Luona ostaa PerusTerveyden ja panostaa vahvasti etähoitamiseen

Luona on Suomen johtava etänä tuotettavan hoidontarpeen arvioinnin, neuvonnan ja ohjauksen toimija. Sen palvelujen piirissä on tällä hetkellä noin kaksi miljoonaa Suomessa asuvaa ihmistä. Ostettavan PerusTerveyden palvelut kytketään osaksi Luonan muuta terveydenhuollon liiketoimintaa, minkä avulla pystytään helpottamaan ja nopeuttamaan Luonan palvelun piirissä olevien ihmisten hoidon saantia.

–  Terveydenhuollon etäpalveluiden kysyntä on selvässä kasvussa, kun terveyspalveluiden asiakkaat ovat huomanneet etähoitamisen kiistattomat hyödyt ja asiakkaat ovat tiedustelleet laajentumista voimakkaammin etäpalveluihin. Etävastaanottojen avulla esimerkiksi julkinen sektori pystyy tarjoamaan kattavat terveyspalvelut kuntalaisilleen oikea-aikaisesti, vaikka lääkärityövoimasta onkin tällä hetkellä pulaa. Myös etäpalveluiden kustannusvaikuttavuus on hyvä uutinen talousvaikeuksissa kamppaileville kunnille, Luonan toimitusjohtaja Milja Saksi sanoo.

PerusTerveys operoi kolmea matalan kynnyksen lääkäriasemaa Oulussa ja Helsingissä. Näiden kivijalkavastaanottojen pohjalle Luona ja PerusTerveys yhdessä laajentavat etälääkärin vastaanottoja osana Luonan hoidontarpeen arvioinnin, neuvonnan ja ohjauksen ratkaisuja.

–  Etälääkäripalveluiden liittäminen osaksi hoidontarpeen arviointia ja terveysneuvontaa lisää palvelun vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Arviomme mukaan merkittävä osa perusterveydenhuollon tavanomaisista käynneistä voitaisiin toteuttaa etälääkärin vastaanottona. Potilas saa hoidon heti, säästytään turhilta käynneiltä ja jonottamiselta. Samalla helpotetaan vastaanoton ruuhkautumista ja näin mahdollistetaan perusprosessien jouhevampi toiminta, PerusTerveyden perustaja ja toimitusjohtaja Simo Lohi kertoo.

PerusTerveyden toiminta ja lääkäriasemat Oulussa ja Helsingissä jatkuvat nykymuodossaan osana Luonaa. PerusTerveyden perustaja ja toimitusjohtaja Simo Lohi siirtyy liiketoimintajohtajaksi rakennettavaan etähoitamisen liiketoimintayksikköön.

Saksin mukaan etähoitaminen ei tule lakkauttamaan kivijalan asemaa.

– Etenkin julkisella puolella etähoitamisen mahdollisuuksia on vasta hiukan raapaistu. Me luomme ratkaisut tilaajien kanssa yhdessä, jotta etänä tehtävä hoitaminen on tiiviisti yhdistetty kivijalassa tapahtuvaan hoitamiseen. Molempia tarvitaan, jotta asiakkaat saadaan vastuullisesti hoidettua tulevaisuudessakin.

Saksi ja Lohi yhdessä uskovat, että etähoitamisen liiketoiminnasta kasvaa tulevina vuosina merkittävä osa Luonan liiketoimintaa.

– Luona ja PerusTerveys ovat molemmat moderneja ja ennakkoluulottomia yrityksiä ja molemmilla on halua kehittää uusia toimintamalleja sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Kumpikin on osa Bravedo-yhteisöä, jota kautta jaamme samaa arvopohjaa. Tältä perustalta on hyvä kehittää uutta, Saksi sanoo.

Sosiaali- ja terveysyhtiö Luona tekee sosiaali- ja terveysneuvontaa, hoidon- ja palvelutarpeen arviointia sekä palveluohjausta yli 2 miljoonalle ihmiselle ja tukee päivittäin yli 6000 omassa kodissa tai yhteisössä asuvaa avun tarpeessa olevaa ihmistä. Luonan liikevaihto vuonna 2019 oli 41 miljoonaa euroa ja käyttökate 1,5 miljoonaa. Luona työllistää noin 180 terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaista. Uskomme, että auttamalla ihmistä auttamaan itseään, autamme koko yhteiskuntaa. Luona on osa kotimaisesti omistettua Bravedo-yhteisöä.

Lääkäriasemaketju PerusTerveys tarjoaa yksityisiä yleislääkäri- ja laboratoriopalveluita. Sillä on lääkäriasemia Oulussa ja Helsingissä. PerusTerveyden liikevaihto oli vuonna 2019 kaksi miljoonaa euroa. PerusTerveys työllistää noin 30 sairaanhoitajaa ja lääkäriä. PerusTerveys on osa kotimaisesti omistettua Bravedo-yhteisöä.

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?