Vaikuttavaa laatua

Olemme onnistuneet kun hoitoa, tukea tai apua tarvitsevat kokevat, että toiminta on laadukkaampaa. Kun he tulevat kuulluksi ja autetuksi. Näin luodaan enemmän terveyttä ja hyvinvointia samalla rahalla.

 • Monipuoliset koronaviruspalvelumme on kehitetty vastaamaan suoraan kuntien, kaupunkien ja sairaanhoitopiirien tarpeisiin, ja ne saadaan käyttöön erittäin nopeasti.
 • Ulkoistettu koronavirusneuvonnan palvelu on toiminnassa noin viikon kuluessa siitä, kun olette sen meiltä tilanneet.
 • Palveluidemme avulla kunnissa työskentelevät hoitoalan ammattilaiset voivat keskittyä kliiniseen vastaanotto- ja hoivatyöhön sekä koronanäytteenottoon.
 • Olemme eriyttäneet oireellisten soittajien ja oireettomien soittajien palvelun. Näin varmistetaan oireellisten soittajien nopea pääsy terveydenhuollon ammattilaisen hoidettavaksi, ja voidaan samalla palvella oireettomia soittajia tarjoamalla neuvontaa ja toimintaohjeita.
 • Sote-alan vaikeassa rekrytointitilanteessa julkisen sektorin esihenkilöiltä ja HR-yksiköiltä säästyy aikaa, kun he saavat valmiin palvelun Luonasta.
Lisää palvelusta
 • Huomioimme yksilölliset tarpeet ja ihmisen elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti.
 • Tarjoamme  avokuntoutuksen palvelua yksilö- ja ryhmämuotoisesti.
 • Palveluidemme kesto sovitaan joka kerta yksilöllisesti ihmisen tuen tarpeeseen perustuen.
Lisää palvelusta
 • Luonan perhetyöntekijöinä ja ammatillisina tukihenkilöinä toimivat kokeneet perhetyön ja sosiaalipalveluiden ammattilaiset.
 • Tarjoamme kokonaisvaltaista tukea erilaisissa vaikeissa tilanteissa olevilla lapsiperheille.
 • Työskentelemme mukana arjen tilanteisssa, auttaen ja tukien konkreettisesti kohti muutosta.
 • Palvelumme tuotetaan joustavasti ja räätälöitynä jokaisen perheen tarpeisiin, heille sopivalla tavalla. Palvelu joustaa tarvittaessa lapsen ja perheen tilanteen mukaan.
Lisää palvelusta
 • Asunto, majoitus ja tarvittava tuki ja palvelut järjestyvät asiakkaalle nopeasti.
 • Meillä on monipuolinen ja laaja asuntoverkko monenlaisten asiakkaiden tarpeisiin, yksinasujista lapsiperheisiin.
 • Palvelupolkumme ulottuu asunnon järjestämisestä asumisen tukemiseen, työllistymiseen tai opiskeluun asti.
 • Tarjoamamme palvelu räätälöidään kunkin asiakkaan tarpeen mukaan, ja se joustaa tarvittaessa. Palvelusuunnitelmaa seurataan ja päivitetään säännöllisesti.
 • Luona Polun työntekijät ovat koulutettuja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Meillä on myös erityistä osaamista turvapaikanhakijoiden kohtaamiseen.
Lisää palvelusta
 • Kuntoutettavan ikäihmisen oma toimintakyky säilyy, elämänlaatu paranee ja itsenäinen kotona pärjääminen on mahdollista pidempään.
 • Ikäihmisten kuntoisuuden ylläpito tuo kustannussäästöjä palvelua tilaavalle organisaatiolle.
 • Kuntoutuskokonaisuuden hallinta helpottuu, kun kokonaisuuden saa yhdeltä kumppanilta.
 • Keskitetyllä kuntoutusmallilla saadaan parempia tuloksia sekä tyytyväisempiä ja motivoituneempia asiakkaita.
 • Vaikuttavuusperusteisuus hinnoittelussa pienentää tilaajan riskiä.
 • Tilaaja-asiakas säästää kustannuksissa, koska asiakkaiden toimintakyky säilyy ennaltaehkäisevien palveluiden vuoksi pidempään ja julkisesti rahoitettujen palveluiden kysynnän kasvu pienenee.
 • Säännöllisen raportoinnin avulla toiminnan tuloksia voidaan mitata ja kehittää toimintaa.
Lisää palvelusta
 • Ikäihmisten kotona asuminen ja arki helpottuvat, ja he voivat asua pidempään kotonaan itsenäisesti.
 • Ikäihmisten ja heidän läheistensä tyytyväisyys paranee.
 • Kunta säästää kustannuksissa, koska asiakkaiden toimintakyky säilyy ennaltaehkäisevien palveluiden vuoksi pidempään ja julkisesti rahoitettujen palveluiden kysynnän kasvu pienenee.
 • Säännöllisen raportoinnin avulla toiminnan tuloksia voidaan mitata ja niiden avulla kehittää.
 • Paikallisen palveluverkoston elinvoimaisuus kehittyy.
Lisää palvelusta
 • Sopii kiireellisien ja kiireettömien potilaiden hoitoon sekä satunnaiseen ja pitkittyneeseen hoidon tarpeeseen.
 • Etävastaanotolla potilas ja lääkäri voivat olla suoraan yhteydessä, ja potilaan asia voidaan hoitaa parhaimmillaan kerralla tai hoito päästään aloittamaan ensikontaktissa.
 • Erilaisten etävastuulääkärimallien rakentaminen ja toteuttaminen on mahdollista.
 • Terveydenhuollon ammattilaisten työn tueksi tarjotut etäkonsultaatiopalvelut täydentävät etänä tehtävää hoidon tarpeen arvioinnin palvelua sekä muuta terveydenhuollon ammattilaisten työtä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.
 • Etälääkärikonsultaatio onnistuu sähköisiä asiointikanavia hyödyntäen tai puhelimitse suoraan Luonan päivystävän etälääkärin kanssa.
Lisää palvelusta
 • Yhdessä kehitettyjen ratkaisujen avulla saavutetaan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.
 • Toimintaa ohjaavat yhteisesti asetetut tavoitteet ja mittarit.
 • Onnistumista arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.
Lisää palvelusta
 • Terveydenhuollon kokeneen ammattilaisen apua ja ohjausta nopeasti ja luotettavasti, vuoden jokaisena päivänä, vuorokauden ympäri.
 • Asiakas ohjataan suoraan oikeanlaiseen hoitoon, eikä terveydenhuollon yksikkö ruuhkaudu kiireettömillä tapauksilla ja hoitohenkilöstö voi keskittyä paremmin kasvokkain tapahtuvaan hoitotyöhön.
 • Tarjoamme säännöllisen ja kattavan raportoinnin tiedolla johtamista varten.
 • Palvelumme on kustannustehokas ja vaikuttava. Tuotamme tutkitusti merkittävät kustannussäästöt.
Lisää palvelusta
 • Ikäihmisten kotona asuminen ja arki helpottuvat, ja he voivat asua pidempään kotonaan itsenäisesti.
 • Ikäihmisten ja heidän läheistensä tyytyväisyys tilanteeseensa paranee.
 • Siirtyminen raskaampiin palveluihin tapahtuu myöhemmin.
 • Ikäihmisten toimintakyky säilyy ennaltaehkäisevien palveluiden vuoksi pidempään ja julkisesti rahoitettujen palveluiden kysynnän kasvu pienenee.
 • Integraattorimallilla tuotetut palvelut ovat kustannuksiltaan tutkitusti merkittävästi edullisimpia kuin julkisen toimijan itse tuottamina.
 • Kotona asumisen palveluita voidaan tuottaa myös kapitaatiomallilla eli kiinteällä väestövastuuhinnalla, mikä tuo ennustettavuutta budjetointiin.
 • Säännöllisen raportoinnin avulla toiminnan tuloksia voidaan mitata ja kehittää toimintaa jatkuvasti.
 • Paikallisen palveluverkoston elinvoimaisuus kehittyy, kun myös paikalliset yritykset, järjestöt ja vapaaehtoiset ovat mukana palveluja tuottamassa.
Lisää palvelusta
 • Ikäihmiset ja heidän läheisensä löytävät arkea helpottavia palveluita helposti ja keskitetysti yhdestä maksuttomasta palvelusta.
 • Julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut löytyvät kaikki samasta paikasta.
 • Ajantasaiset tiedot luotettavista palveluntarjoajista ovat kaikkien käytettävissä.
 • Ikäihmisen valinnanvapaus ja itsemääräämisoikeus lisääntyy.
 • Kunta säästää kustannuksissa, koska asiakkaiden toimintakyky säilyy ennaltaehkäisevien palveluiden vuoksi pidempään, ja julkisesti rahoitettujen palveluiden kysynnän kasvu pienenee.
 • Toiminta lisää yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin tuottamien palveluiden käyttöä.
 • Paikallisen palveluverkoston elinvoimaisuus kehittyy.
 • Palvelu tukee ja helpottaa julkisella sektorilla tehtyä työtä.
Lisää palvelusta