Kirkon Ulkomaanapu ryhtyy tukemaan vastaanottokeskuksia

Kirkon Ulkomaanapu on aloittanut yhteistyön Espoossa ja Vantaalla vastaanottokeskuksia ylläpitävän Luona Oy:n kanssa. Yhteistyötä tehdään kolmessa vastaanottokeskuksessa. Kyseessä on kuuden kuukauden pilottihanke, jonka avulla suunnitellaan uusia toimintamalleja eri uskonnollisten yhteisöjen, maahanmuuttajayhteisöjen, järjestöjen ja vastaanottokeskusten välille.

Ulkomaanavun ja Luonan yhteisen projektin tavoite on tiivistää turvapaikanhakijoiden ja paikallisen yhteisön välistä kanssakäymistä.

Siltojen rakentamisessa hyödynnetään paikallisia maahanmuuttaja- ja muita järjestöjä sekä uskonnollisia yhteisöjä. Ne toimivat alkuvaiheessa vastaanottokeskuksiin saapuvien ihmisten kotoutumisen tukena ja opastajina uuteen kulttuuriin tutustumisessa.

Samalla pyritään ennaltaehkäisemään ongelmia, joita vastaanottokeskuksissa saattaa syntyä, kun eri olosuhteista lähtöisin olevat ihmiset asuvat pienessä tilassa pitkään yhdessä.

Kuuden kuukauden aikana Ulkomaanapu ja Luona rakentavat toimintamallin vastaanottokeskuksen, seurakuntien ja uskonnollisten yhteisöjen sekä kolmannen sektorin väliselle yhteistyölle. Uudessa mallissa kotouttaminen alkaa paikallisyhteisön tuella heti ihmisen saavuttua vastaanottokeskukseen.

Mallia ja saatuja kokemuksia on mahdollista myöhemmin hyödyntää valtakunnallisesti Suomessa sekä muualla Euroopassa.

”Pakolaiskriisi on ilmennyt esimerkiksi seurakunnissa kasvavana auttamishaluna ja vapaaehtoisverkostojen syntymisenä.  Nämä verkostot ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka yhteisöt voivat toimia turvapaikanhakijoiden tukena. Paikalliset maahanmuuttajayhteisöt ovat tässä avainasemassa”, sanoo Ulkomaanavun rauhanverkoston päällikkö Aaro Rytkönen.

”Ulkomaanapu haluaa edelleen tuoda Suomeen osaamista, jota sille on kertynyt maailmalla. Meillä on paljon kokemusta erilaisten yhteistyöverkostojen rakentamisesta kehitysmaissa ja kriisialueilla. Työ vastaanottokeskusten ja paikallisyhteisöjen kanssa on loogista jatkumoa jo tehdylle työlle”, Rytkönen jatkaa.

”Vastaanottokeskustyössä ja kotouttamisessa vapaaehtoistoiminnalla sekä laajalla yhteistyöverkostolla on erittäin suuri merkitys. Kirkon Ulkomaanavulla on laaja kokemus molemmista. Siksi se on meille erinomainen yhteistyökumppani”, sanoo Luonan hallituksen puheenjohtaja Paavo Voutilainen.

Projektissa on pilottivaiheessa kaksi palkattua työntekijää, toinen Luonan ja toinen Ulkomaanavun palkkalistoilla. Projektin rahoittaa Luona oy.Lisätietoja:
Paavo Voutilainen, Luona Oy:n hallituksen puheenjohtaja, +358 502703Aaro Rytkönen, uskonnollisten ja perinteisten johtajien verkoston päällikkö, p.+35850 301 8479

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?