Luona logo

Luona yrityksenä

Rakennamme yhteiskunnallisesti vaikuttavia toimintamalleja sosiaali- ja terveysalalle.

Autamme ratkaisemaan terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja ikäihmisten hoidon haasteita.

Me Luonassa kehitämme jatkuvasti uusia toimintatapoja soten etulinjaan ja sinne, missä vaikuttavuus on suurin. Autamme ratkaisemaan terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja ikäihmisten hoidon haasteita.

Teemme arjen sote-työtä yhdessä kuntien, maakuntien, valtion, sairaanhoitopiirien, yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Yhteistyö rakentuu luottamuksella ja sitä luodaan keskinäisellä kuuntelulla ja ymmärtämisellä. Toiminta on vastuullista, läpinäkyvää ja sitä kehitetään yhdessä.

Yhteisenä tavoitteena on tuottaa palvelut vaikuttavasti ja kestävästi. Olemme onnistuneet kun hoitoa, tukea tai apua tarvitsevat kokevat, että toiminta on laadukkaampaa. Kun he tulevat kuulluksi ja autetuksi. Näin luodaan enemmän terveyttä ja hyvinvointia samalla rahalla.

Luonassa työskentelee yli 400 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä asiakasohjauksen ammattilaista. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 46,3 miljoonaa euroa ja käyttökate 0,98 miljoonaa euroa. Luona on osa kotimaisesti omistettua Bravedo-yhteisöä. Luonan omistavat 8 prosenttia yhtiön avainhenkilöt ja 92 prosenttia Bravedo Oy. Pääomasijoittaja Nordic Mezzanine ja työeläkeyhtiö Elo omistavat Bravedosta 12,5 prosenttia. Toimiva johto ja työntekijät omistavat loput 87,5 prosenttia.

Tiedot Luonan hallituksen jäsenistä löydät täältä.

Meillä on kolme liiketoimintaa

Luona Terveys

on etäterveyspalveluiden edelläkävijä ja perusterveydenhoidon tarjoaja, jonka ansiosta ihmiset saavat oikeaa hoitoa, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.

Luona Polku

on sosiaalipalveluita tarjoavien kumppani. Se auttaa tukea tarvitsevia vahvistamaan elämänhallintaa.

Luona Kotona

mahdollistaa sen, että ikäihmiset voivat asua pidempään kotona, turvallisesti ja toimintakykyisinä.

Vastuullinen Luona

Toiminnan perustana ovat Luonan arvot: inhimillinen, rohkea, ammatillinen ja luottamuksen arvoinen. Arjen toimintaamme määrittävä #luonaote -toimintakulttuuri sekä Luonalaisen eettiset toimintaperiaatteet. Luonassa vastuullisuutta johdetaan osana liiketoimintaa.

tutustu vastuulliseen Luonaan
Vastuullinen

Luonan tarina

Luona sai alkunsa vuonna 2014, kun halusimme luoda uuden tyyppisiä ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia toimintamalleja rakentavan toimijan Suomen sosiaali- ja terveyskenttään.

2014

+

2014

Luonan toiminta alkaa

Luonan toiminta alkoi asunnottomien kriisimajoituksella ja tuetun asumisen palveluilla eli auttamalla vahvan tuen tarpeessa olevia ihmisiä. Käytännössä yhdistimme turvallisen asumisen sekä kotiin tuotavan, asiakkaalle räätälöidyn tuen, jonka avulla elämänlaatu ja -hallinta paranisivat pysyvästi.

2015

+

2015

Ensimmäiset vastaanottokeskukset

Kun Eurooppa kohtasi pakolaiskriisin loppuvuonna 2015, syntyivät Luonan ensimmäiset vastaanottokeskukset. Luonalaisten määrä kasvoi poikkeusoloissa parissa kuukaudessa alle kymmenestä lähes kahteensataanviiteenkymmeneen. Mullistus oli suuri ja sitä seurasi systemaattinen ja pitkäjänteinen Luonan arvojen, johtamisjärjestelmän, esimiestyön sekä vastaanottokeskustyön kehittäminen.

2016

+

2016

Mawell Care liittyy osaksi Luonaa

Seuraava merkittävä vaihe Luonan tarinassa alkoi syksyllä 2016, kun yksityisen terveysneuvonnan ja ikäihmisten palveluiden tuottaja Mawell Care liittyi osaksi Luonaa. Sen tunnetuimpia palveluja ovat Päivystysapu 116117 -puhelinneuvontapalvelu sekä Tampereen kaupungin tarjoama Kotitori-palvelu ikäihmisille. Tätä nykyä Luonan hoidon tarpeen arvioinnin ja terveysneuvonnan piiriin kuuluu jo yli kaksi miljoonaa suomalaista.

2017

+

2017

#luonaote saa alkunsa

#luonaote syntyy kuvaamaan Luonan erityistä toimintakulttuuria. Se sai alkunsa aivan ruohonjuuritasolta, sosiaalialan asiakasneuvojiemme tavasta tehdä päivittäistä työtään asunnottomien ja päihdekuntoutujien parissa. Asiakastyössämme #luonaote tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että tartumme toimeen ja kohtamme ihmisen omana persoonanaan.

2020

+

2020

PerusTerveys osaksi Luonaa

Lääkäriasemaketju PerusTerveys tuli osaksi Luonaa ja vahvisti tarjoamiamme terveydenhuollon palveluita. Uuden liiketoiminnan avulla Luona pystyy tarjoamaan aiempaa vaikuttavampia ja laajempia etähoitamisen ratkaisuja julkiselle ja yksityiselle sote-sektorille. Luona on tänä päivänä Suomen johtava etänä tuotettavan hoidontarpeen arvioinnin, neuvonnan ja ohjauksen toimija. Sen palvelujen piirissä on jo yli kaksi miljoonaa Suomessa asuvaa ihmistä.