Yritysvastuu yhteisenä teemana: ”Pelkäsin, ettei porukka ymmärrä”

Olen oppinut vastuullisuudesta ja yritysvastuusta sekä näiden kehittämisestä viimeisen vuoden aikana paljon. Ensimmäisessä aihetta käsitelleessä blogi-kirjoituksessa pohdin sitä, miksi koemme Luonassa vastuullisuuden tärkeäksi. Toisessa kirjoituksessa avauduin siitä, miten teimme tyypillisen johtamisvirheen vastuullisuustyön alkumetreillä.

Nyt aion kertoa siitä, miten vastuullisuusohjelmaamme lähdettiin juurruttamaan koko organisaatioon. Tästä vaiheesta minulla ei ole ainakaan vielä suurempaa mokaa jaettavaksi, vaan enemmänkin innostavia kokemuksia.

Luonan johto teki vastuullisuuteen liittyvää suunnittelutyötä koko viime vuoden ajan. Nyt tammikuussa 2018 olimme tilanteessa, että johtoryhmänä pystyimme kertomaan Luonan vastuullisuusohjelmasta luonalaisille.

Vuoden 2018 keskeisenä teemana vastuullisuus

Vastuullisuusohjelmamme esiteltiin luonalaisille puolivuosittaisessa kauden avajaistapahtumassa. Näissä tilaisuuksissa on aina joku erityinen teema, ja tällä kertaa se oli vastuullisuus. Olimme rummuttaneet aihetta jo etukäteen sisäisessä viestinnässä avajaistapahtumaa pohjustaen.

Päivän agenda muodostui kolmesta osasta: arvioimme vuoden 2017 tavoitteita, niiden toteutumista ja onnistumistamme. Toisena kohtana pureuduimme pääteemaan eli vastuullisuuteen, ja teimme erilaisia ryhmätöitä käyden pienissä ryhmissä keskusteluja. Kolmanneksi suunnittelimme alkavan vuoden tavoitteita yhdessä. Vastuullisuus korostui päivän sisällöissä, ja näkyi selkeästi myös vuosien 2017–2018 tavoitteissa.

Päivän ohjelmaa suunnitellessa pidimme erittäin tärkeänä, että vastuullisuusteema ei olisi vain irrallinen aihe, vaan että se nivoutuisi olennaiseksi osaksi kaikkea päivän tekemistä ja yrityksen toiminnan ja työn suunnittelua.

Vastuullisuuden lanseeraus keskustelujen kautta

Vastuullisuus-teemaosion alkaessa kerroimme videolla, miksi vastuullisuus on meille tärkeää ja mitä se meillä tarkoittaa. Seuraavaksi vastuullisuuskonsulttimme Riitta Haapanen esitti tiiviisti teoriaa yritysvastuusta ja kertoi vastuullisuusajattelun kehittämisestä oman pitkän kokemuksensa pohjalta. Tämän jälkeen seuranneen tauon keskusteluissa kuului kuitenkin, että aihe oli monelle vielä hämärän peitossa tai siitä ei saanut selvää käsitystä.

Tauon jälkeen Riitta jatkoi haastatellen johtoryhmän jäseniä. Haastatteluiden kautta kävimme läpi Luonan vastuullisuusohjelman 2018-2020 osa-alueineen: edelläkävijyys toimialalla, vastuu luonalaisista, läpinäkyvä ja vastuullinen liiketoiminta sekä inhimillinen kohtaaminen.

Omasta mielestäni näytti siltä, että haastatteluiden avulla vastuullisuusohjelmamme alkoi konkretisoitua ja luonalaisille alkoi aueta, mitä vastuullisuus juuri meidän jokapäiväisessä tekemisessämme tarkoittaa.

Ei kaunista kuorrutusta vaan työn ytimessä

Itselleni oli hirveän tärkeää saada luonalaisille välitettyä tunne ja tieto siitä, että vastuullisuus ei ole meillä mitään päälle liimattua tai pelkkää kaunista kuorrutusta. Se ei ole Luonan muusta toiminnasta erillinen projekti, vaan tiivis osa meidän tavoitteitamme sekä jokapäiväistä työtä ja tekemistä jo nyt. Siksi vastuullisuusohjelman mittarit ovat pitkälti samat kuin meidän muussakin liiketoiminnassa. Esimerkiksi asiakastyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyys, laskennalliset kustannussäästöt ja ratkaisuprosentit ovat jo nyt osa säännöllistä oman toimintamme mittaamista ja toimivat kehittämisen lähteenä.

Vastuullisuusohjelmassamme onkin enemmän kyse siitä, että vastuullisuutta on päätetty kehittää systemaattisesti. Tästä syystä vastuullisuustyö on jäsennetty ohjelman muotoon.

Ryhmätöissä konkretisoimme vastuullisuutta päivittäisen tekemisen tasolle vastuullisuuden kehittämisen portaiden kautta. Kukin ryhmä tarkasteli portaita oman liiketoimintansa näkökulmasta vastuullisuuden eri osa-alueilla. Ryhmissä keskusteltiin esimerkiksi siitä, mitä edelläkävijyys toimialalla meillä tarkoittaa tai millä vastuullisuuden portaalla olemme tietyllä osa-alueella tällä hetkellä ja mille portaalle haluamme nousta.

Itse koin, että tämä viimeistään toi yhteisen ymmärryksen siitä, mitä vastuullisuus juuri meillä on.

Ryhmätöiden tuloksissa oli hienoja oivalluksia Luonan vastuullisuuden kehittämisestä:

”Korkeimmalla portaalla oleminen on jatkuvaa valveillaoloa siitä, ettei tipahda alas.”

”Asiat ovat hyvin, mutta emme kerro tarpeeksi tekemisistämme ulospäin.”

”Läpinäkyvyys voi olla joillekin luonalaisille itsestään selvää, mutta samanaikaisesti toisille aivan vierasta. Ei silloin voida sanoa olevamme korkeimmalla läpinäkyvyyden tasolla liiketoiminnassa.”

”Ei ole itseisarvo olla kaikessa osa-alueissa korkeimmalla tasolla. Monissa asioissa riittää, että tehdään lain mukaan ja vastataan tarpeeseen.”

”Meillä pitäisi olla tietoa muista toimijoista sote-alalla, jotta voimme kehittyä eteenpäin.”

Ja monta muuta hyvää oivallusta.

Vastuullisuuden juurrutusta keskustellen

Olin etukäteen jännittänyt ja suorastaan vähän pelännytkin sitä, onnistummeko kertomaan vastuullisuusajattelusta ja -ohjelmasta luonalaisille niin, että aiheen merkitys ja tärkeys piirtyvät ymmärrettävästi kaikkien mieleen. Päivän päätteeksi oloni oli suorastaan hämmentynyt ja ylpeä siitä, miten nopeasti Luonan porukat omaksuivat vastuullisuusajattelun. Aihe ei ole mitenkään helppo. Ajattelen, että tämä varmasti kertoo siitä, että vaikka sote-alan työ ei ole automaattisesti vastuullista, niin useiden alan työntekijöiden ja Luonan ytimessä vastuullisuus jo on. Mikä erinomainen lähtökohta jatkokehittämiselle!

Varsinainen juurruttamis- ja kehitystyö nimittäin alkaa vasta nyt. Olemme perustaneet vastuullisuuden ohjausryhmän ja projektiryhmän. Riitta-konsulttimme johdattelee työtämme edelleen. Alkuvuodesta harjoittelemme raportointia tekemällä vastuullisuuskatsauksen vuodesta 2017. Varsinaisen ensimmäisen raportoinnin teemme vuodesta 2018.

Vastuullisuusohjelmamme ulottuu koko Luonaan. Liiketoimintayksiköissämme jatketaan pienemmissä kokonpanoissa keskustelua vastuullisuudesta. Se, kuinka näiden keskustelujen jälkeen aihe elää ja kehittyy kaikilla tasoilla meidän päivittäisessä työssä, jää vielä nähtäväksi. Tässä viimeksi mainitussa kuitenkin vasta piilee onnistumisen ydin.

Opit vastuullisuustyöstä:

  • Vaatii keskustelua ja dialogia. Ei ole kertaluonteinen ohjelman lanseeraus.
  • Yhdistettävä yrityksen tai organisaation arvoihin, strategiaan, tavoitteisiin ja päivittäiseen tekemiseen.
  • Sitoutuminen pitkäjänteisesti tarvitaan kaikilta ja etenkin johdon tulee osoittaa sitä konkreettisilla toimenpiteillä.
  • Vastuullisuusohjelma ei saa olla uutta, vaan se on nähtävä raamina ja systematiikan lisääjänä olemassa olevan toiminnan kehittämiselle.

Milja Saksi

Kirjoittaja: Milja Saksi, toimitusjohtaja, Luona Oy. Keskustele ja anna palautetta Twitterissä @miljasaksi tai sähköpostilla milja.saksi at luona.fi

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?