Luona logo

Sosiaalialan ammattilainen yksityisessä yrityksessä – millaista työ on?

Monelle sosiaalialan ammattilaiselle yksityinen sektori ei ole yhtä tuttu kuin perinteisemmät työnantajat eli hyvinvointialueet, järjestöt, sairaalat tai muut julkisyhteisöt. Tällä sivulla kerromme, millaista on olla sosiaalialan ammattilainen Luonassa, ja miten meillä sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta tehdään.

/

Meidän luona on töitä sosiaalialan ammattilaisille. Tutustu avoimiin työtehtäviimme tai ota yhteyttä.

Katso avoimet työpaikkamme
/

Vastuullisuus ja ettiset periaatteet Luonan sosiaalityössä

Asiakaslähtöisyys on kantava arvo ja arjen työn todellisuus Luonan sosiaalityössä. Työmme keskiössä on apua tarvitseva ihminen. Vahvistamme asiakkaan elämänhallintaa ja autamme häntä ottamaan itse oman elämänsä ohjakset käsiinsä. Teemme valintoja ja päätöksiä asiakaslähtöisesti, kunkin asiakkaan tarpeen mukaan. Pidämme huolta siitä, että ihminen saa hänelle kuuluvat palvelut. Työskentelemme niiden sopimusten puitteissa, mitä olemme meiltä palvelua tilaavan hyvinvointialueen tai muun organisaation kanssa sopineet. Kohtaamme jokaisen ihmisen yksilöllisesti ja tasaveroisesti.

Toimintamme perustana ovat Luonan arvot; inhimillinen, rohkea, ammatillinen ja luottamuksen arvoinen. Arjen toimintaamme määrittävät lisäksi #luonaote -toimintakulttuuri sekä Luonalaisen eettiset toimintaperiaatteet, jotka on valmisteltu osana vastuullisuustyötämme.

Sote-alan ammattilaisina meidän luonalaisten tulee luottaa ammatilliseen osaamiseemme, työyhteisön tukeen, työkokemukseemme ja näkemykseemme. Pyrimme aina löytämään eettisesti kestävin ratkaisu jokaisessa tilanteessa asiakkaamme parhaaksi. Luonalaisen eettiset periaatteet tukevat ja auttavat rakentamaan luottamusta asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Luonalaisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työtä ohjaavat osaltaan myös Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENEn valmistelemat eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle.

Tulisitko sosiaalityön harjoitteluun meille?

Kiinnostaako harjoittelu Luonassa? Haluaisitko perehtyä harjoittelussasi vastaanottotyöhön, asumis-,, päihde- tai perhepalveluihin vai kiinnostaisiko ikäihmisten palveluohjaus?

Luona tekee yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Meillä on monipuolisia harjoittelujaksoja ja kesätyömahdollisuuksia. Haluamme tarjota alan opiskelijoille mahdollisuuden tutustua meihin ja nähdä, millaista työ on kasvavassa ja kehittyvässä sosiaali- ja terveydenhoitoalan yrityksessä.

Luonassa on vuosittain töissä lukuisia opiskelijoita, jotka suorittavat sosiaalityön tai sosionomin opintoihinsa kuuluvaa harjoittelua meillä. Luonassa harjoittelussa työskennelleet opiskelijat ovat tehneet meille myös monia opinnäytetöitä, ja teemme yhteistyötä mielellämme.

Luona tekee yhteistyötä kaikkien pääkaupunkiseudun suurimpien sosiaalialan oppilaitosten kanssa.

Kysy lisää Luonan henkilöstöjohtajalta Erja Jerniltä: puh. 044 517 1062 tai erja.jern@luona.fi.

Sosiaalialan ammattilaisen palkka ja henkilöstöedut Luonassa

Olemme sitoutuneet yksityisen sosiaalialan työehtosopimukseen ja maksamme sen mukaista palkkaa. Lisäksi tietyissä tehtävissä käytämme saatavuusharkintaa palkkaa määrittäessä. Sosiaalialan työtehtävien palkkaus Luonassa vaihtelee työkuvasta ja vastuusta riippuen noin 2 300–4 000 euron välillä.

Henkilöstöetuina meillä Luonassa on esimerkiksi:

  • Kattava työterveyshuolto
  • Lounas-, liikunta-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja työmatkaetu
  • Laaja vapaa-ajan tapaturvamakuutus kaikille työntekijöille
  • Työnohjaus, jolla tuetaan työssä jaksamista – Luonassa toimii vuosittain noin 10 työnohjausryhmää, joissa reflektoidaan omaa työtä ja kehitetään taitoja työn rajaamiseen.
  • Etätyömahdollisuus
  • Sairaan lapsen hoitopalvelu

Luonan sosiaalialan työntekijät arvostavat ammatillisen esihenkilön antamaa tukea. Lisäksi moni sosiaalialan ammattilainen arvostaa Luonan joustavuutta työnantajana. Meillä ajatellaan, että ihmisten elämäntilanteet ovat erilaisia ja saattavat muuttua joskus yllättäenkin. Siksi myös työtehtävämme joustavat ja taipuvat niin, että jokaisen elämä jatkuu niin töissä kuin vapaalla. Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia etätyöhön sekä muun muassa sairaan lapsen hoitopalvelua sitä tarvitseville luonalaisille.

Mitä asiakkaat ajattelevat meiltä saamastaan palvelusta

Meille on tärkeää tietää, miten apua tarvitsevat ihmiset kokevat saamansa palvelun. Mittaamme palvelua saavien ihmisten tyytyväisyyttä palveluumme vuosittain, ja kerromme tuloksista vastuullisuuskatsauksessamme.

Vuonna 2022 selvitimme tilapäismajoituksen ja tuetun asumisen asiakkaiden sekä vastaanottokeskusten asukkaiden tyytyväisyyttä kyselytutkimuksilla. Vastausten keskiarvo oli huikea 4,5 (asteikolla 1–5, jossa 5 on paras arvosana).

Usein kysytyt kysymykset sosiaalialan ammattilaisen työstä ja Luonasta

Millaisia työtehtäviä Luonassa on sosiaalialan työntekijöille?

Luonassa työskentelee sosiaalityöntekijöitä vastaanottopalveluissa. Lisäksi vastaanottopalveluiden tiimeissä työskentelee sosiaaliohjaajia. Luonan päihde-, asumis- ja perhepalveluissa työskentelee sosiaaliohjaajia, samoin kuin ikäihmisten palveluohjauksessa.

Paljonko Luona maksaa sosiaalialan ammattilaisille palkkaa?

Maksamme yksityisen sosiaalialan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Lisäksi käytämme palkan saatavuusharkintaa tietyissä työsuhteissa. Sosiaalialan työtehtävien palkkaus Luonassa vaihtelee työkuvasta ja vastuusta riippuen noin 2 300–4 000 euron välillä. Tutustu myös henkilöstöetuihimme.

 

Millaisia urapolkuja tai kehittymismahdollisuuksia Luona tarjoaa alan ammattilaiselle?

Tarjoamme luonalaisille mahdollisuuden laajentaa ja kehittää osaamistaan Luonan sisällä. Meillä on käytäntönä laittaa avoimet työpaikat aina ensin sisäiseen hakuun. Lisäksi tarjoamme luonalaisille mahdollisuuden urakiertoon.

Lue artikkeli: Työkierrolla luonalaiseksi moniosaajaksi

Tuemme tutkintoon tähtäävää opiskelua, jonka avulla voi pätevöityä uusiinkin työtehtäviin. Luona antaa mahdollisuuden käyttää jopa neljä palkallista työpäivää vuodessa tutkintotavoitteiseen opiskeluun kahden vuoden ajan opintojen alkamisesta.

Onko vastuullista olla yksityisessä sote-yrityksessä töissä, käyttääkö Luona ihmisten hätää hyväkseen? Millaista apua sosiaalipalvelua tarvitseva ihminen yksityiseltä saa?

Yrityksen tulee aina olla kannattava, muuten se ei voi toimia, työllistää eikä investoida toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Luona on kannattavasti toimiva yritys, mutta liiketoiminnan tuottama kate ei ole asiakkaidemme saamasta palvelusta pois. Tavoitteemme on olla tilaaja-asiakkaan kumppanina myönteinen muutosvoima, jotta ihminen saa tarvitsemaansa apua ja samalla yhteisiä varoja käytetään fiksusti. Täytyy myös muistaa, että myös kunnalliset toimijat tai järjestöt saattavat tuottaa joitain palvelujaan voitollisesti ja samaan aikaan toiset palvelut voivat olla vähemmän kannattavia.

Lue lisää siitä, millaista yhteistyötä Luona tekee Helsingin kaupungin Lännen aikuisten sosiaalityön kanssa.

Millaisia henkilöstöetuja Luonassa on?

Meillä on kattavat henkilöstöedut, joihin kuuluu esimerkiksi laaja työterveyshuolto, liikunta- ja kulttuurietu, laaja vapaa-ajan vakuutus sekä koulutusmahdollisuuksia ja työnohjausta. Lue lisää eduistamme tältä sivulta: Henkilöstöedut Luonassa

Kuka Luonan omistaa, ja mikä yrityksen liikevaihto on?

Luona on 100 % kotimaisesti omistettu yritys. Luonan omistavat 8 prosenttia yhtiön avainhenkilöt ja 92 prosenttia Bravedo Oy. Bravedon omistavat pääomasijoittaja Nordic Mezzanine ja työeläkeyhtiö Elo (12,5 %) sekä sen toimiva johto ja työntekijät (87,5 %).

Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 46,3 miljoonaa euroa ja käyttökate 0,98 miljoonaa euroa. Lue sivuiltamme lisää Luonan liikevaihdosta, omistuspohjasta ja hallituksen jäsenistä.

Paljonko Luona tekee liiketoiminnallaan voittoa, ja mihin rahat käytetään?

Vuonna 2020 Luonan liikevoitto oli hieman alle miljoona euroa (0,98 MEUR). Emme ole viimeiseen kolmeen vuoteen maksaneet omistajillemme osinkoa, vaan investoineet liiketoiminnan kehitykseen. Luonan verojalanjälki sekä taloudellisen hyödyn jakautuminen esitellään vastuullisuuskatsauksessamme. 

Luona kertoo vastuullisuuskatsauksessaan läpinäkyvästi verojalanjälkensä sekä yrityksen tuottaman liikevoiton määrän ja sen, mihin voitto käytetään.

Saako apua tarvitseva ihminen varmasti Luonasta niitä sosiaalipalveluita, mitä hänelle kuuluu?

Sosiaalialan ja terveydenhuollon ammattilaisina meillä on Luonassa vastuu pitää huolta siitä, että apua tarvitseva ihminen saa hänelle kuuluvat palvelut. Toimimme niiden sopimusten puitteissa, mitä olemme meiltä palvelua tilaavan kunnan tai muun organisaation kanssa sopineet.

Millainen yritys tänä päivänä olette? Onko Luonan toiminta laadukasta ja oikeudenmukaista?

Olemme viimeisten vuosien ajan kehittäneet Luonan arvoja, johtamisjärjestelmää, esihenkilötyötä sekä vastaanottokeskustyötämme systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Strategiamme mukaan haluamme olla vastuullisin kumppani luonalaisille, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneille. Vastuullisuustyössämme seuraamme ja raportoimme tuottamamme palvelun laatua ja asiakkaiden kokemusta ja tyytyväisyyttä jatkuvasti ja systemaattisesti. Voit lukea niistä tarkemmin Vastuullisuus-sivultamme.

Mistä kaikki alkoi – miksi Luonassa tehdään sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta

Luonan työn keskiössä on apua tarvitseva ihminen. Olemme onnistuneet, kun hoitoa, tukea tai apua tarvitsevat kokevat, että toiminta on laadukkaampaa ja kun he tulevat kuulluksi ja autetuksi.

Luona aloitti toimintansa vuonna 2014 asunnottomien kriisimajoituksella ja tuetun asumisen palveluilla. Merkittävä hetki työmme alkumetreillä oli kuitenkin vuosi 2015, jolloin perustimme ensimmäiset vastaanottokeskukset. Tuolloin luonalaisten määrä kasvoi poikkeusoloissa parissa kuukaudessa alle kymmenestä lähes 250:een. Mullistus oli suuri ja sitä seurasi systemaattinen ja pitkäjänteinen Luonan arvojen, johtamisjärjestelmän, esimiestyön sekä vastaanottokeskustyön kehittäminen.

Me emme pysähdy, vaan Luonan sosiaalityö kehittyy edelleen. Meille on ollut erityisen tärkeää kehittää yrityksen vastuullisuutta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja rakentaa mainettamme alan ammattilaisten keskuudessa faktoihin perustuen.

Me Luonassa uskomme, että myös yksityisiin sote-alan yrityksiin tarvitaan sosiaalialan ammattilaisten monipuolista osaamista. Työskentelemme päämäärätietoisesti ja suunnitelmallisesti ja haluamme tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavia palveluita. Meille on tärkeää tehdä yhteistyötä kuntien kumppanina ja tukea sote-palvelujen järjestäjiä. Tähän tarvitsemme sosiaalialan ammattilaisten ammattitaitoa – ja moniammatillista yhteistyötä koko Luonan työyhteisön kesken.