Sosiaalialan ammattilainen yksityisessä yrityksessä – millaista työ on?

Monelle sosiaalialan ammattilaiselle yksityinen sektori ei ole yhtä tuttu kuin perinteisemmät työnantajat eli hyvinvointialueet, järjestöt, sairaalat tai muut julkisyhteisöt. Tällä sivulla kerromme, millaista on olla sosiaalialan ammattilainen Luonassa, ja miten meillä sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta tehdään.

Kehitymme jatkuvasti, ja kasvatamme meille sosiaalityön perinnettä ja kulttuuria. Viime aikoina meillä on korostunut tarve kehittää sosiaalityön osaamistamme vahvan sosiaaliohjauksemme rinnalle. Asiakkaidemme asiat ovat monisyisempiä, ja meidän tulee pystyä vastaamaan heidän tarpeisiinsa – tähän tarvitsemme laaja-alaista ja moniammatillista osaamista.

Luonassa on töissä yli 70 sosiaalialan ammattilaista. Heidän koulutuksensa tai työnimikkeensä on tyypillisesti esimerkiksisosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä tai sosionomi. He työskentelevät vastaanottokeskuksissa ja -palveluissa, perhetyössä, päihdetyössä ja asumispalveluissa sekä ikäihmisten ohjauksessa ja neuvonnassa.

Lue artikkeli: Sosiaaliohjaajana Luonan sosiaalipalveluissa

Meidän luona on töitä sosiaalialan ammattilaisille. Tutustu avoimiin työtehtäviimme tai ota yhteyttä.

Asiakaslähtöisyys on kantava arvo ja arjen työn todellisuus Luonan sosiaalityössä. Työmme keskiössä on apua tarvitseva ihminen. Vahvistamme asiakkaan elämänhallintaa ja autamme häntä ottamaan itse oman elämänsä ohjakset käsiinsä. Teemme valintoja ja päätöksiä asiakaslähtöisesti, kunkin asiakkaan tarpeen mukaan. Pidämme huolta siitä, että ihminen saa hänelle kuuluvat palvelut. Työskentelemme niiden sopimusten puitteissa, mitä olemme meiltä palvelua tilaavan hyvinvointialueen tai muun organisaation kanssa sopineet. Kohtaamme jokaisen ihmisen yksilöllisesti ja tasaveroisesti.

Toimintamme perustana ovat Luonan arvot; inhimillinen, rohkea, ammatillinen ja luottamuksen arvoinen. Arjen toimintaamme määrittävät lisäksi #luonaote -toimintakulttuuri sekä Luonalaisen eettiset toimintaperiaatteet, jotka on valmisteltu osana vastuullisuustyötämme.

Sote-alan ammattilaisina meidän luonalaisten tulee luottaa ammatilliseen osaamiseemme, työyhteisön tukeen, työkokemukseemme ja näkemykseemme. Pyrimme aina löytämään eettisesti kestävin ratkaisu jokaisessa tilanteessa asiakkaamme parhaaksi. Luonalaisen eettiset periaatteet tukevat ja auttavat rakentamaan luottamusta asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Luonalaisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työtä ohjaavat osaltaan myös Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENEn valmistelemat eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle.

Kiinnostaako harjoittelu Luonassa? Haluaisitko perehtyä harjoittelussasi vastaanottotyöhön, asumis-,, päihde- tai perhepalveluihin vai kiinnostaisiko ikäihmisten palveluohjaus?

Luona tekee yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Meillä on monipuolisia harjoittelujaksoja ja kesätyömahdollisuuksia. Haluamme tarjota alan opiskelijoille mahdollisuuden tutustua meihin ja nähdä, millaista työ on kasvavassa ja kehittyvässä sosiaali- ja terveydenhoitoalan yrityksessä.

Luonassa on vuosittain töissä lukuisia opiskelijoita, jotka suorittavat sosiaalityön tai sosionomin opintoihinsa kuuluvaa harjoittelua meillä. Luonassa harjoittelussa työskennelleet opiskelijat ovat tehneet meille myös monia opinnäytetöitä, ja teemme yhteistyötä mielellämme.

Luona tekee yhteistyötä kaikkien pääkaupunkiseudun suurimpien sosiaalialan oppilaitosten kanssa.

Kysy lisää Luonan henkilöstöjohtajalta Erja Jerniltä: puh. 044 517 1062 tai erja.jern@luona.fi.

Sosiaalialan ammattilaisen palkka ja henkilöstöedut Luonassa

Olemme sitoutuneet yksityisen sosiaalialan työehtosopimukseen ja maksamme sen mukaista palkkaa. Lisäksi tietyissä tehtävissä käytämme saatavuusharkintaa palkkaa määrittäessä. Sosiaalialan työtehtävien palkkaus Luonassa vaihtelee työkuvasta ja vastuusta riippuen noin 2 300–4 000 euron välillä.

Henkilöstöetuina meillä Luonassa on esimerkiksi:

  • Kattava työterveyshuolto
  • Lounas-, liikunta-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja työmatkaetu
  • Laaja vapaa-ajan tapaturvamakuutus kaikille työntekijöille
  • Työnohjaus, jolla tuetaan työssä jaksamista – Luonassa toimii vuosittain noin 10 työnohjausryhmää, joissa reflektoidaan omaa työtä ja kehitetään taitoja työn rajaamiseen.
  • Etätyömahdollisuus
  • Sairaan lapsen hoitopalvelu


Luonan sosiaalialan työntekijät arvostavat ammatillisen esihenkilön antamaa tukea. Lisäksi moni sosiaalialan ammattilainen arvostaa Luonan joustavuutta työnantajana. Meillä ajatellaan, että ihmisten elämäntilanteet ovat erilaisia ja saattavat muuttua joskus yllättäenkin. Siksi myös työtehtävämme joustavat ja taipuvat niin, että jokaisen elämä jatkuu niin töissä kuin vapaalla. Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia etätyöhön sekä muun muassa sairaan lapsen hoitopalvelua sitä tarvitseville luonalaisille.

Mitä asiakkaat ajattelevat meiltä saamastaan palvelusta

Meille on tärkeää tietää, miten apua tarvitsevat ihmiset kokevat saamansa palvelun. Mittaamme palvelua saavien ihmisten tyytyväisyyttä palveluumme vuosittain, ja kerromme tuloksista vastuullisuuskatsauksessamme.

Vuonna 2022 selvitimme tilapäismajoituksen ja tuetun asumisen asiakkaiden sekä vastaanottokeskusten asukkaiden tyytyväisyyttä kyselytutkimuksilla. Vastausten keskiarvo oli huikea 4,5 (asteikolla 1–5, jossa 5 on paras arvosana).

Usein kysytyt kysymykset sosiaalialan ammattilaisen työstä ja Luonasta

Mistä kaikki alkoi – miksi Luonassa tehdään sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta

Luonan työn keskiössä on apua tarvitseva ihminen. Olemme onnistuneet, kun hoitoa, tukea tai apua tarvitsevat kokevat, että toiminta on laadukkaampaa ja kun he tulevat kuulluksi ja autetuksi.

Luona aloitti toimintansa vuonna 2014 asunnottomien kriisimajoituksella ja tuetun asumisen palveluilla. Merkittävä hetki työmme alkumetreillä oli kuitenkin vuosi 2015, jolloin perustimme ensimmäiset vastaanottokeskukset. Tuolloin luonalaisten määrä kasvoi poikkeusoloissa parissa kuukaudessa alle kymmenestä lähes 250:een. Mullistus oli suuri ja sitä seurasi systemaattinen ja pitkäjänteinen Luonan arvojen, johtamisjärjestelmän, esimiestyön sekä vastaanottokeskustyön kehittäminen.

Me emme pysähdy, vaan Luonan sosiaalityö kehittyy edelleen. Meille on ollut erityisen tärkeää kehittää yrityksen vastuullisuutta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja rakentaa mainettamme alan ammattilaisten keskuudessa faktoihin perustuen.

Me Luonassa uskomme, että myös yksityisiin sote-alan yrityksiin tarvitaan sosiaalialan ammattilaisten monipuolista osaamista. Työskentelemme päämäärätietoisesti ja suunnitelmallisesti ja haluamme tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavia palveluita. Meille on tärkeää tehdä yhteistyötä kuntien kumppanina ja tukea sote-palvelujen järjestäjiä. Tähän tarvitsemme sosiaalialan ammattilaisten ammattitaitoa – ja moniammatillista yhteistyötä koko Luonan työyhteisön kesken.

Luitko jo nämä?