Kokeilu: Etätuki hyödytti omaishoitajia, myös teknologian käyttö koettiin helpoksi

Kun uuden teknologian käyttö opetetaan rauhassa ja perusteellisesti, ei ikääntyneillä ole vaikeuksia ottaa sitä omakseen. Pirkanmaalla toteutetussa kokeilussa digitaalisen teknologian avulla annettu etätuki hyödytti mukana olleita ikääntyneitä omaishoitajia, ja innoitti heitä tapaamaan toisiaan myös kasvokkain.

Rohkaisevat tulokset selvisivät keväällä päättyneessä kokeilussa, jossa testattiin omaishoitajien arjen helpottamista tablettitietokoneella annettavan etätuen avulla. Kokeilu oli osa STM:n Ikäneuvo-hanketta, johon Luona osallistuu hankekumppanina. Luona suunnitteli etätukimallin yhteistyössä viiden pirkanmaalaisen kunnan kanssa sekä ohjasi ja seurasi sen toteutumista. Luonan etäohjaaja piti yhteyttä omaishoitajiin viikoittain ja tämän lisäksi ohjasi kokeiluun kuuluvat vertaistukiryhmät – niin ikään etänä.

Etätuella pyrittiin varmistamaan omaishoitajien jaksaminen ja saamaan selville erilaisia tapoja, joilla heidän tekemäänsä työtä voidaan tukea etävalmennuksen ja -ryhmien avulla. Tavoitteena oli luoda toimintamalli, jota voidaan tulevaisuudessa levittää laajemmallekin koko maassa.

Omaishoiva koskettaa jo monia ihmisiä omassa tai läheisen arjessa, ja omaishoitajia on Suomessa arviolta 60 000. Omaishoidon tarve kasvaa lähivuosina voimakkaasti väestön ikääntymisen takia, siksi ymmärrystä omaishoitajan arjesta tarvitaan erityisesti nyt.

”Arvioidaan, että noin 70 prosenttia yli 75-vuotiaista ei käytä mitään verkon palveluja. Siksi usein luullaan, että teknologian käyttö on heille vaikeaa. Kokeilumme alussa osallistujille annettiin henkilökohtaista neuvontaa ja opastusta tablettitietokoneiden käyttöön ja omaishoitaja sai tutustua kotiin tuotuun laitteeseen kaikessa rauhassa. Uskon, että tämä madalsi kynnystä ottaa teknologia käyttöön”, Luonan kehityspäällikkö Ulla-Maija Junno kertoo.

Junnon mukaan kokeilussa mukana olleet omaishoitajat kokivat todella hyötyneensä etätuesta. Omaishoitajien jaksaminen ja omanarvontunto lisääntyivät ja lisäksi heidän ymmärryksensä oikeudesta omaan hyvään elämään vahvistui. Kokeilun aikana omaishoitoperheiden palveluntarpeet päivitettiin, minkä seurauksena sekä omaishoitajien että omaishoidettavien fyysinen ja psyykkinen toimintakyky koheni.

”Kokeiluun valittiin tarkoituksella sellaisia omaishoitajia, jotka asuivat taajama-alueen ulkopuolella ja joilla siten oli pitkä matka palveluihin tai järjestettyyn toimintaan. Kokeilussa monet heistä aktivoituivat tulemaan myös yhteisiin tapaamisiin, joita järjestettiin osana hanketta”, Junno kertoo.

Ulla-Maija Junno näkee, että kokeilun perusteella etätukea voidaan pitää hyvin soveltuvana monille eri ryhmille. Luonassa kehitetään jatkuvasti erilaisia etäpalveluita, ja muun muassa Luona Arviointi -palvelupakettiin kuuluva terveysvalmennus pohjautuu etänä annettavaan ohjaukseen.

Kysy lisää omaishoitajien etätukikokeilusta ja terveysvalmennuksesta: kehityspäällikkö Ulla-Maija Junno, puh. 050 395 0652 tai Luona Arvioinnin muista palveluista: Tarja Eho, puh. 040 748 7470

Lue lisää kokeilusta:

Uutinen: Pirkanmaalla luodaan malli omaishoitajien etätukeen

Blogi: Löytyykö omaishoitajan arkeen helpotusta uudesta teknologiasta? 

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?