Luona ja Laurea-ammattikorkeakoulu avain­kump­pa­neik­si

Luona ja Laurea-ammattikorkeakoulu ovat sopineet avainkumppanuudesta.

Laurea on Uudellamaalla kuudella kampuksella toimiva ammattikorkeakoulu. Opiskelussa Laureassa keskeistä ovat työelämän tarpeista tulevat aidot toimeksiannot, joiden ansiosta opiskelijat verkostoituvat jo opiskeluaikanaan ja oppivat tärkeitä työelämässä tarvittavia taitoja. Laureassa tehdään käytännönläheistä tutkimus- ja kehitystyötä strategisilla tutkimusalueilla, jotka perustuvat tulevaisuuden tarpeisiin ja vahvaan osaamiseen sosiaali- ja terveysalalla, palveluliiketoiminnassa sekä turvallisuudessa.

Avain­kump­pa­nuus tiivistää yh­teis­työ­tä kou­lu­tuk­sen ja opis­ke­li­joi­den kanssa

Lähtökohtana yhteistyöhön Laurean kanssa Luonalla oli halu tiivistää yhteyttä sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ja opiskelijoiden kanssa:

– Me Luonassa teemme yhteiskunnallisesti merkittävää työtä ja myös oppilaitosyhteistyö on tässä merkittävässä roolissa, kuvailee Laurea-yhteistyöstä vastaava Luonan HR-asiantuntija Heidi Matikainen.

– Ensinnäkin haluamme tarjota opiskelijoille, tuleville alan ammattilaisille, näköalapaikkoja työhön sote-alalla ja Luonassa. Toisaalta oppilaitosyhteistyön kautta myös me haluamme olla alan koulutuksen aallonharjalla ja saada yhteistyön kautta meille uusia näkökulmia. 

Yhteistyö käyntiin vauh­dik­kaas­ti

Yhteistyö Laurean kanssa on lähtenyt jo vauhdikkaasti liikkeelle. Ensimmäisessä vaiheessa on lähdetty edistämään yhdessä Laurean opiskelijoiden kanssa tehtäviä projekteja, minkä lisäksi yhteistyötä tullaan tekemään esimerkiksi opintojaksoilla, työharjoitteluissa sekä opinnäytetöissä. 

Luonan HR-asiantuntija Matikainen on kollegoineen päässyt myös tapaamaan Laurean opiskelijoita kampusvierailuilla sekä Tikkurilan kampuksella helmikuussa järjestetyn UraFest-rekrytointitapahtuman tiimoilla. Luona haluaakin yhteistyön myötä tavoittaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja auttaa heitä löytämään tulevan työpaikkansa Luonasta. 

– Me olemme kehittämismyönteinen, avoin ja ketterä organisaatio ja meillä on aivan omanlainen kulttuuri, jota kutsumme nimellä #luonaote, Matikainen kuvailee.

– Kolme eri toimialaamme mahdollistaa työntekijöillemme erinomaiset mahdollisuudet urakiertoon ja myös etenemismahdollisuudet Luonassa ovat hyvät. 

Laureassa kumppanuutta koordinoiva myyntipäällikkö Timo Kiippa on iloinen siitä, miten vauhdikkaasti avainkumppanuus Luonan kanssa on lähtenyt liikkeelle: 

– Luona on ketterä kumppani, jonka kanssa yhteisten projektien toteuttaminen on ollut helppo käynnistää. Näin sujuvasti alkanut yhteistyö lupaa hyvää tulevaisuuden kumppanuudelle, hän kuvailee.

Lisätiedot:

Heidi Matikainen
HR-asiantuntija, Luona Oy
heidi.matikainen@luona.fi

Timo Kiippa
myyntipäällikkö, Laurea
timo.kiippa@laurea.fi


Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?