Meidän LUONA välitetään

Luomme koko yhteiskuntaan vaikuttavaa hyvinvointia. Kasvatamme ja tuotamme vaikuttavia palveluja vastuullisesti.

 • Läpinäkyvä hinnoittelumalli, joka mahdollistaa luotettavan budjetoinnin – ei taloudellisia yllätyksiä.
 • ISO13485-sertifioitu ja tietoturvallinen ratkaisu.
 • Hoidon saatavuus paranee, aikaa ja kustannuksia säästyy.
 • Ketterä alustariippumaton palvelu, joka on räätälöitävissä asiakas- ja palvelutarpeisiin.
 • Palvelu toimii asiakasrajapinnassa ilman erillisiä asiakas- tai potilastietojärjestelmäintegraatioita.
 • Monikanavainen palvelu, johon saa yhteyden nopeasti.
 • Soten ammattilaiset ja alan asiantuntijat mukaan helposti.
 • Digialusta mahdollistaa mm. asiakas- ja ammattilaisten tyytyväisyyden mittaamisen ja monipuolisen raportoinnin.
 • Nopea käyttöönotto.
Lisää palvelusta
 • Palveluhaun avulla tuetaan kotona asumista ja ennaltaehkäistään raskaampiin palveluihin siirtymistä.
 • Turvallinen ja luotettava digitaalinen alusta
 • Kolme eri näkymää samalla alustalla: kuntalainen, palveluntarjoaja, hyvinvointialueen ammattilaiset
 • Ulkoasu ja toiminnallisuudet on helposti muokattavissa tilaajan tarpeiden mukaan
 • Dokumenttien hallinta mm. lisäys ja tarkistus
 • Toimintaa ohjaava käyttöliittymä
 • Asiakas voi vertailla palveluita reaaliaikaisesti esimerkiksi hinnan ja sijainnin mukaan
 • Ilmainen mainospaikka alueen palveluntarjoajille
Lisää palvelusta
 • Kotona asumisen tuki tuottaa hyvinvointia ja kustannussäästöjä yhteiskunnalle
 • Palveluintegraattorimalli on täysin räätälöitävissä ja voidaan rakentaa hyvinvointialueen tarpeisiin
 • Hyvinvointialue voi keskittyä ydintehtäväänsä ja kohdentaa resurssejaan paremmin
 • Asiakasta voidaan palvella monikanavaisesti esimerkiksi puhelimitse, digitaalisten yhteydenottokanavien kautta ja neuvontapisteessä
 • Hyvinvointialueen palveluiden tarjoaja ja käyttäjä kohtaavat, kun asiakas ohjataan oikeiden palveluiden äärelle joko julkiselle, yksityiselle tai kolmannen sektorin palveluihin
Lisää palvelusta
 • Kustannustehokas ja ketterä alustariippumaton palvelu.
 • Monikanavainen palvelu, johon saa yhteyden nopeasti.
 • Soten ammattilaiset ja alan asiantuntijat mukaan helposti.
 • Digiratkaisut ovat räätälöitävissä.
 • Datankeruu helpottuu, kun tuloksia voi seurata reaaliajassa.
 • Hoidon saatavuus paranee, aikaa ja kustannuksia säästyy.
Lisää palvelusta
 • Asiakkaiden kotona-asuminen ja arki helpottuvat.
 • Asiakas voi asua pidempään kotona, ja mahdollisesti välttää siirtyminen raskaimpien palveluiden piiriin.
 • Hyvinvointialue säästää kustannuksissa, kun asiakkaat voivat asua pidempään kotona.
 • Asiakkaiden kokonaisvaltainen hyvinvointi paranee, kun kotona käy hoitaja.
 • Kun kokonaisvastuu on yhdellä palveluntuottajalla, on asiakkaan ja työntekijän suhde kokonaisvaltaisempi.
 • Kuntalaisten ja heidän läheistensä tyytyväisyys paranee.
 • Säännöllisen raportoinnin avulla toimintaa voidaan kehittää.
Lisää palvelusta
 • Huomioimme yksilölliset tarpeet ja ihmisen elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti.
 • Tarjoamme  avokuntoutuksen palvelua yksilö- ja ryhmämuotoisesti.
 • Palveluidemme kesto sovitaan joka kerta yksilöllisesti ihmisen tuen tarpeeseen perustuen.
Lisää palvelusta
 • Luonan perhetyöntekijöinä ja ammatillisina tukihenkilöinä toimivat kokeneet perhetyön ja sosiaalipalveluiden ammattilaiset.
 • Tarjoamme kokonaisvaltaista tukea erilaisissa vaikeissa tilanteissa olevilla lapsiperheille.
 • Työskentelemme mukana arjen tilanteisssa, auttaen ja tukien konkreettisesti kohti muutosta.
 • Palvelumme tuotetaan joustavasti ja räätälöitynä jokaisen perheen tarpeisiin, heille sopivalla tavalla. Palvelu joustaa tarvittaessa lapsen ja perheen tilanteen mukaan.
Lisää palvelusta
 • Asunto, majoitus ja tarvittava tuki ja palvelut järjestyvät asiakkaalle nopeasti.
 • Meillä on monipuolinen ja laaja asuntoverkko monenlaisten asiakkaiden tarpeisiin, yksinasujista lapsiperheisiin.
 • Palvelupolkumme ulottuu asunnon järjestämisestä asumisen tukemiseen, työllistymiseen tai opiskeluun asti.
 • Tarjoamamme palvelu räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeen mukaan, ja se joustaa tarvittaessa. Palvelusuunnitelmaa seurataan ja päivitetään säännöllisesti.
 • Luona Polun työntekijät ovat koulutettuja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Meillä on myös erityistä osaamista turvapaikanhakijoiden kohtaamiseen.
Lisää palvelusta
 • Kuntoutettavan ikäihmisen oma toimintakyky säilyy, elämänlaatu paranee ja itsenäinen kotona pärjääminen on mahdollista pidempään.
 • Ikäihmisten kuntoisuuden ylläpito tuo kustannussäästöjä palvelua tilaavalle organisaatiolle.
 • Kuntoutuskokonaisuuden hallinta helpottuu, kun kokonaisuuden saa yhdeltä kumppanilta.
 • Keskitetyllä kuntoutusmallilla saadaan parempia tuloksia sekä tyytyväisempiä ja motivoituneempia asiakkaita.
 • Vaikuttavuusperusteisuus hinnoittelussa pienentää tilaajan riskiä.
 • Tilaaja-asiakas säästää kustannuksissa, koska asiakkaiden toimintakyky säilyy ennaltaehkäisevien palveluiden vuoksi pidempään ja julkisesti rahoitettujen palveluiden kysynnän kasvu pienenee.
 • Säännöllisen raportoinnin avulla toiminnan tuloksia voidaan mitata ja kehittää toimintaa.
Lisää palvelusta
 • Kuntalaisten kotona asuminen ja arki helpottuvat.
 • Monikanavainen palvelu, johon saa yhteyden nopeasti.
 • Kuntalaisten ja heidän läheistensä tyytyväisyys paranee.
 • Hyvinvointialue säästää kustannuksissa, koska asiakkaiden toimintakyky säilyy ennaltaehkäisevien palveluiden vuoksi pidempään ja julkisten palveluiden kysynnän kasvu pienenee.
 • Säännöllisen raportoinnin avulla toiminnan tuloksia voidaan mitata ja niiden avulla kehittää.
 • Paikallisen palveluverkoston elinvoimaisuus kehittyy.
Lisää palvelusta
 • Sopii kiireellisien ja kiireettömien potilaiden hoitoon sekä satunnaiseen ja pitkittyneeseen hoidon tarpeeseen.
 • Etävastaanotolla potilas ja lääkäri voivat olla suoraan yhteydessä, ja potilaan asia voidaan hoitaa parhaimmillaan kerralla tai hoito päästään aloittamaan ensikontaktissa.
 • Erilaisten etävastuulääkärimallien rakentaminen ja toteuttaminen on mahdollista.
 • Terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi tarjotut etäkonsultaatiopalvelut täydentävät etänä tehtävää hoidon tarpeen arvioinnin palvelua sekä muuta terveydenhuollon ammattilaisten työtä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.
 • Etälääkärikonsultaatio onnistuu sähköisiä asiointikanavia hyödyntäen tai puhelimitse suoraan Luonan päivystävän etälääkärin kanssa.
Lisää palvelusta
 • Yhdessä kehitettyjen ratkaisujen avulla saavutetaan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.
 • Toimintaa ohjaavat yhteisesti asetetut tavoitteet ja mittarit.
 • Onnistumista arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.
Lisää palvelusta
 • Terveydenhuollon kokeneen ammattilaisen apua ja ohjausta nopeasti ja luotettavasti, vuoden jokaisena päivänä, vuorokauden ympäri.
 • Asiakas ohjataan suoraan oikeanlaiseen hoitoon, eikä terveydenhuollon yksikkö ruuhkaudu kiireettömillä tapauksilla ja hoitohenkilöstö voi keskittyä paremmin kasvokkain tapahtuvaan hoitotyöhön.
 • Tarjoamme säännöllisen ja kattavan raportoinnin tiedolla johtamista varten.
 • Palvelumme on kustannustehokas ja vaikuttava. Tuotamme tutkitusti merkittävät kustannussäästöt.
Lisää palvelusta
 • Ikäihmisten kotona asuminen ja arki helpottuvat, ja he voivat asua pidempään kotonaan itsenäisesti.
 • Ikäihmisten ja heidän läheistensä tyytyväisyys tilanteeseensa paranee.
 • Siirtyminen raskaampiin palveluihin tapahtuu myöhemmin.
 • Ikäihmisten toimintakyky säilyy ennaltaehkäisevien palveluiden vuoksi pidempään ja julkisesti rahoitettujen palveluiden kysynnän kasvu pienenee.
 • Integraattorimallilla tuotetut palvelut ovat kustannuksiltaan tutkitusti merkittävästi edullisimpia kuin julkisen toimijan itse tuottamina.
 • Kotona asumisen palveluita voidaan tuottaa myös kapitaatiomallilla eli kiinteällä väestövastuuhinnalla, mikä tuo ennustettavuutta budjetointiin.
 • Säännöllisen raportoinnin avulla toiminnan tuloksia voidaan mitata ja kehittää toimintaa jatkuvasti.
 • Paikallisen palveluverkoston elinvoimaisuus kehittyy, kun myös paikalliset yritykset, järjestöt ja vapaaehtoiset ovat mukana palveluja tuottamassa.
Lisää palvelusta
 • Ikäihmiset ja heidän läheisensä löytävät arkea helpottavia palveluita helposti ja keskitetysti yhdestä maksuttomasta palvelusta.
 • Julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut löytyvät kaikki samasta paikasta.
 • Ajantasaiset tiedot luotettavista palveluntarjoajista ovat kaikkien käytettävissä.
 • Ikäihmisen valinnanvapaus ja itsemääräämisoikeus lisääntyy.
 • Kunta säästää kustannuksissa, koska asiakkaiden toimintakyky säilyy ennaltaehkäisevien palveluiden vuoksi pidempään, ja julkisesti rahoitettujen palveluiden kysynnän kasvu pienenee.
 • Toiminta lisää yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamien palveluiden käyttöä.
 • Paikallisen palveluverkoston elinvoimaisuus kehittyy.
 • Palvelu tukee ja helpottaa julkisella sektorilla tehtyä työtä.
Lisää palvelusta