Vastuullista vaikuttavuutta Tampereen Kotitorilla

Vastuullinen vaikuttavuus on Luonan kaiken toiminnan ytimessä. Näin on myös ikäihmisten palvelujen tuotannossa.

Suomessa on viime vuosina purettu ikäihmisten pitkäaikaista laitoshoitoa. Laitoshoidon sijaan on haluttu tukea sitä, että jokainen selviäisi mahdollisimman pitkään omassa kodissaan sinne tuotavien palvelujen avulla. Sitrassa tutkittiin palvelurakenteen muutosta Tampereella kerätyn aineiston avulla. Heidän vuonna 2015 julkaistu raporttinsa tuli yllättävään lopputulokseen: kotihoito ei välttämättä ole lainkaan edullisempaa kuin laitoshoito. Tampereella tehty selvitys osoittaa, että laitoshoidon purun jälkeen lyhytaikaisen sairaalahoidon tarve on lisääntynyt ja se nostaa hoidon kokonaiskustannuksia jopa enemmän kuin laitoshoidon vähentämisestä kertyy säästöä.

(Voit tutustua raporttiin Sitran sivuilla.)

Raportissa todetaan, että kustannustehokkuutta ja laatua ikäihmisten hoitoon saadaan suunnittelemalla kotihoito huolella ja yksilöllisesti. Näin toimimalla sairaalahoidon tarve vähenee. Sitran mukaan eräs käytännön esimerkki tällaisesta toiminnasta löytyy Tampereen Kotitorilta.

Kotitori on arjen avuksi luotu monipuolinen neuvontapiste Tampereella, jossa erilaisia sosiaali- ja terveysalan palveluita on koottu yhteen paikkaan. Kävijä saa tietoa esimerkiksi kotiavusta tai hoivapalveluista joko paikan päällä, puhelimitse tai chatin kautta. Kotitorilla tarjolla on palveluita, joita tuottavat julkinen, yksityinen ja kolmas sektori.

Luona tuottaa Kotitorin palvelut, ja on ollut mukana kehittämässä sen konseptia. Sitran mukaan Kotitori-mallilla sen tilaaja eli Tampereen kaupunki säästää vuosittain 5,4 miljoonaa euroa.

– Kotitori on erinomainen esimerkki Luonan vastuullisesta ja vaikuttavasta liiketoiminnasta. Taloudellinen näkökulma vastuulliseen liiketoimintaan liittyy siihen, että yhteiskunnan rahoja käytetään tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Myös vanhanaikaisia tai tehottomiksi huomattuja toimintamalleja on uskallettava kyseenalaistaa ja uudistaa. Kotitori on onnistunut tässä, Luona Oy:n kehityspäällikkö Ulla-Maija Junno sanoo.

Kotitorin toiminnassa haetaan aktiivisesti sellaisia ratkaisuja, jotka ovat asiakkaille yksilöllisesti toimivia. Ihmisen tilanteen selvittäminen, tarpeiden kuuntelu ja sen jälkeen oivaltava palveluiden räätälöinti on usein myös kustannustehokasta. Kotitorin kävijöille voidaan myös suositella yksityisten yritysten tai kolmannen sektorin tuottamia maksullisia palveluja, jos ne ovat tarkoituksenmukaisia. Asiakas valitsee aina itse palvelunsa ja maksaa niistä käytön mukaan. Yksityinen, räätälöity palvelukokonaisuus voikin tulla jopa edullisemmaksi kuin julkinen palvelupaketti, jossa on myös sellaisia osia, joita ei juuri sillä hetkellä tarvita. Tästä hyötyvät kaikki.

Kotitorilla on huomattu, että kun asiakasta kuunnellaan, hänen toiveensa saattavat olla erilaisia kuin etukäteen oletetaan. Asiakas saattaa pärjätä kotonaan vähäisemmällä avulla, kun apu on oikein kohdennettua.

– Jos asiakas kokee, ettei hän voi käydä huonon kuntonsa vuoksi omatoimisesti terveysasemalla, hän saattaa toivoa hoitajan kotikäyntiä tai taksiseteliä. Tarkemmin kuunnellessa saattaa ilmetä, että asiakas pelkää kaatuvansa terveyskeskusmatkalla. Tällöin taksiseteliä parempi ratkaisu saattaakin olla rollaattorin hankkiminen tai esimerkiksi rappukäytävän palaneen lampun vaihto, jotta näkyvyys paranisi, Ulla-Maija Junno kertoo.

Kotitori löytyy verkossa: www.tampereenkotitori.fi ja se sijaitsee Tampereella osoitteessa Puutarhakatu 6.

Lisätietoja: Ulla-Maija Junno, kehityspäällikkö, Luona Oy, puh. 050 395 0652. Liity keskusteluun Twitterissä: @junnoulla

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?