Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on vastuullista liiketoimintaa

Kun Luona vuonna 2013 aloitti toimintansa, asetimme liiketoiminnan rinnalle yhteiskunnallisen tehtävän: tarjoamme ja toteutamme vain sellaisia liiketoimintoja, joiden avulla yrityksellämme on mahdollisuus luoda yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Vaikuttava ja tehokas yhteisten rahojen käyttö on meille yksi tapa tehdä vastuullista liiketoimintaa. Luonan tuottamien palveluiden avulla asiakkaamme saavuttavat noin 25 miljoonan euron laskennallisen vuosisäästön. Lisäksi palveluidemme avulla vahvistamme muun muassa kuntalaisten nopeaa hoitoon pääsyä ja sote-palveluiden saatavuutta.

Luonan tehtävänä onkin edistää ja vahvistaa asiakkaidemme kilpailukykyä ja taloudellisesti vastuullista toimintaa. Luonan suurimpia asiakkaita ovat kunnat ja kaupungit, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit ja valtio. Siten pääosa Luonan liiketoiminnasta on julkisella rahalla maksettavien palveluiden tuottamista. Luonan asiakkaisiin kuuluvat myös yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon yhtiöt sekä vakuutusyhtiöt, joiden osalta palveluita rahoitetaan myös yksityisesti.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannukset ovat Suomessa yli 20 miljardia euroa vuodessa, ja ne kasvavat jatkuvasti. Tästä suurin osa on julkisesti rahoitettua palvelua. Sosiaali- ja terveysalan yrityksenä – etenkin vastaanottokeskuspalvelujen tuottajana – joudumme usein perustelemaan olemassaolomme oikeutusta. Teemmehän yksityistä liiketoimintaa julkisella rahalla. Sote-alan vastuullisuudesta keskustellaan julkisuudessa kuitenkin pääosin yksityisten yritysten toiminnan yhteydessä, vaikka vain noin viidennes yllä mainitusta kokonaissummasta on yksityisten toimijoiden tuottamaa palvelua.

Miksi vastuullisuuden vaatimus ulotetaan ainoastaan yksityisiin yrityksiin? Kyse ei tietenkään tulisi olla vain sote-palveluista. Koko julkisen sektorin pitää pystyä osoittamaan toimintansa vastuullisuus ja vaikuttavuus, koska sen palvelut ovat verovaroin rahoitettuja. Virkamiehillä on todella suuri vastuu käyttää heille osoitetut budjettirahat järkevästi ja oikein. Miten tavallinen kansalainen pystyy rahojen käyttöä arvioimaan, jos taloudellista vastuullisuutta ei raportoida? Haastankin ainakin kaikki sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat tahot, myös julkisen ja kolmannen sektorin toimijat, tekemään avoimesti näkyväksi oman vastuullisen toimintansa.

Vastuullisuus ei ole välttämätön paha, vaan sisäänrakennettu osa Luonan liiketoimintaa. Meillä on velvollisuus tuoda toimintamme vastuullisuus näkyväksi ja kertoa siitä. Tätä asiakkaat meiltä myös odottavat. Taloudellinen vastuullisuus on vain yksi näkökulma yritysvastuuseen, mutta se on aina ollut tärkeä lähtökohta toiminnallemme. Siksi olemmekin vuoden 2017 aikana rakentaneet omaa vastuullisuuden ohjelmaamme, jota alamme toteuttaa vuoden 2018 alussa.

Milja Saksi

Kirjoittaja: Milja Saksi, toimitusjohtaja, Luona Oy. Keskustele ja anna palautetta Twitterissä @miljasaksi tai sähköpostilla milja.saksi at luona.fi

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?