Lisbeth Forsman-Grönholm johtajaksi Luonaan kehittämään hoidon tarpeen arviointia ja ohjausta

Työterveyshuollon erikoislääkäri, LKT Lisbeth Forsman-Grönholm on nimitetty johtajaksi 1.3.2018 alkaen kehittämään sosiaali- ja terveysyhtiö Luonan palveluita yhdessä luonalaisten, Luonan kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Lisbeth toimii vastuulääkärinä Luonan terveyspalveluissa ja työterveyshuollon palveluissa viranomaisvastuu mukaan lukien.

Tervetuloa luonalaisten sote-osaajien joukkoon Lisbeth! Kuka olet?

Olen työterveyshuollon erikoislääkäri ja minulla on laaja kokemus työterveyshuollon, työkykyjohtamisen ja työeläkevakuuttajan tehtävistä. Olen toiminut asiantuntijana esimerkiksi analysoimalla työkykyriskien ja työterveysyhteistyön merkitystä tekemättömän työn kustannusten arvioinnissa. Siirryn Luonaan Pohjola Terveyden työterveyshuollon valtakunnallisen ylilääkärin tehtävästä.

Miksi päädyit Luonaan?

Vaikutuin inhimillisestä kohtaamisesta jo ensimmäisissä luonalaisten kanssa käymissäni keskusteluissa. Lisäksi minulle on tärkeää, että yritys on voimakkaasti arvojohdettu sekä se, että teemme työtä yksittäisten ihmisten ja yhteiskunnan peruspilareiden tukemiseksi.

Mahdollisuus tehdä asioita uudella tavalla kiehtoo minua. Luonassa on voimakas halu tehdä asioita käyttäen uusia ratkaisuja kuten keinoälyä menettämättä sitä inhimillistä otetta, joka tulee olla jokaisessa kohtaamisessa riippumatta siitä tapahtuuko yhteydenotto sote-toimijaan paikan päällä, puhelimitse tai virtuaalisesti.

Mitkä ovat virtuaalisen hoidon tarpeen arvioinnin hyödyt?

Virtuaalisessa hoidon tarpeen arvioinnissa meillä on mahdollisuus käyttää hyväksi kaikkea sitä tietoa, joka on jo koottu yhteen erilaisten älykkäiden ratkaisujen toimesta. Tämä mahdollistaa laadukkaan hoidon tarpeen arvioinnin, jolloin ihminen saa juuri hänelle tarkoituksenmukaisimman palvelun. Lisäksi virtuaalinen palvelu mahdollistaa saman palvelun kaikille asuinpaikasta, vuorokauden ajasta ja jopa kielestä riippumatta.

Me varmistamme, että apua tarvitseva ihminen on oikeanlaisessa hoidossa oikeaan aikaan. Luonan kokeneet hoitajat osaavat arvioida nopeasti ihmisen hoidon tarpeen, vastata terveyttä koskeviin kysymyksiin, antaa kotihoito-ohjeita sekä ohjata oikeaan paikkaan. Valtaosa asiakkaista saa ratkaisun ongelmaansa saman tien. Samalla vältetään hoitoyksiköiden ruuhkautumista sekä ei-kiireellisiä päivystyskäyntejä ja kumppanimme säästävät kustannuksissa.

Miten hoidon tarpeen arviointia tulisi kehittää? Mikä olisi ihannetilanne?

Hoidon tarpeen arviointi on palvelu, joka kehittyy jatkuvasti. Siinä vaiheessa kun kuvittelemme olevamme ihannetilassa, meidän tulee vielä ponnekkaammin miettiä, miten palvelemme asiakkaitamme huomenna. Tällä hetkellä näen tärkeimmäksi työvälineet, joilla voimme huomioida kaikki mahdollisuudet mitä tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalalla on. Oikea ratkaisu ei aina ole lääkärin fyysiselle vastaanotolle pääsy.

Mielestäni ihannetilanteessa meillä on käytössä jatkuvasti oppiva keinoäly tukemassa niitä ammattilaisia, jotka työskentelevät hoidon tarpeen arvioinnissa. Näkisin myös, että hoidon tarpeen arvioinnin palveluntarjoajan tulee toimia kumppanina useiden toimijoiden kanssa, jotta ihminen ohjataan hoitoon tulevassa sotessa maakunnan tuottamaan palveluun, yksityisen tuottamaan palveluun sekä kolmannelle sektorille.

Olet erityisen kiinnostunut teknologian hyödyntämisestä terveydenhuollon palveluissa. Miksi?

Olen syntynyt insinööriperheeseen ja perinyt uteliaisuuden ja halun oppia uutta vireältä 89 vuotta täyttävä isältäni, joka on edelleen kiinnostunut ratkaisemaan ongelmia uudella tavalla. Olenkin aina etsinyt uusia tapoja, joilla ratkoa terveydenhuollon haasteita. Teknologian hyödyntäminen tuli varsin aikaisessa vaiheessa mukaan kuvioon, ensin lähinnä raportoinnin kehittämisenä. Myöhemmin olen ollut mukana rakentamassa esimerkiksi hyvinvointihankkeita, joissa hyödynnetään niitä mahdollisuuksia, joita itsensä mittaaminen antaa henkilöiden motivoinnissa oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Tällä hetkellä minua kiehtoo erityisesti keinoälyratkaisujen antamat mahdollisuudet ja uudet innovaatiot, joita etenkin startup-yritykset ovat tuoneet sote-kentälle.

Sosiaali- ja terveysyhtiö Luonan palveluiden piirissä on jo yli 2,2 miljoonaa ihmistä läpi Suomen. Hoidon tarpeen arvioinnin ja ohjauksen palveluamme käyttävät julkinen sektori, vakuutusyhtiöt ja työnantajat. Palvelua kehitetään kasvattamalla sähköisten kanavien osuutta asioinnissa. Yhtiössä suunnitellaan tekoälyn ottamista käyttöön hoitajien työn tueksi.

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?