Luona yrityksenä

Rakennamme yhteiskunnallisesti vaikuttavia toimintamalleja sosiaali- ja terveysalalle.

Katso video

Autamme ratkaisemaan terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja ikäihmisten hoidon haasteita.

Me Luonassa kehitämme jatkuvasti uusia toimintatapoja soten etulinjaan ja sinne, missä vaikuttavuus on suurin. Autamme ratkaisemaan terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja ikäihmisten hoidon haasteita.

Teemme arjen sote-työtä yhdessä hyvinvointialueiden, yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Yhteistyö rakentuu luottamuksella ja sitä luodaan keskinäisellä kuuntelulla ja ymmärtämisellä. Toiminta on vastuullista, läpinäkyvää ja sitä kehitetään yhdessä.

Yhteisenä tavoitteena on tuottaa palvelut vaikuttavasti ja kestävästi. Olemme onnistuneet kun hoitoa, tukea tai apua tarvitsevat kokevat, että toiminta on laadukkaampaa. Kun he tulevat kuulluksi ja autetuksi. Näin luodaan enemmän terveyttä ja hyvinvointia samalla rahalla.

Luonassa työskentelee yli 400 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä asiakasohjauksen ammattilaista. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli noin 70 miljoonaa euroa ja käyttökate 3,26%.

Luona on 100% kotimainen ja osa Bravedo-yhteisöä.

Tiedot Luonan hallituksen jäsenistä löydät täältä.

Meillä on neljä palvelukokonaisuutta

Luona terveyspalvelut

on etäterveyspalveluiden edelläkävijä ja perusterveydenhoidon tarjoaja, jonka ansiosta ihmiset saavat oikeaa hoitoa, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.

Luona sosiaalipalvelut

Luona sosiaalipalvelut on sosiaalipalveluita tarjoavien kumppani. Se auttaa tukea tarvitsevia vahvistamaan elämänhallintaa. 

Luona vastaanottopalvelut

Luonan vastaanottopalvelut tuottaa Maahanmuuttoviraston kumppanina vastaanottopalveluja turvapaikanhakijoille ja tilapäistä suojelua saaville henkilöille.

Luona digipalvelut

Digitaaliset ratkaisut ovat osa palvelukokonaisuutta ja yhtenäistä asiakaskokemusta riippumatta teknisestä alustasta. Kaikki digiratkaisut ovat räätälöitävissä asiakkaan tarpeisiin. 

Vastuullisuuden luona

Toimintamme ja kulttuurimme perustana on tapamme toimia: inhimillisesti luonasi, toimimme vastuullisesti, olemme rohkea ja uudistuva kumppani ja muodostamme yhteisön, jossa jokaisen on hyvä olla. – Kutsumme sitä #luonaotteeksi. Kehitämme sote-alan vastuullisuutta ja Luona Oy:lle ja Luona Hoiva Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki.

Luonan tarina

Luona sai alkunsa vuonna 2015, kun halusimme luoda uuden tyyppisiä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia toimintamalleja rakentavan toimijan Suomen sosiaali- ja terveyskenttään.

2015

Luonan toiminta alkaa

Luonan toiminta alkoi asunnottomien kriisimajoituksella ja tuetun asumisen palveluilla eli auttamalla vahvan tuen tarpeessa olevia ihmisiä. Käytännössä yhdistimme turvallisen asumisen sekä kotiin tuotavan, asiakkaalle räätälöidyn tuen, jonka avulla elämänlaatu ja -hallinta paranisivat pysyvästi.

Ensimmäiset vastaanottokeskukset

Kun Eurooppa kohtasi pakolaiskriisin loppuvuonna 2015, syntyivät Luonan ensimmäiset vastaanottokeskukset. Luonalaisten määrä kasvoi poikkeusoloissa parissa kuukaudessa alle kymmenestä lähes kahteensataanviiteenkymmeneen. Mullistus oli suuri ja sitä seurasi systemaattinen ja pitkäjänteinen Luonan arvojen, johtamisjärjestelmän, esimiestyön sekä vastaanottokeskustyön kehittäminen.

2016

Mawell Care liittyy osaksi Luonaa

Seuraava merkittävä vaihe Luonan tarinassa alkoi syksyllä 2016, kun yksityisen terveysneuvonnan ja ikäihmisten palveluiden tuottaja Mawell Care liittyi osaksi Luonaa. Sen tunnetuimpia palveluja ovat Päivystysapu 116117 -puhelinneuvontapalvelu sekä Tampereen kaupungin tarjoama Kotitori-palvelu ikäihmisille. Tätä nykyä Luonan hoidon tarpeen arvioinnin ja terveysneuvonnan piiriin kuuluu jo yli kaksi miljoonaa suomalaista.

2017

#luonaote saa alkunsa

#luonaote syntyy kuvaamaan Luonan erityistä toimintakulttuuria. Se sai alkunsa aivan ruohonjuuritasolta, sosiaalialan asiakasneuvojiemme tavasta tehdä päivittäistä työtään asunnottomien ja päihdekuntoutujien parissa. Asiakastyössämme #luonaote tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että tartumme toimeen ja kohtamme ihmisen omana persoonanaan.

2020

PerusTerveys osaksi Luonaa, ja Koronaviruspalvelut Luonassa

Lääkäriasemaketju PerusTerveys tuli osaksi Luonaa ja vahvisti tarjoamiamme terveydenhuollon palveluita. Uuden liiketoiminnan avulla Luona pystyy tarjoamaan aiempaa vaikuttavampia ja laajempia etähoitamisen ratkaisuja julkiselle ja yksityiselle sote-sektorille. Luona on tänä päivänä Suomen johtava etänä tuotettavan hoidontarpeen arvioinnin, neuvonnan ja ohjauksen toimija. Sen palvelujen piirissä on jo yli kaksi miljoonaa Suomessa asuvaa ihmistä.

Koronapandemia saapui Suomeen maaliskuussa. Korona haastoi nopeaan reagointiin myös Luonassa. Luona Terveys tarjosi koronaviruksen torjuntaan liittyviä etätukipalveluja kunnille, kaupungeilla ja sairaanhoitopiireille. Tarjosimme koronavirusneuvontaa, tartuntojen jäljitystä ja teimme koronarokotusten ajanvarausta.

2022

Ukrainan kriisi

Luona oli tukemassa Suomeen saapuvia ukrainalaisia. Robert Huberin tien vastaanottokeskuksemme vastaanotti ensimmäisiä Ukrainasta saapuvia ihmisiä. Perustimme vuoden aikana Maahanmuuttoviraston toimeksiannolla kaksi uutta vastaanottokeskusta ja kolme yksityismajoituspalvelupistettä pääkaupunkiseudulle. Aloitimme myös asuntopohjaisen vastaanottokeskustoiminnan Keravalla ja Helsingissä loppuvuodesta. Luonassa oli vuoden loppuun mennessä n. 6 700 tilapäistä suojelua saavaa asiakasta ja turvapaikanhakijaa. Rekrytoimme vastaanottokeskuksiin maalis-joulukuun aikana 338 uutta soteammattilaista.

2023

Digipalveluiden kehitys ja yhteiskunnallinen yritys

Luonassa kehitettiin digipalveluita sosiaali-, terveys- ja vastaanottopalveluissa. Luonan palveluhaku yhdistää paikallisesti palvelun käyttäjän ja palveluiden tarjoajan. Palveluhaun avulla tuetaan kotona asumista ja ennaltaehkäistään raskaampiin palveluihin siirtymistä, mikä tuo säästöjä hyvinvointialueelle, mutta myös koko yhteiskunnalle. Luonan Digiklinikka on monikanavainen digitaalinen palvelualusta, joka on kehitetty suomalaiseen sote-kenttään. DigiVOK on ensimmäinen digitaalinen vastaanottopalvelu vastaanottokeskusten asiakkaille. Vuonna 2023 DigiVOK kehittyi vastaamaan paremmin sekä asiakkaiden että ammattilaisten tarpeisiin ja on kaikkien Luonan vastaanottokeskusasiakkaiden käytössä.

Luona Oy ja Luona Hoiva Oy saivat Yhteiskunnallinen yritys -merkin osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

2015

2016

2017

2020

2022

2023