#luonaote – oikea tapa toimia

#luonaote syntyi tarpeesta kuvata Luonan toiminta- ja työkulttuuria. Se sai alkunsa aivan ruohonjuuritasolta, sosiaalialan asiakasneuvojiemme tavasta tehdä päivittäistä työtään asunnottomien ja päihdekuntoutujien parissa. #luonaote on luonalaisille se ainoa oikea tapa tehdä työtään.

Kulttuurista kilpailuetua

Luonan tuottamat palvelut ovat yhteiskunnallisesti vaikuttavia, mm. kriisi- ja tilapäismajoitus, päivystysapupalvelu, neuvonta ja ohjaus hyvinvointialueiden asukkaille sekä vastaanottokeskustoiminta turvapaikanhakijoille ja tilapäistä suojelua saaville ihmisille. Luonassa halutaan toimia vastuullisesti ja ratkaisukeskeisesti. Lisäksi kaikki ihmiset kohdataan aina inhimillisesti ja avoimesti

Kaikki lähtee kuitenkin luonalaisista ja heidän tekemästään tärkeästä työstä. Luona haluaa olla sote-alan paras työnantaja. Luonassa uskotaan, että #luonaote-kulttuurin ansioista Luonassa myös viihdytään. Yrityskulttuuri vaatii johtamista ja sitoutumista aina johtoa ja esihenkilöitä myöten. #luonaote on osa jokapäiväistä tekemistä, se elää arjessa vahvasti, on mukana jokaisessa kohtaamisessa tai valinnassa, jonka luonalainen tekee.

Kulttuuria rakennetaan yhdessä

Yrityskulttuuria ei voida rakentaa saati ylläpitää ilman henkilöstön sitoutumista. Kun kulttuurityötä alettiin rakentaa, luonalaisilta kysyttiin, millaisessa työyhteisössä he haluavat työskennellä. He kertoivat arvostavansa aitoa työotetta, ammatillista osaamista ja yhdessä tekemistä, unohtamatta rentoa ilmapiiriä. Näin syntyi ensimmäinen versio #luonaotteesta. Se tarvitsi kuitenkin vielä paljon työstöä, jotta #luonaote saatiin rakennettua kulttuuriksi, johon kaikki voisivat sitoutua.

#luonaotetta lähettiin tarkastelemaan Luonan strategian kautta. Lisäksi kulttuurin tuli elää työyhteisön lisäksi myös asiakastyössä. Yhteiseksi tahtotilaksi rakentui #luonaote, jonka keskiössä on aina ihminen ja tapa tehdä työtä.

Kulttuurityö sai siis alkunsa jo vuonna 2017, mutta virallisesti #luonaote otettiin käyttöön vasta noin vuotta myöhemmin. Pidettiin tärkeänä, että kulttuuri kulki läpi Luonan ja sen sisäistämiseen annettiin rauhassa aikaa. Silloiset luonalaiset pelasivat #luonaote-peliä, jonka tarkoituksena oli auttaa ymmärtämään, miten #luonaote konkreettisesti näkyy asiakaskohtaamisissa tai työyhteisössä. Pelin kysymykset olivat monivalintakysymyksiä ja pelaajat arvioivat esimerkiksi, miten luonalainen toimisi haastavassa kohtaamisessa #luonaotteen mukaisesti.

Arvot, #luonaote vai molemmat?

#luonaotetta on päivitetty noin parin vuoden välein. Vaikka #luonaote-kulttuuri on ja pysyy, vaatii se tarkastelua aika ajoin – Voivatko luonalaiset vielä sitoutua siihen?

Ensimmäinen päivitys tehtiin vuonna 2021, kun arvot päätettiin sisällyttää #luonaotteeseen. Luonan arvot ovat alusta saakka olleet inhimillisyys, rohkeus, ammatillisuus ja luottamuksellisuus. Kun #luonaote otettiin taas tarkasteluun vuonna 2023 pohdittiin paljon Luonan arvoja ja niiden merkitystä kulttuurin kannalta.

Jälleen oli tärkeää kuulla itse luonalaisia ja Luonassa järjestettiin työpajoja eri ryhmille. Arvoja ja kulttuuria pohtivat esihenkilöt, strategialähettiläät ja johtoryhmä. Strategialähettiläiden kautta #luonaotetta käsiteltiin työyhteisöissä ja pohdittiin, miten #luonaote näkyy tänä päivänä työarjessa.

Luonan arvot ovat inhimillisyys, rohkeus, ammatillisuus ja luottamuksen arvoinen.

Kirkastaminen vei aikaa yli puoli vuotta. Lopulta yhdessä päädyttiin siihen, että Luonan arvot ovat ne kulmakivet, joiden päälle kulttuuri rakentuu. Tästä syystä pidettiin tärkeänä, että yrityksen arvot on kirjattu erillisinä. Niinpä #luonaote päivitettiin tukemaan strategiaa, Luonan arvoja kunnioittaen sekä luonalaisten ajatusten ja näkemysten avulla. Uusi #luonaote käytiin läpi henkilöstön kanssa tammikuussa 2024. Samalla myös arvot lanseerattiin uudelleen. Kulttuurityötä jatketaan vuoden 2024 aikana.

Yrityskulttuuri tiivistyy arjessa #luonaotteeseen, joka kuvaa tapaa tehdä työtä yhdessä.

Yhteisö, jossa jokainen saa olla oma itsensä

Luonalaiset pitävät monimuotoista työyhteisöä suuressa arvossa. Myös avoin, osallistava ja yhdessä tekeminen korostuvat siten, että vaikka jokainen saa olla yksilö, yksin ei kuitenkaan tarvitse pärjätä. Arjen sote-työtä tehdään yhdessä asiakkaidemme parhaaksi.  

Moni luonalainen myös korostaa Luonassa lupaa kasvaa ja kehittyä. Ei tarvitse olla seppä syntyessään, on tilaa oppia uutta. Ei haittaa, vaikka epäonnistuisi, niistä otetaan oppia ja jatketaan eteenpäin. Tämä vahvistaa entisestään kulttuuria, jossa jokainen saa olla oma itsensä.

Inhimillisesti luonasi

Inhimillisyys on aina ollut Luonassa kantava teema. Tähän vaikuttaa vahvasti se, että Luona on sosiaali- ja terveysalan yritys ja luonalaiset työskentelevät haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten parissa. Osa palveluista tuotetaan joko kokonaan tai osittain etänä ja onkin tärkeää, että ihminen kohdataan inhimillisesti, avoimesti ja kunnioittavasti niin etänä kuin läsnä.

Luona on sitoutunut myös inhimillisen työelämän edistämiseen ja henkilöstön hyvinvointi on erittäin tärkeää. Tämä näkyy konkreettisesti esimerkiksi siten, että Luonassa on matala hierarkia, kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja ketään ei syrjitä.

Luonassa halutaan tukea työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista. Ihminen on kokonaisuus, ja työntekijän hyvinvointi ei lopu työpaikan kynnykselle. Luonassa joustetaan ja kuunnellaan toiveita esimerkiksi työajasta mahdollistamalla osa-aikaisuus ja kannustetaan hybridityöhön useimmissa ammattiryhmissä. Myös urakehitykseen on hyvät mahdollisuudet Luonan sisällä.

Luonassa halutaan olla mukana ratkomassa yhteiskunnallisia haasteita ja panostetaankin paljon uusien palveluiden kehittämiseen. Tällä hetkellä erityisfokuksessa on etäpalvelut. Oli kyse sitten hyvinvointialueen asukkaasta, sosiaalipalveluiden- tai vastaanottokeskuksen asiakkaasta, palvelut tulee olla saavutettavat kaikille.

Rohkea ja uudistuva kumppani

Luonassa työskentelee vajaa 400 sote-alan ammattilaista. Luonalaiset ovat ylpeitä ammattitaitostaan ja laadukas työ on sydämen asia. Luonassa myös uudistetaan rohkeasti toiminta- ja työskentelytapoja, henkilöstöä kannustetaan innovointiin ja osallistetaan kehitykseen. Vuoden 2024 teemana onkin osallistuva luonalainen. Henkilöstöä halutaan kuulla ja heitä rohkaistaan esittämään omia ideoitaan.

Digipalveluiden kehityksessä on mukana luonalaisia ja asiakkaita testaamassa uusia palveluita. Luonassa haluttiin varmistaa, että oikeita asioita kehitetään toivottuun suuntaan sekä asiakkaan että ammattilaisen parhaaksi.

Vastuullinen toiminta

Luona haluaa toimia vastuullisesti ja raportoida toiminnastaan avoimesti. Ensimmäinen vastuullisuuskatsaus julkaistiin jo vuodesta 2017. Luona olikin ensimmäinen sote-alan toimija, joka julkaisi GRI-standardin mukaisen raportin vastuullisuudesta.

Vastuullinen toiminta tarkoittaa Luonassa laatua, tehokkuutta ja yhteiskunnallisen vastuun kantamista kaikessa tekemisessä. Työn vaikuttavuutta myös mitataan. Luonassa mitataan sekä henkilöstön että asiakkaiden tyytyväisyyttä. Palveluissa seurataan vaikuttavuutta, esimerkiksi päivystysjonojen ruuhkautumisen ehkäisyssä ja asumispalveluissa lasketaan vuotuista suoraa laskennallista kustannussäästöä. Luona kantaa vastuuta myös ympäristöstä. Vastaanottopalveluissa seurataan kiinteistöjen energian- ja vedenkulutusta.

Luonalaisia yhdistää tapa tehdä työnsä inhimillisesti, laadukkaasti, vastuullisesti
ja omana itsenään.

Mitä #luonaote merkitsee luonalaisille?

#luonaote tarkoittaa luonalaisille usein eri asioita. Vaikka tapa tehdä ja toimia on kaikilla sama, merkitys vaihtuu sen mukaan, mitä luonalainen pitää tärkeänä. Yksi arvostaa matalahierarkista ja kannustavaa ilmapiiriä, toinen ihania työkavereita ja kolmas kehuu esihenkilötyötä ja avoimuutta. Juuri siksi #luonaote tarvitsee tarkastelua aika ajoin. Halutunlainen yrityskulttuuri ei synny itsestään vaan sen eteen pitää tehdä töitä. #luonaote-kulttuuriin tulee sitoutua, sitä pitää ylläpitää arjessa, sillä aito kulttuuri eli #luonaote voi elää ainoastaan luonalaisten avulla.

Lue lisää:

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?