Potilasasiamies

Potilasasiamies huolehtii potilaan oikeuksista

Potilasasiamiehen tehtävä on huolehtia siitä, että palveluja saavia potilaita ja asiakkaita hoidetaan ja kohdellaan hyvin. Potilasasiamies antaa tietoja potilaan oikeuksista sekä neuvoo ja opastaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen tekemisessä.

Mikäli hoidossasi ilmenee epäselvyyttä tai olet tyytymätön siihen tai saamaasi kohteluun, voit ottaa yhteyttä

 • sinua hoitaneisiin henkilöihin
 • hoitaneiden henkilöiden esimiehiin, kuten vastuulääkäriin tai osastonhoitajaan
 • suoraan potilasasiamieheen.


Mikäli asiat eivät selviä keskusteluissa, voit ottaa yhteyttä Luonan potilasasiamieheen. Asiamies tiedottaa ja neuvoo, miten hyvä kohtelu ja hoito toteutetaan. Hän antaa tietoja potilaan oikeuksia koskevissa asioissa. Asiamies on riippumaton ja puolueeton.

Potilasasiamies ei tee päätöksiä. Hänen palvelunsa on maksutonta.

Hyvään hoitoon ja kohteluun kuuluvat seuraavat periaatteet

 • Asiakkaan ihmisarvoa ei loukata.
 • Asiakkaan uskonnollista tai muuta vakaumusta kunnioitetaan.
 • Asiakkaan yksityisyyttä kunnioitetaan


Potilasasiamies

 • tiedottaa ja neuvoo asiakkaita oikeusasioissa
 • pyrkii parantamaan asiakkaan asemaa ja oikeusturvaa
 • on perehtynyt lainsäädäntöön, jotka koskevat asiakkaan oikeusturvaa
 • on puolueeton eikä osallistu muuhun asiakastyöhön
 • toimii sovittelijana, jos asiakkaan ja henkilökunnan välillä syntyy riitatilanteita
 • avustaa asiakasta tekemään muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen, jos asiakas on tyytymätön hoitoonsa
 • ei hoida asianajajan tehtäviä, jos hyvä hoito ei ole toteutunut
 • ei ota kantaa potilaan/asiakkaan taudinmääritykseen tai hoidon sisältöön, eikä siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko tai -virhe

Muistutus

Jos olet tyytymätön hoitoosi tai kohteluusi, voit tehdä muistutuksen osoitettuna potilasasiamiehelle.

Alaikäisen potilaan kohdalla muistutuksen tekee hänen huoltajansa. Alaikäinen voi itsekin tehdä muistutuksen, kun hän on täyttänyt 15 vuotta. Muistutuksen tekemisessä voidaan käyttää apuna myös asiamiestä, jolloin potilaan valtakirja tai muu valtuutus tulee liittää muistutukseen.

Kuolleen potilaan kohdalla muistutuksen voivat tehdä omaiset.

Muistutuksen tekemiselle ei ole asetettu määräaikaa. Asian selvittämisen kannalta muistutus on hyvä tehdä kohtuullisessa ajassa.

Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisella kirjeellä, kunhan siitä käy ilmi, että kyseessä on muistutus eikä palaute, tai oheisella lomakkeella. Lähetysosoitteet ovat lomakkeessa.

Lataa lomake potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvän muistutuksen tekemiseen »

Täytä lomake koneellasi. Tulosta ja postita potilasasiamiehelle. Voit myös skannata ja lähettää lomakkeen sähköpostitse.

Hoitoyksikön johtaja antaa asiasta kirjallisen ratkaisun, josta käyvät ilmi mahdolliset muistutuksen johdosta tehtävät toimenpiteet. Annetusta ratkaisusta ei voi valittaa.

Kysy lisää potilasasiamies Jaana Viljakaiselta, 046 878 7591, jaana.viljakainen@luona.fi