Lääkärin ja insinöörin yhteistyö – pata ja kattila vai paita ja peppu?

Luonassa moniammatillisuus ylettyy jopa sote-alan rajojen yli. Tässä blogissa lääkäri Lisbeth Forsman-Grönholm ja diplomi-insinööri Timo Koistinen kertovat siitä, miten he ratkovat digitalisoituvan terveyshuollon haasteita yhdessä.

Moniammatillisuudella ymmärretään sosiaali- ja terveydenhuollossa usein kyseisen alan ammattilaisten yhteistä tekemistä, esimerkiksi yhteistyötä kunnan ikääntyneiden palveluissa, työterveyshuollossa tai mielenterveyspalveluissa. Harvempi lääkäri kuitenkaan tekee tiivistä jokaviikkoista yhteistyötä insinöörin – saati sitten diplomi-insinöörin – kanssa, vaikka kyseiselle osaamiselle on yhä suurempi tarve nykyisessä jatkuvasti digitalisoituvassa terveydenhuollossa. Meillä Luonassa tämä yhteistyö on arkipäivää.

Yhteistyön alku oli onnellisten sattumien summa

Kun Lisbeth Forsman-Grönholm neuvotteli työstä Luonan lääketieteellisenä johtajana, toimitusjohtaja Milja Saksi sanoi keskustelun päätteeksi: ”Meillä on muuten CDO:na tällainen Timo Koistinen, teillä varmaan voisi olla yhteistä keskusteltavaa. Mennäänkin tapaamaan häntä nyt heti!”

Jo tuossa ensimmäisessä lyhyessä keskustelussa löysimme useamman aihion, joissa näimme yhteisen työskentelyn hyödyn.

Tavoitteen asettaminen on kaiken perusta

Meidän tehtävämme on yhdessä kehittää ratkaisuja, jotka yhdistävät terveydenhuollon ja digitalisaation. Toteutamme tätä pääosin erilaisten pilottihankkeiden ja kokeilujen kautta.

Ero mukavan ajatustenvaihdon ja liiketoiminnan kehittämisen välillä on tavoitteiden asettaminen. Siksi yhteistyömme alussa asetimme toiminnalle yhteiset tavoitteet. Toki olemme muokanneet näitä tavoitteita, kun ajan kanssa olemme nähneet, mitkä osat toiminnasta palvelevat parhaiten asiakkaiden tarpeita.

Osana tavoiteasetantaa kävimme myös syvällistä keskustelua asiakkuudesta, ja totesimme, että toiminnallamme on useita asiakasryhmiä: palvelua käyttävä henkilöasiakas, organisaatioasiakas, joka ostaa Luonan palveluja sekä Luonan omat erilaiset liiketoiminnat.

Työssämme kävi myös nopeasti selväksi, että lopulta luonalainen käytännön työntekijä on meidän avainasiakkaamme.

#Soteäly yhdistää teknologian ja inhimillisen kohtaamisen – siitä nimemme

Digitalisaatio on monimuotoinen ja abstrakti asia, vaikka nykyisin ympäröikin meitä lähes kaikkialla terveydenhuollossa. Yhteisen kehittämistyön käynnistyttyä huomasimme, että tekemisemme tarvitsee konkreettisen nimen toiminnasta kertomisen selkeyttämiseksi.

Viestintäammattilaisten suosiollisella avustuksella löysimme nimeksi ”soteälyn”, joka kuvaa hyvin tavoitettamme yhdistää teknologia ja inhimillinen kohtaaminen ja tehdä luonalaisista entistä ”soteälykkäämpiä”. Yhteinen työmme konkretisoitui ja sai muodon Luonan #soteäly-ohjelmana.

Tapa tehdä töitä edesauttaa ketterää kehitystä

Emme halunneet synnyttää uutta hierarkiaa, joten #soteäly-ohjelmaan liittyvän toiminnan tuli olla ketterää ja viedä vain vähän aikaa. Käytännössä parhaimmaksi ratkaisuksi osoittautuivat tiiviit kahdenkeskiset sparraussessiot ja jaettu virtuaalinen alusta, johon pystyimme tallentamaan kesken olevia töitä.

Tarpeen tullen vanha kunnon fläppitaulukin pitää pintansa!

Löysimme myös nopeasti hyvän tavan toimia Luonan yhteistyökumppaneiden kanssa. Olemme lyhyissä tapaamisissa startup- ja muiden yritysten kanssa käyneet sparrauskeskusteluja, joissa olemme voineet hyödyntää molempien osaamista.  Tämä on nopeuttanut Luonan teknologiakehitystä ja mahdollistanut nopeat pilottitestaukset. Se on myös auttanut karsimaan pois epärealistiset yhteistyöideat jo alkuvaiheessa.

Yhteistyömme myönteiset kokemukset ja esiin tulleet haasteet

Yhteisen kielen löytyminen nopeasti oli tärkeää. Meillä kahdella se löytyi varsin nopeasti. Tätä edesauttoi molempien monipuolinen kokemus ja tausta niin sote-kentällä kuin yritysmaailmassa. Aivan uran alkuvaiheessa oleville ammattilaisille olisi saattanut olla vaikeampaa siirtyä oman mukavuusalueensa ulkopuolelle tarkastelemaan toimintaa.

Työtahtimme on ollut nopea sellaisissa projekteissa, joissa molempien asiantuntemusta on tarvittu hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Esimerkiksi tekoälyä hyödyntävien ratkaisujen kypsyyden evaluointi olisi ollut vaikeaa arvioida ainoastaan yhden profession näkökulmasta. Uudenlainen toimintamme on herättänyt myös luonalaisissa kiinnostusta ja lisännyt hyväksyntää digitalisuuden mahdollisuuksista.

Merkittävä asia yhteistyön toimivuuden kannalta on ollut myös yhteinen halu oppia uutta ja nähdä mahdollisuuksia.

Haasteita matkan varrella on toki myös ollut. Päivittäiseen liiketoimintaan liittyvän työn ulkopuolella tehtävä kehitystyö törmää ajoittain muutosvastarintaan, kun arjesta on vaikeaa irrottaa resursseja pilottihankkeisiin, joiden onnistumisesta ei ole täyttä varmuutta.

Avoin dialogi on tässä paras keino edistää toimintaa. Runsaudenpula on myös iskenyt ajoittain – on niin paljon innostavia mahdollisuuksia, mutta samalla tulisi pitää yrityksen strateginen fokus kirkkaana.

Mitä on jäänyt soteälystä käteen tähän mennessä?

Olemme kiteyttäneet #soteäly-ohjelmamme kahdeksaan konkreettiseen toimintaosaan. Näin eri osia on voitu viedä eteenpäin erikseen.

Pisimmät edistysaskeleet on otettu tiedolla johtamissa. Voimme nyt tarjota dataan perustuvia ja lisäarvoa tuottavia palveluja asiakkaillemme ja konkretisoida palveluidemme hyötyjä ja vaikuttavuutta todellisen tiedon pohjalta.

Luona on osa Bravedo-yritysyhteisöä, ja olemme aloittaneet tiiviin yhteistyön Bravedon teknologiaklusterin kanssa. Esimerkiksi hyödyntämällä niin sanottua low code -ohjelmistokehitystä olemme pystyneet rakentamaan nopeasti toimivia ratkaisuja helpottamaan luonalaisten käytännön työtä.

Olemme kehittäneet ja ottaneet käyttöön luonalaisten innovaatioprosessin. Koska suurin osa innovaatioista on liittynyt henkilön tai tiimin omaan työhön, ne ovat olleet pääasiassa tukemassa liiketoimintojen jatkuvaa kehittämistä. Kokonaan uutta luovat, disruptiiviset innovaatiot ovat vielä kypsymässä.

Käytännön vinkkimme

Lopuksi haluamme rohkaista ja antaa muutaman käytännön vinkin sinulle, joka mietit lääkäri-insinööriparin tai muun valtavirrasta poikkeavan osaamisparin muodostamista omassa organisaatiossasi.

  • Uskalla rohkeasti lähteä mukaan uuteen toimintaan.
  • On helpompi löytää lääkäri-insinööripari, kuin yhdistelmä heistä samassa persoonassa.
  • Varmista ylimmän johdon tuki toiminnalle.
  • Aseta tavoitteet toiminnalle heti alussa – ja muista myös, että on ok tarvittaessa muuttaa suuntaa.
  • Viesti avoimesti organisaatiolle myös pienistä edistysaskeleista ja epäonnistumisistakin.
  • Ota tarvittaessa rautalanka käyttöön teknologian ja lääketieteen ihmeiden selittämisessä muulle työyhteisölle tai muiden alojen ammattilaisille.
  • Ei ole yhtä oikeaa tapaa lisätä organisaation älykkyyttä – lopputulos on kaikessa tärkein!

Tapaa kirjoittajat Lääkäripäivillä 2020!

Lääkäripäivät järjestetään 8.-10.1.2020 Helsingissä.  DigIT Pop up -alueen ohjelma on maksuton ja avoin yleisölle, ja siellä blogin kirjoittajat Timo Koistinen ja Lisbeth Forsman-Grönholm kertovat lisää insinöörin ja lääkärin yhteistyöstä torstaina 9.1.2020 klo 14.30. Tervetuloa kuuntelemaan!

Lisää tietoa DigIT Pop up -alueen ohjelmasta.

Lisätietoja:

lääketieteellinen johtaja Lisbeth Forsman-Grönholm, puh. 050 516 0686, @lisbethfg1
CDO Timo Koistinen, puh. 040 560 4655, @timokoistinen

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?