Helsingin kaupungin Lännen aikuissosiaalityö ja Luona: ”Joustavaa ja luotettavaa yhteistyötä tilapäisen asumisen palveluissa”

Luona ratkaisee yli 90 % PHHYKY:n ikääntyneiden neuvontapalveluiden yhteydenotoista

VSHP:n päivystyshenkilökunta pystyy keskittymään hoitotyöhön Luonan puhelinneuvonnan ansiosta

Asianmukainen puhelinneuvonta vähentää ruuhkia

Laadukas ja keskitetty puhelinneuvonta säästää kustannuksia

Jouni Kurola, KYS: ”Oikea potilas on oikeaan aikaan oikeassa paikassa”