissä asioissa.

Vierailut vastaanottokeskuksissa

Vastaanottokeskuksessa majoittuvat voivat kysyä yksikön vierailukäytännöistä oman toimipisteensä henkilökunnalta. Yksityisyyden vuoksi vieraita ei voi ottaa vastaan majoituskerroksissa.

Rekisteröitymään tulevat asiakkaat voivat ottaa tukihenkilön mukaan. Tukihenkilö saa olla mukana myös asiointikäynneillä.

Majoittuminen vastaanottokeskukseen

Turvapaikan tai tilapäisen suojelun hakija majoitetaan vastaanottokeskukseen.

Asuntopohjainen vastaanottokeskus

Asuntopohjaisessa vastaanottokeskuksessa asiakkaat majoittuvat vastaanottokeskuksen vuokraamiin asuntoihin. Asuntoja on eri tarpeisiin esimerkiksi miehille ja naisille erikseen sekä perheasuntoja. Asunnot ovat kalustettuja ja niissä on perustarvikkeet. Asiakkaat saavat sosiaali- ja terveyspalvelut vastaanottokeskuksesta.

Majoittuminen yksityismajoitukseen

Majoitus voidaan järjestää myös itse, jolloin sitä kutsutaan yksityismajoitukseksi. Myös perhe voi majoittua yksityismajoitukseen. Vastaanottokeskukset eivät yhdistä asiakkaita ja majoittajia.

Uusi osoite tulee aina ilmoittaa omaan vastaanottokeskukseen. Myös Maahanmuuttovirasto saa tiedon sitä kautta,

Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille

Tilapäinen suojelu on tarkoitettu Ukrainasta sotaa pakeneville henkilöille. Tilapäisen suojelun tarkoituksena on, että heille voidaan tarjota nopeasti väliaikaista suojelua. Tilapäistä suojelua haetaan henkilökohtaisesti poliisin tai rajaviranomaisen luona.

Suomessa asuvia ukrainalaisia ja Ukrainasta paenneita asiakkaita palvelee oma palvelunumero. Asiakkaat voivat soittaa Maahanmuuttovirastolle asioissa, jotka liittyvät esimerkiksi tilapäiseen suojeluun.
Asiakkaiden palvelunumero on 0295 790 605, ma-pe klo 8.30–12.00 ja 13.00–15.30.
Palvelunumerossa neuvomme ukrainaksi, englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi.

Turvapaikan hakeminen

Suomessa turvapaikkaa haetaan henkilökohtaisesti poliisin tai rajaviranomaisen luona. Hakemusta ei voi jättää vastaanottokeskuksessa. Tämän jälkeen henkilö ohjataan vastaanottokeskuspalveluiden piiriin.

Poliisi ja rajaviranomainen voivat myös ohjata vastaanottokeskukseen henkilön, jolla on välitön tarve majoitukseen jo ennen hakemuksen rekisteröintiä.

Helsingin kaupungin kuntamalli

Helsingin kaupungin alueella asuvat Luonan Valimotien ja Helsingin vastaanottokeskuksen yksityismajoitukseen rekisteröityneet tilapäistä suojelua hakeneet tai saaneet asiakkaat, voivat hakea kuntamallin majoitukseen hakulomakkeella, jonka saa omalta yksityismajoituspisteeltä tai tulostamalla alla olevasta linkistä. Hakemuksen voi jättää joko omalle yksityismajoituspisteelle tai lähettää sähköpostin liitteenä kuntamalli.helsinki@luona.fi. Hakemukset käsitellään kerran viikossa Luonan, Helsingin vastaanottokeskuksen ja Helsingin kaupungin välisessä yhteystyöpalaverissa. Asuntoja on rajattu määrä ja valinnassa käytetään tarveharkintaa. Päätös valinnasta lähetetään valituille n. 1 kk kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Kuntamallineuvontaa ja lisätietoja saa torstaisin puhelinnumerosta 045 7884 4362 klo 9-10 (takaisinsoittopalvelu) tai lähettämällä sähköpostia kuntamalli.helsinki@luona.fi sekä Valimotien yksityismajoituspisteen palvelupisteeltä sen aukioloaikoina.

Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut

Vastaanottokeskuksessa tehtävää työtä ovat esimerkiksi tukikeskustelut sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa, kriisityö, erilaisten ristiriitatilanteiden selvittely ja arjessa tapahtuva ohjaus ja neuvonta.

Vastaanottokeskus huolehtii terveydenhuoltopalveluista. Terveydenhuoltopalveluihin hakeudutaan ottamalla yhteys sen vastaanottokeskuksen terveydenhuoltotiimiin, johon asiakas on rekisteröity. 

Vastaanottoraha

Turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeva voi saada taloudellista tukea välttämättömiin perustarpeisiin. Vastaanottorahaa haetaan siitä vastaanottokeskuksesta, jossa asiakas on rekisteröitynyt ja vastaanottorahahakemus täytetään henkilökohtaisesti omassa vastaanottokeskuksessa. 

Lahjoitukset ja vapaaehtoistyö

Tiedustelut ja yhteydenotot

vapaaehtoistoiminta@luona.fi

Lisätietoja avun tarjoamisesta ukrainalaisille Sisäministeriön sivuilta

Avun tarjoaminen ukrainalaisille – Sisäministeriö (intermin.fi)

Lemmikit

EU:n jäsenmaat joustavat Ukrainan sotaa pakenevien mukana saapuvien lemmikkien maahantuontivaatimuksissa ja Ukrainasta pakenevilla henkilöillä voi olla mukanaan lemmikkieläimiä. Lemmikkien kanssa saapuvien olisi parasta järjestää majoituksensa itse (yksityismajoitus), mutta se ei ole kaikille mahdollista.

Riihimäen vastaanottokeskukseen majoitetaan tilapäisen suojelun ja turvapaikanhakijoita, joilla on lemmikkejä. Vastaanottokeskuksissa lemmikit saavat Ruokaviraston terveysohjeistuksen mukaista hoitoa. 

Jaettavat ohjeet Ukrainasta paenneille

Maahanmuuttoviraston sivuilta voit tulostaa asiakasohjeita

Maahanmuuttoviraston usein kysytyt kysymykset Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan

UKK