Luonan sähköinen palveluhaku yhdistää palvelun käyttäjän ja palveluiden tarjoajan

Palveluhaun avulla tuetaan kotona asumista ja ennaltaehkäistään raskaampiin palveluihin siirtymistä, mikä tuo säästöjä hyvinvointialueelle, mutta myös koko yhteiskunnalle.

Palveluhaku on ketterä, käyttäjäystävällinen ja matalan kynnyksen kohtaamispaikka kaikille hyvinvointialueen asukkaille ja toimijoille. Myös hyvinvointialueen ammattilaiset hyötyvät palveluhausta.

Tavoitteena on, että asiakkaan palvelutarve on löydettävissä ja tunnistettavissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Palveluhaun avulla löydetään asiakkaan tarvitsemat palvelut, jotka tukevat olemassa olevaa toimintakykyä ja mahdollistavat kotona asumisen mahdollisimman pitkään.

Palveluhaussa on laajasti koko hyvinvointialueen palveluntarjoajat julkiselta-, yksityiseltä- ja kolmannelta sektorilta. Palveluhakuun voi liittyä myös vapaaehtoistyötä tekeviä yrityksiä tai yhdistyksiä. Palveluhaun kautta on myös mahdollista tunnistaa alueita, joissa palveluita tarvitaan enemmän, ja houkutella uusia palveluntuottajia alueelle.

Yhdistämme ihmiset ja palvelut

Luonan palveluhausta hyvinvointialueen asukkaat voivat hakea tarvitsemiaan palveluita kategorian ja sijainnin mukaan: palveluita voi vertailla esimerkiksi yhteystietojen, palvelun kuvausten tai hintatietojen mukaan. Jotta vertailu olisi helpompaa, tiedot on myös tulostettavissa helposti. Asiakkaat voivat myös itse ottaa yhteyttä palveluntarjoajiin ja jättää heille yhteydenottopyyntöjä.

Palveluntuottajat saavat arvokasta näkyvyyttä liittyessään palveluhakuun. Palveluntuottaja voi itse liittyä Luonan sähköiseen palveluhakuun ja ylläpitää tietojaan. Liittyessään palveluhakuun, yrityksen tulee liittää mukaan tilaajavastuualueen vaatimat dokumentit – se takaa palveluiden laadun ja luotettavuuden.

Ammattilaiset hyödyntävät sähköistä palveluhakua työssään jatkuvasti. Asiakkaan palvelutarpeen mukaan tarvittavaa palvelua voidaan etsiä asiakkaan asuinkunnasta, hänen omien toiveidensa mukaan. Asiakasta voidaan myös ohjeistaa palveluhaun käyttöön. Luonan ammattilaiset myös varmistavat, että kaikki palveluntuottajien tiedot saadaan julkaistua nopeasti palveluhakuun.

Luonan palveluhaku on käytössä kahdella hyvinvointialueella

Luonan uusi palveluhaku otettiin käyttöön ensimmäisenä Pirkanmaan hyvinvointialueella tammikuussa. Luona tuottaa palveluneuvonta- ja ohjauspalvelua Pirkanmaan Kotitorilla. Palveluhaulla on alueella jo pitkä perinne, mutta Luonan sähköinen palveluhaku kehitettiin vastaamaan paremmin kaikkien kohderyhmien tarpeita. Uusi alusta on moderni ja vastaa nykyaikaisia vaatimuksia.

Pirkanmaan Kotitorilla Luonan palveluhaku on aktiivisessa käytössä ja hyväksi havaittu. Palveluhaulla on käyttäjiä keskimäärin 550 kuukaudessa ja jo 118 palveluntuottajaa on liittynyt palveluhakuun.

Pirkanmaan Kotitorin ammattilaiset pitävät tärkeänä, että asiakkaalla on mahdollisuus vaivattomasti löytää tarvitsemansa palvelu kotinsa läheltä. Julkisten palveluiden saatavuus on tiukentunut, joten palveluhaun avulla asiakkaan on mahdollisuus jo varhaisessa vaiheessa löytää palvelut, jotka tukevat hänen toimintakykyään ja kotona asumista. Palvelukategoriasta löytyy palveluita laidasta laitaan aina terveyden- ja sairaanhoidon palveluista kotihoidon- ja hyvinvoinnin palveluihin. Unohtamatta myöskään esimerkiksi ateria- ja siivouspalveluita.

Pirkanmaalla palveluhakua käyttää eri asiakasryhmät, joista suurin ryhmä on ikäihmiset ja heidän omaisensa. Palveluhakuun on kuitenkin tarkoitus lisätä pian myös uusia palvelukategorioita esimerkiksi lapsiperheiden palveluihin.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueella Luonan uusi palveluhaku on otettu juuri käyttöön ja se on suunnattu pelkästään ikäihmisille. Aikaisempaan palveluhakuun poiketen, palvelukategoriat on nyt räätälöity kohderyhmän mukaan. Palveluhaun helppokäyttöisyys on tärkeää, jotta ikäihmisen tai omaisen on vaivatonta etsiä palvelua. On kätevää, kun kaikki alueen toimijat löytyvät yhdeltä alustalta.

Päijät-Hämeen palveluhaussa on toistaiseksi reilu 70 palveluntuottajaa, mutta odotettavissa on, että uusia palveluntuottajia rekisteröityy lisää. Asiakkaiden ja ammattilaisten mukaan, palveluhaulle on tarvetta alueella.

Palveluhaku kehittyy käyttäjäkokemusten myötä

Luonassa halutaan, että palveluhaku hyödyttää aidosti kaikkia asiakas- ja käyttäjäryhmiä, ja siksi palveluhausta kerätään palautetta säännöllisesti. On myös tärkeää, että palveluhaku kehittyy käyttäjien tarpeiden mukaan. Palveluntuottaja saa esimerkiksi lisättyä valinnaisia asiakirjoja. Asiakkaiden toiveesta poistettiin puhelinnumeron maatunnus, koska iäkkäiden henkilöiden oli vaikeaa hahmottaa puhelinnumeroa. Myös tulostusnäkymä on aikaisempaa selkeämpi, josta myös ammattilaiset ovat kiittäneet.

Kehityslistalla onkin jo uusia toiveita, joita tarkastellaan seuraavaksi. Palveluhakua kehitetäänkin käyttäjäkokemus ja -toiveet huomioiden.

Miksi palveluhaku kannattaa ottaa käyttöön hyvinvointialueella?

Luonan palveluhaku tekee enemmän kuin vain yhdistää palvelut ja asiakkaat. Palveluhaun avulla ennaltaehkäistään raskaampiin palveluihin siirtymistä, kun kaikki hyvinvointialueen palvelut ovat asiakkaan saavutettavissa. Luonan palveluhaku hyödyttää koko sote-kenttää, sillä asiakas voi etsiä palveluita julkiselta-, yksityiseltä- ja kolmannelta sektorilta. Hyvinvointialueen yritykset saavat myös arvokasta näkyvyyttä ja mahdollisuuden kohdata palvelun tarvitsijat.

Palvelutuotantoa ja prosesseja voidaan kehittää yhdessä alueella. Hyvinvointialue voi hyödyntää yritysten palveluita ns. ostopalveluina ja lisätä sitä kautta yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Luonan sähköinen palveluhaku on investointi yhteisön hyvinvointiin, jossa jokainen osa-alue tukee toisiaan.

Lue lisää:

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?