Luona kiittää 12 vuodesta Tampereen Kotitorin integraattorina