Helsingin kaupungin Lännen aikuissosiaalityö ja Luona: ”Joustavaa ja luotettavaa yhteistyötä tilapäisen asumisen palveluissa”

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialaan kuuluva Lännen aikuissosiaalityö -yksikkö järjestää sosiaalihuoltolain mukaista tilapäistä asumista henkilöille, jotka ovat kiireellisessä asumiseen liittyvän tuen tarpeessa, eivätkä saa asumistaan järjestettyä itsenäisesti tai muilla tavoin. Osan tilapäisen asumisen järjestämisestä Helsingin kaupunki hankkii ostopalveluna Luona Oy:ltä.

Kun yksittäinen ihminen tai perhe Helsingissä on jäämässä akuutisti ilman asuntoa ja tilanne tulee sosiaalityöntekijöiden tietoon, siihen reagoidaan nopeasti.  Helsingin kaupunki vastaa viranomaisena sosiaalihuollosta, ja tilapäisen asumisen palvelun ja siihen liittyvät mahdolliset tukipalvelut heille tuottaa Luona.  Helsingin kaupungin Lännen aikuissosiaalityön päällikkö Henna Niiranen kertoo, että Helsingin kaupunki ostaa Luonalta tilapäisen asumisen palvelua omia palveluitaan täydentämään. 

–  Ostamme palveluita niin täysin itsenäisesti pärjääville yksittäisasiakkaille, pariskunnille ja perheille, kuin tiiviimminkin tuettua palvelua tarvitseville. Lisäksi ostamme palveluita esimerkiksi turvakodista omaan asuntoon siirtyville asiakkaille ja koronakaranteenimajoitusta.

Kun tilapäisen asumisen tiimille tulee esitys tilapäisen asumisen järjestämisestä, asiakkaat ohjataan tilanteen niin vaatiessa Luonan työntekijöille. Asiakkaan sosiaalipalvelusta vastaa omatyöntekijä Helsingin kaupungilta, Luona järjestää asumisen ja siihen liittyvän ohjauksen Yhteisenä tavoitteena on järjestää asiakkaalle parhaiten soveltuva asumisratkaisu.

 

Konkreettisia kustannushyötyjä ja nopeaa reagointia asiakkaiden tilanteisiin

Helsingin kaupungin aikuissosiaalityön tilapäisestä asumisesta vastaavan johtavan sosiaalityöntekijän, Päivi Ilkon mukaan yhteistyö Luonan kanssa jatkuu nyt toista sopimuskautta.

Henna Niiranen ja Päivi Ilkko kuvailevat organisaatiolleen syntyneen konkreettista hyötyä yhteistyöstä Luonan kanssa etenkin tiiviin keskinäisen yhteistyön ja Luonan nopean reagointivalmiuden ansiosta. Kun kaupungille tulee asiakas, jolla on tarvetta Luonan tarjoamalle palvelulle, yhteistyötä käydään “kolmikantana” kaupungin, Luonan ja asiakkaan kanssa.

– Meidän työntekijämme tapaa asiakkaan, ja myös Luonalta hänelle on nimetty oma vastuuhenkilö, joka perehtyy hänen tilanteeseensa. Aluksi kaikki kolme tahoa tapaavat yhdessä. Ensimmäisessä tapaamisessa tehdään asumisen suunnitelma, jossa kartoitetaan lähtötilannetta ja esimerkiksi asiakkaalle yksilöllisiä asumisen esteitä. Taustalla saattaa olla mitä erilaisimpia syitä asumisen päättymiseen. Voi olla vuokravelkaa, avioeroa, lähisuhdeväkivaltaa, mielenterveyteen liittyviä asioita, tai vaikkapa asuntoon tullut remontti, Päivi Ilkko kertoo prosessista.

– Yleensä asiakkaan tilanne on todella kiireellinen. Meille saattaa tulla vaikkapa lapsiperheen häätötilanne käsiteltäväksi kokoukseemme perjantaina, ja perheelle on löydyttävä asunto heti. Luona-yhteistyön avulla saamme asiakkaan asumisen haasteet purettua ja asunnon järjestymään nopeasti.

– Luonan palvelulupaus meille on, että asiakkaalle saadaan järjestymään asunto vuorokaudessa, 24 tunnin sisällä.  Käytännössä, kun soitamme Luonan palvelunumeroon, asuntotarjous tulee samana päivänä, eli palvelulupaus toteutuu – ja enemmänkin.  Meillä on Luonan kanssa ikään kuin suora linja, mitä pidän erittäin tärkeänä. Sieltä vastataan heti, Päivi Ilkko jatkaa.

 

Päivi Ilkko (vas.) ja Henna Niiranen Helsingin kaupungin Lännen aikuissosiaalityö -yksiköstä. Kuva: Petri Anttila

 

Luotettavaa ja joustavaa yhteistyötä

Luotettavuus, joustavuus ja reagointikyky erilaisiin tilanteisiin ovat Henna Niirasen mukaan tärkeimpiä esiin nousevia asioita yhteistyössä Luonan kanssa.

– Ei tarvitse jäädä miettimään, hoituuko homma vai ei, voi luottaa, että se hoituu. Mahdolliset epäselvät tilanteet selvitetään heti. Palvelu on ollut myös erittäin joustavaa, ja asiakkaiden yksilöllisiin, erilaisiin tilanteisiin osataan paneutua nopeasti.

– Muiden tilapäisen asumisen palveluiden ohella ostamme tällä hetkellä Luonalta myös koronakaranteenimajoitusta omia palveluitamme täydentämään. Kun sille tuli tarve, tarjoukset ja sopimukset piti neuvotella todella nopeasti. Tutun ja luotettavan kumppanin kanssa saimme tämänkin hoidettua parissa päivässä, Henna Niiranen kertoo.

 

Raportoinnilla selkeyttä ja näkökulmaa toiminnan kehittämiseen

Luona tuottaa Helsingin kaupungin Lännen aikuissosiaalityölle myös jatkuvaa kuukausittaista raportointia sekä laajempia puolivuotisraportteja. Raportoinnin kautta tilapäisasumisen työryhmä saa käyttöönsä tietoa, joka auttaa toiminnan systemaattisessa kehittämisessä. Päivi Ilkko ja Henna Niiranen pitävät raportointia tärkeänä ja toimivana osana Luonan kanssa tehtävää yhteistyötä.

– Olemme kehittäneet raportointia yhdessä, ja nyt se on hyvällä mallilla ja selkeää. Näemme konkreettisesti, millainen virtaus prosesseissamme on.  Meille on tärkeintä, että kun asiakas tulee meille, niin tilapäisasumisen polku on aika nopea, ja että asiakkaan kokonaistilanne selvitetään jo heti alussa. Tilapäisasumisesta asiakas tyypillisesti siirtyy niin kutsuttuun välivuokravaiheeseen, jossa hän alkaa itsenäisesti maksamaan vuokraa, sitten hänelle etsitään toistaiseksi voimassa oleva asunto. Raportit auttavat osaltaan hahmottamaan, miten suoraviivaista palvelua meiltä saa, Päivi Ilkko kuvailee.

– Raporttien kautta saamme tärkeää tietoa myös kustannuksista. Totta kai seuraamme asiakkuuksien etenemistä ja niihin liittyviä kustannuksia itsekin, mutta palveluntuottajalta tuleva, selkeä raportointi auttaa tässä, Henna Niiranen täydentää.

Kilpailutusprosessiin kuuluu myös yhteistyön tarkka laadunvalvonta. Päivi Ilkko kertoo, että työryhmän jäsenet tekevät laadunvalvontaan kuuluvia tarkastuskäyntejä tilapäisasumiskohteisiin hyvässä yhteistyössä Luonan kanssa.

– Meitä on säännöllisesti kuljetettu tutustumaan eri asuntoihin. Koen, että yhteistyömme on luottamuksellista ja avointa ja pystymme hyvin seuraamaan, missä tilapäisasumisen asuntoja on, ja minkä tyyppisiä. Jos asumiskohteissa ilmenee jotain epätavallista, niin saamme Luonalta raportin aiheesta varsin nopeasti, ihan valokuvia myöten. Asiakkaillamme saattaa olla haasteita vaikkapa elämänhallinnassa tai muissa asioissa, monenlaisia tilanteita voi siis tulla vastaan. Niitä sitten yhteistyössä selvittelemme, asiakkaan, oman työntekijän ja Luonan kanssa.

 

Kilpailutettu ostopalvelu kannattaa

Henna Niiranen arvioi, että kilpailutetulla ostopalvelulla on suuri merkitys palvelun laadun ja kustannusten kannalta. Ostopalveluita käyttämällä Helsingin kaupunki nimenomaan täydentää omaa palveluntuotantoaan.

– Kun palvelutuotanto on kilpailutettu tietyn mallin mukaisesti, mihin sitoudutaan puolin ja toisin, kustannukset vähenevät ja myös laatu paranee, kun ostettava palvelu on standardoitua ja tietyn palvelumallin mukaista.

Ostopalveluilla voimme täydentää omaa palveluvalikoimaamme – hankkia juuri sellaista palvelua, mitä meillä ei omissa palveluissamme ole riittävästi, ja mitä ei ehkä kannata lähteäkään juuri sillä hetkellä itse tuottamaan, Henna Niiranen jatkaa.

– Meidän tapauksessamme kyse on pääkaupunkiseudusta, mutta suurena valtakunnallisena palveluntuottajana Luona pystyy luomaan luottamuksellisia suhteita moniin suuriin asuntojen palveluntuottajiin, Päivi Ilkko lisää.

Helsingin kaupungin aikuissosiaalityön tilapäisen asumisen työryhmä on ollut tyytyväinen Luonan kanssa tekemäänsä yhteistyöhön.

– Sekä sosiaalihuoltolain mukaisen tilapäisen asumisen että koronakaranteenimajoituksen järjestämiseen perustuvien kokemuksiemme pohjalta suosittelemme Luonaa yhteistyökumppaniksi. Yhteistyömme on sujunut sovitusti ja aina joustavasti, Henna Niiranen ja Päivi Ilkko toteavat.

Asiakas: Helsingin kaupungin Lännen aikuissosiaalityö

Palvelu: TIlapäisen asumisen palvelut ja koronakaranteenimajoituspalvelut

Luitko jo nämä?

Tilaa uutiskirje