Luona logo

Luona yrityksenä

Rakennamme yhteiskunnallisesti vaikuttavia toimintamalleja sosiaali- ja terveysalalle.

Autamme ratkaisemaan terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja ikäihmisten hoidon haasteita.

Me Luonassa kehitämme jatkuvasti uusia toimintatapoja soten etulinjaan ja sinne, missä vaikuttavuus on suurin. Autamme ratkaisemaan terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja ikäihmisten hoidon haasteita.

Teemme arjen sote-työtä yhdessä hyvinvointialueiden, yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Yhteistyö rakentuu luottamuksella ja sitä luodaan keskinäisellä kuuntelulla ja ymmärtämisellä. Toiminta on vastuullista, läpinäkyvää ja sitä kehitetään yhdessä.

Yhteisenä tavoitteena on tuottaa palvelut vaikuttavasti ja kestävästi. Olemme onnistuneet kun hoitoa, tukea tai apua tarvitsevat kokevat, että toiminta on laadukkaampaa. Kun he tulevat kuulluksi ja autetuksi. Näin luodaan enemmän terveyttä ja hyvinvointia samalla rahalla.

Luonassa työskentelee yli 500 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä asiakasohjauksen ammattilaista. Vuonna 2022 liikevaihtomme oli 57 miljoonaa euroa ja käyttökate 4,25%.

Luona on 100% kotimainen ja osa Bravedo-yhteisöä.

Tiedot Luonan hallituksen jäsenistä löydät täältä.

Meillä on neljä palvelukokonaisuutta

Luona Terveys

on etäterveyspalveluiden edelläkävijä ja perusterveydenhoidon tarjoaja, jonka ansiosta ihmiset saavat oikeaa hoitoa, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.

Luona Polku ja vastaanottopalvelut

Luona Polku on sosiaalipalveluita tarjoavien kumppani. Se auttaa tukea tarvitsevia vahvistamaan elämänhallintaa. Luonan vastaanottopalvelut tuottaa Maahanmuuttoviraston kumppanina vastaanottopalveluja turvapaikanhakijoille ja tilapäistä suojelua saaville henkilöille.

Luona Kotona

mahdollistaa sen, että ikäihmiset voivat asua pidempään kotona, turvallisesti ja toimintakykyisinä.

Vastuullisuuden luona

Toimintamme ja kulttuurimme perustana on tapamme toimia: inhimillisesti luonasi, kasvamme ja opimme, toimimme vastuullisesti – Kutsumme sitä #luonaotteeksi. Kehitämme sote-alan vastuullisuutta ja Luona Polku ja Luona Kotona -palveluillemme on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki.

Tutustu Luonan vastuullisuuteen
/

Luonan tarina

Luona sai alkunsa vuonna 2014, kun halusimme luoda uuden tyyppisiä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia toimintamalleja rakentavan toimijan Suomen sosiaali- ja terveyskenttään.

2014

+

2014

Luonan toiminta alkaa

Luonan toiminta alkoi asunnottomien kriisimajoituksella ja tuetun asumisen palveluilla eli auttamalla vahvan tuen tarpeessa olevia ihmisiä. Käytännössä yhdistimme turvallisen asumisen sekä kotiin tuotavan, asiakkaalle räätälöidyn tuen, jonka avulla elämänlaatu ja -hallinta paranisivat pysyvästi.

2015

+

2015

Ensimmäiset vastaanottokeskukset

Kun Eurooppa kohtasi pakolaiskriisin loppuvuonna 2015, syntyivät Luonan ensimmäiset vastaanottokeskukset. Luonalaisten määrä kasvoi poikkeusoloissa parissa kuukaudessa alle kymmenestä lähes kahteensataanviiteenkymmeneen. Mullistus oli suuri ja sitä seurasi systemaattinen ja pitkäjänteinen Luonan arvojen, johtamisjärjestelmän, esimiestyön sekä vastaanottokeskustyön kehittäminen.

2016

+

2016

Mawell Care liittyy osaksi Luonaa

Seuraava merkittävä vaihe Luonan tarinassa alkoi syksyllä 2016, kun yksityisen terveysneuvonnan ja ikäihmisten palveluiden tuottaja Mawell Care liittyi osaksi Luonaa. Sen tunnetuimpia palveluja ovat Päivystysapu 116117 -puhelinneuvontapalvelu sekä Tampereen kaupungin tarjoama Kotitori-palvelu ikäihmisille. Tätä nykyä Luonan hoidon tarpeen arvioinnin ja terveysneuvonnan piiriin kuuluu jo yli kaksi miljoonaa suomalaista.

2017

+

2017

#luonaote saa alkunsa

#luonaote syntyy kuvaamaan Luonan erityistä toimintakulttuuria. Se sai alkunsa aivan ruohonjuuritasolta, sosiaalialan asiakasneuvojiemme tavasta tehdä päivittäistä työtään asunnottomien ja päihdekuntoutujien parissa. Asiakastyössämme #luonaote tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että tartumme toimeen ja kohtamme ihmisen omana persoonanaan.

2020

+

2020

PerusTerveys osaksi Luonaa, ja Koronaviruspalvelut Luonassa

Lääkäriasemaketju PerusTerveys tuli osaksi Luonaa ja vahvisti tarjoamiamme terveydenhuollon palveluita. Uuden liiketoiminnan avulla Luona pystyy tarjoamaan aiempaa vaikuttavampia ja laajempia etähoitamisen ratkaisuja julkiselle ja yksityiselle sote-sektorille. Luona on tänä päivänä Suomen johtava etänä tuotettavan hoidontarpeen arvioinnin, neuvonnan ja ohjauksen toimija. Sen palvelujen piirissä on jo yli kaksi miljoonaa Suomessa asuvaa ihmistä.

Koronapandemia saapui Suomeen maaliskuussa. Korona haastoi nopeaan reagointiin myös Luonassa. Luona Terveys tarjosi koronaviruksen torjuntaan liittyviä etätukipalveluja kunnille, kaupungeilla ja sairaanhoitopiireille. Tarjosimme koronavirusneuvontaa, tartuntojen jäljitystä ja teimme koronarokotusten ajanvarausta.

2022

+

2022

Ukrainan kriisi

Luona oli tukemassa Suomeen saapuvia ukrainalaisia. Robert Huberin tien vastaanottokeskuksemme vastaanotti ensimmäisiä Ukrainasta saapuvia ihmisiä. Perustimme vuoden aikana Maahanmuuttoviraston toimeksiannolla kaksi uutta vastaanottokeskusta ja kolme yksityismajoituspalvelupistettä pääkaupunkiseudulle. Aloitimme myös asuntopohjaisen vastaanottokeskustoiminnan Keravalla ja Helsingissä loppuvuodesta. Luonassa oli vuoden loppuun mennessä n. 6 700 tilapäistä suojelua saavaa asiakasta ja turvapaikanhakijaa. Rekrytoimme vastaanottokeskuksiin maalis-joulukuun aikana 338 uutta soteammattilaista.