Ohjaajana Luonan vastaanottokeskuksessa

Ohjaajan työ on todella monipuolista. Ohjaajana työskennellään vastaanottokeskuksen toimistossa, neuvonnassa eli infotiskillä ja päivystysvuorossa. Ohjaajana voi toimia myös monella eri koulutustaustalla, koska työ ei sisällä varsinaista hoitotyötä. Yleisin koulutus on lähihoitaja, mutta myös tehtävään soveltuva muu sosiaali-, terveys-, kasvatus-, hoito-, liikunta-, opetus-, kulttuuri- tai yhteiskunta-alan tutkinto sopii.

Asiakkaan apuna ensi hetkestä alkaen

”Ohjaajan työ on nimensä mukaisesti asiakkaiden ohjausta ja avustamista arjessa”, kertoo ohjaajana Luonan Robert Huberin tien vastaanottokeskuksessa työskentelevä Veera Nieminen.

Veera työskentelee ohjaustiimissä, jossa työtä tehdään aamu-, ilta- ja yövuorossa. Ohjaaja työskentelee keskusmajoittujien kanssa, joka tarkoittaa, että asiakkaat asuvat vastaanottokeskuksessa. ”Ohjaajana pääsee näkemään käytännössä, miten uusi asiakas otetaan vastaan, ja millaisia asioita hänen kanssaan hoidetaan. Se on todella mielenkiintoista”, Veera kertoo. Veera aloitti Luonassa vasta muutama kuukausi sitten, mutta on jo päässyt tutustumaan eri työtehtäviin monipuolisesti.

Toimistovuorossa ohjaaja käsittelee asiakkaiden puheluita, ja ohjaa niitä tarvittaessa eteenpäin esimerkiksi sairaanhoitajalle. Toimistovuorossa tärkein työväline on puhelin ja sähköposti. Toimistossa työskennellessään ohjaaja saa myös ensimmäisenä tiedon uusista tai siirtyvistä asiakkaista. ”Olemme paljon vuorovaikutuksessa eri tahojen, kuten muiden vastaanottokeskusten tai viranomaisten kanssa”, Veera kertoo.

Ohjaajan työ on pääasiassa asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa. Asia kuin asia, apua saa ohjaajalta. Tämä konkretisoituu ehkä eniten infotiskillä, josta vastaanottokeskuksen asiakkaat voivat hakea apua kaikenlaisiin asioihin. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi aikojen siirrot ja varaukset lääkärille tai sairaanhoitajalle, asiakkaita autetaan täyttämään lomakkeita tai hoidetaan postituksia. Hyvin konkreettinen asia on myös matkalippujen lunastaminen. Asiakas saa vastaanottokeskuksesta matkalipun, jotta pääsee matkustamaan asioille.

Toimistotyön ja infossa työskentelyn lisäksi ohjaajia toimii myös päivystysvuorossa. Päivystäjän tehtävänä on jalkautua asiakkaiden luokse hoitamaan päivittäisiä asioita heidän kanssaan kasvotusten.

Monikulttuurisuus on rikkaus

Vastaanottokeskuksissa on paljon eri kulttuuritaustaisia asiakkaita. Tälläkin hetkellä heitä on useita kymmeniä Luonan vastaanottokeskuksissa. Luonassa myös työskentelee henkilöitä eri kulttuureista. Veraa pitää monikulttuurisuutta rikkautena. ”Parhaimmassa tapauksessa voimme hyödyntää työntekijän omaa kulttuuria ja kieltä asiakkaan kohtaamisessa. Käytämme toki myös tulkkipalveluita, mutta usein pärjäämme englannilla. Asiakas kuitenkin aina päättää, käytetäänkö tulkkia. Tärkeintä on tulla ymmärretyksi, puolin ja toisin.”

Asiakaskuntaa on vauvasta vaariin, joten käsiteltävät asiat vaihtelevat myös asiakkaan iän ja tilanteen mukaan. Ohjaajalla tulee olla hyvät ihmissuhde- ja keskustelutaidot.

Ammattiylpeydellä ohjaaja

Ohjaajan rooli on todella keskeinen vastaanottokeskuksissa. ”Olemme monessa asiassa mukana. Ohjaaja on usein ensimmäinen henkilö, joka edistää uusien asiakkaiden asioita ja hoitaa esimerkiksi rekisteröintiin liittyviä asioita”, Veera kertoo.

Työ on hektistä, ja siinä tapahtuu paljon. Päivät ovat erilaisia keskenään riippuen siitä, missä milloinkin työskentelee. Ohjaustiimissä jaetaan ja sovitaan vuorovastuut. ”Kaikki hoituu aina yhdessä sopien ja keskustellen, tehtäviä ei ole etukäteen määritelty. Tämä toimii hyvin, ja myös selkeyttää työskentelyä, kun tietää, mitä työtä teen”, Veera kertoo.

”Tavoitteenani on saada vastuuta ja olen jo saanutkin, vaikka olen aika uusi työntekijä. Täällä voidaan ”heittää” syvään päätyyn, mutta se tehdään lempeästi ja henkilön omien toiveiden mukaisesti. Tavoitteenani on myös saada syvempää kokemusta ja tietotaitoa vastaanottokeskusmaailmasta, ja ehkä jonain päivänä kouluttaudun myös sosiaalipuolelle”, Veera miettii. Luonassa onkin hyvät etenemismahdollisuudet, sillä työtä on paljon eri ammattiryhmille.

Veera pitää proaktiivisuutta yhtenä ohjaajan tärkeimpänä ominaisuutena. Pitää myös olla rohkea ja tarttua toimeen. Työ on kaukana rutiininomaisesta, koska vaihtelua työtehtävissä on paljon.

Mahdollisuus vaikuttaa toteutuu Luonassa

Luonassa huomioidaan työntekijän koulutuksen lisäksi myös muu osaaminen. Mikäli henkilöllä on esimerkiksi kykyä psykososiaalisen tuen antamiseen, saa taitoa varmasti hyödyntää työssään niin halutessaan.

Luonassa jokainen saa olla oma itsensä, kysytään kuulumisia ja aina saa kertoa omat sen päivän tunnelmat. ”On hienoa, kun oman työn sisältöön saa vaikuttaa niin paljon. Jos aamulla on tunne, että tänään haluaisin olla toimistossa, se yleensä järjestyy. ”Tänne on myös mukava tulla töihin, sillä meillä on tosi hyvä porukka”, Veera sanoo hymyillen.

Veera nostaa vielä yhteistyön tärkeyden vastaanottokeskustyössä. ”Täällä korostuu tiimityö ja yhteen hiileen puhaltaminen. Mitään luokkajakoa ei ole tiimien kesken vaan kaikki ovat samanarvoisia. Kokemukseni Luonasta ja vastaanottokeskustyöstä on #luonaotteen mukainen. Se näkyy käytännössä esimerkiksi siinä, miten uusi työntekijä otetaan vastaan”, Veera sanoo iloisesti.

Lue lisää:

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?