Korona-tilannekuva Luonan vastaanottokeskuksissa 20.4.2020

Huoli koronasta on meille yhteinen. Luonan vastaanottokeskuksissa on koronaepidemiaa koskevat toiminta- ja varautumissuunnitelmat, joita päivitetään jatkuvasti ajantasaisilla viranomaisohjeilla, ja jotka ohjaavat toimintaamme arjessa. Suunnitelmissa on huomioitu mm. ennaltaehkäisevät toimenpiteet sekä tilanteet korona-epäilyn tai tartunnan sattuessa. Teemme tiivistä yhteistyötä sekä Migrin että kuntien tartuntatautiyksiköiden kanssa epidemian hallitsemiseksi vastaanottokeskuksissamme.

Luonalla on kaksi vastaanottokeskusta pääkaupunkiseudulla: Espoossa ja Vantaalla. Espoon keskuksessa asuu noin 410 asukasta ja Vantaan keskuksessa noin 330. Näiden lisäksi Luonan vastaanottokeskuspalveluiden piiriin kuuluu noin 800 pääkaupunkiseudulla asuvaa yksityismajoittujaa, eli vastaanottokeskusten ulkopuolella asuvaa turvapaikanhakijaa.

Molemmissa vastaanottokeskuksissa on omat koronaepidemiaa koskevat toiminta- ja varautumissuunnitelmat, joita päivitetään jatkuvasti ajantasaisilla viranomaisohjeilla, ja jotka ohjaavat toimintaamme arjessa. Suunnitelmissa on huomioitu mm. ennaltaehkäisevät toimenpiteet sekä tilanteet korona-epäilyn tai tartunnan sattuessa.

Tehostetusti ennaltaehkäiseviä toimia

Vastaanottokeskuksen henkilökunta ja asukkaat liikkuvat myös keskuksen ulkopuolella. Siksi teemme tehostetusti ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä koronan etenemisen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi yksiköissämme. Keskeisiä ennaltaehkäisyn keinoja ovat:

  • Tiedottamista ja tiedon saatavuutta on lisätty: Asukkaita tiedotetaan ja ohjeistetaan henkilökohtaisella postilla, yksiköissä sijaitsevilla info-tauluilla ja Luonan vastaanottokeskuksen asukkaille tarkoitetulla 24/7 palvelevalla puhelinpalvelulla. Asukkaan on aina mahdollista saada tietoa myös omalla äidinkielellään tulkin avulla.
  • Siivousta on tehostettu: Siivouskertoja ja yleisten kosketuspintojen desinfiointia on lisätty keskuksissa. Keskuksia siivoavat henkilöt ovat saaneet erityisen Covid19-koulutuksen, jossa on käyty läpi viranomaisten siivousohjeet. Asukkaiden käytössä on siivousvälineitä ja -aineita omien tilojen siisteyden ylläpitoon.
  • Ruokailuja on muutettu: Asukkaat hakevat porrastetusti aterian ruokalasta ja ruokailevat omissa huoneissaan. Karanteenissa ja eristyksissä oleville asiakkaille viedään ruoka huoneeseen.
  • Riskiryhmäläiset on kartoitettu: Vastaanottokeskuksen hoitotiimit ovat kartoittaneet riskiryhmiin kuuluvat asukkaat, jotka on tarpeen tullen siirretty vastaanottokeskuksien ulkopuoliseen majoitukseen.
  • Henkilökunnan koulutusta ja sisäistä viestintää on tehostettu: Toimintaohjeet ja tilanteet muuttuvat nopeasti, joten henkilökunnan koulutus tilanteiden varalle ja sisäisen viestinnän sujuvuus ovat erityisen tärkeitä.


Toiminta koronaepäily- tai tartuntatilanteessa

Luonan vastaanottokeskusten varautumissuunnitelmissa määritetään toiminta tilanteessa, jossa asukkaalla tai työntekijällä on koronaepäily.

Mikäli asukas oireilee, häntä ohjeistetaan olemaan yhteydessä vastaanottokeskuksen henkilökuntaan ensisijaisesti etänä. Asukas ohjataan erilliseen tilaan, jossa hänelle tehdään OmaOlo-testi. Mikäli testin perusteella epäillään koronatartuntaa, ollaan yhteydessä kaupungin tartuntatautiyksikköön. Tällä hetkellä on liikkeellä myös kausi-influenssaa, jossa voi olla hyvin saman tyyppiset oireet kuin koronassa, joten tartuntatautiyksikön kanssa yhdessä päätetään oireiden perusteella siirtyykö asiakas suoraan karanteeniin vai jatkaako omassa huoneessaan niin sanottua omaehtoista karanteenia siihen asti kunnes korona-testitulos on selvä. Asukas viedään testeihin ambulanssilla. Altistuneet, esimerkiksi muut huoneessa asuvat, siirretään karanteeniin samassa yhteydessä. Jos heillä ilmenee oireita, niin heidät testataan.

Mikäli testitulos on positiivinen, niin kunnan tartuntatautilääkärin päätöksellä asukas siirretään eristykseen.

Karanteeni- ja eristystilat on erotettu muusta vastaanottokeskusmajoituksesta omiksi tiloikseen. Espoon vastaanottokeskuksessa karanteeni- ja eritystilat ovat samassa rakennuksessa, Vantaalla sairastuneet majoitetaan eristykseen vastaanottokeskuksen ulkopuolisiin tiloihin. Asukkailla on käytössä wc:t sekä karanteeni- että eristyspuolella. Karanteenissa- ja erityksessä oleville asukkaille on otettu omaan käyttöön suihku, johon asiakkaat viedään saatettuina ja suojattuina. Ruoka viedään asukkaille huoneisiin.

Vastaanottokeskuksessa on desinfioitu tilat, joissa tartunnan saaneet ovat pääasiallisesti liikkuneet. Karanteenissa ja eristyksessä olevien asukkaiden suihku desinfioidaan aina käytön jälkeen.

Todettuja tartuntoja yhteensä viisi

Luonan vastaanottokeskuksissa on 20.4.2020 mennessä ollut yhteensä 5 todettua koronatartuntaa. Samalla hetkellä koronaan altistumisen vuoksi karanteenissa on 13 henkeä ja eristyksessä 3 henkilöä. Osa tartunnan saaneista on siis jo tervehtynyt ja palannut vastaanottokeskukseen.

Tiivistä yhteistyötä Migrin ja tartuntatautiyksiköiden kanssa

Epidemian aikana olemme tehostaneet yhteistyötä ja kommunikointia Maahanmuuttoviraston kanssa yhteisen tilannekuvan saamiseksi ja parhaiden käytänteiden jakamiseksi.

Teemme tiivistä yhteistyötä Espoon ja Vantaan terveydenhuollon tartuntatautiyksiköiden kanssa asukkaiden ohjaamisessa koronatesteihin ja tarvittaessa karanteeniin tai eristykseen sekä tarvittavien tilojen desinfioimiseksi.

Huoli koronasta on yhteinen

Huoli koronasta on yhteinen. Erityisesti vastaanottokeskuksissa asuvilla perheillä on ollut huoli omasta terveydestään ja koronaviruksen leviämisestä. Olemme saaneet jonkin verran myös yhteydenottoja huolestuneilta kansalaisilta ja asukkaiden tukihenkilöiltä.

Työskentelemme molemmissa vastaanottokeskuksissa tiiviisti ja vastuullisesti sen eteen, että koronavirus ei pääse leviämään asukkaiden ja henkilökunnan keskuudessa. Jokainen on meille tärkeä ja teemme parhaamme, jotta kaikki selviäisivät epidemian keskellä mahdollisimman hyvin ja terveinä.

Lisätietoja
Twitter: @LuonaOy
Suvi Salonen, liiketoimintajohtaja, Luona, puh. 040 528 5779 tai suvi.salonen@luona.fi
Mari Saari, vastaanottokeskusjohtaja, Luona, puh. 050 468 0784 tai mari.saari@luona.fi

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?