Luona logo

Vastuullinen Luona

Tarjoamme ja toteutamme vain sellaisia palveluja, joiden avulla voimme luoda yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Meille on tärkeää, että olemme vastuullisin kumppani sekä luonalaisille, asiakkaillemme että yhteistyökumppaneille.

/

Luona kehittää sote-alan vastuullisuutta

Luona on tehnyt pitkäjänteistä ja systemaattista työtä sosiaali- ja terveysalan vastuullisuuden määrittelemiseksi ja kehittämiseksi. Olemme ensimmäinen suomalainen sote-alan toimija, joka aloitti raportoimaan vastuullisuustyönsä etenemistä kansainvälisen GRI-standardin mukaisesti.

Me olemme päättäneet, että tarjoamme ja toteutamme vain sellaisia palveluja, joiden avulla voimme luoda yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Tämä näkyy vastuullisuusohjelmassamme ja työssämme joka päivä.

Suomalaisen yhteiskunnan muutokset kuten väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen vaativat paljon sosiaali- ja terveysalan toimijoilta: läpinäkyvyyttä, yhteistyötä, vaikuttavuutta ja vastuullisuutta. Me Luonassa raportoimme vastuullisesta toiminnastamme vuosittain julkaistavassa GRI-ohjeiston mukaisessa vastuullisuuskatsauksessa.

Sote-alan liiketoiminnassa vastuullisuusnäkökulmaa tarvitaan kipeästi, jotta tuotettuja palveluita voidaan tilata ja tuottaa vaikuttavasti ja kestävästi. Luonassa olemme valmiita ja halukkaita tähän keskusteluun. Haluamme kehittää yhdessä sellaisia uusia toimintatapoja, joista apua ja palveluja tarvitseva ihminen ja koko yhteiskunta hyötyvät.

Luona on Finnish Business & Society ry:n jäsen. FIBS on yritysverkosto, jonka tarkoitus on edistää kestävää ja vastuullista yritystoimintaa Suomessa

Luonan vastuullisuustyöstä saat lisätietoja vt. toimitusjohtaja Petri Malirannalta, puh. 040 565 8375 tai petri.maliranta@luona.fi.

Yritysvastuun painopisteet

Hyvinvoiva luonalainen

Varmistamme, että luonalaisilla on korkea ammattitaito, he voivat töissä hyvin, ja että #luonaote-yrityskulttuuri vahvistuu.

Inhimillinen kohtaaminen

Toimimme ja palvelemme vastuullisesti, vaikuttavasti, laadukkaasti ja tehokkaasti.

Kannattava ja kestävä kasvu

Kasvamme kannattavasti ja kestävästi kumppanuuksia rakentaen yhdessä asiakkaiden, luonalaisten ja yhteistyötahojen kanssa.

Vaikuttavuus kasvaa, kun me kasvamme

Kannattava ja kestävä kasvu on uusi näkökohta Luonan vastuullisuuteen, ja se otettiin mukaan uudistaessamme olennaisuusanalyysiä ja vastuullisuusohjelmaa vuonna 2020.

 

Lataa Luonan vastuullisuuskatsaus 2020
/

Luonalaisen eettiset periaatteet ohjaavat työtämme

Osana vastuullisuustyötämme valmistelimme Luonalaisen eettiset periaatteet, jotka auttavat luonalaisia tekemään valintoja arjen työssä. Luonalaisen eettiset periaatteet työstettiin yhdessä koko työyhteisössämme, ja ne otettiin käyttöön vuonna 2018. Työskentelemme noudattaen näitä periaatteita päivittäisessä työssämme, ja eettiset periaatteet ovat keskeinen osa työkulttuuriamme, #luonaotetta.

Sote-alan ammattilaisina meidän luonalaisten tulee luottaa ammatilliseen osaamiseemme, työyhteisön tukeen, työkokemukseemme ja näkemykseemme. Näiden avulla meidän on aina pyrittävä löytämään eettisesti kestävin ratkaisu kussakin tilanteessa asiakkaamme parhaaksi.

Luonalaisen eettiset periaatteet tukevat tätä päivittäistä pohdintaa ja auttavat meitä rakentamaan luottamusta asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Rohkaisemme kaikkia työntekijöitämme tuomaan esiin työn eettisyyteen liittyviä huolia. Esimiehet vastaavat siitä, että tämä toimintatapa on kaikkien luonalaisten tiedossa ja esille tuodut eettisten periaatteidemme vastainen toiminta korjataan viipymättä. Raportoimme vastuullisuuskatsauksessamme vuosittain eettisten toimintaperiaatteiden noudattamisesta ja mahdollisesta niiden vastaisesta toiminnasta.

Lataa Luonalaisen eettiset periaatteet »

Julkaisemme vuosittain vastuullisuuskatsauksen, jossa raportoimme kattavasti vastuullisuustyömme lähtökohtia ja tuloksia. Tutustu erilaisiin vastuullisuuteemme liittyviin julkaisuihin!

Luona on Finnish Business & Society ry:n jäsen. FIBS on yritysverkosto, jonka tarkoitus on edistää kestävää ja vastuullista yritystoimintaa Suomessa.

Kysy lisää Luonan vastuulisuustyöstä: 

Petri Maliranta

VT. TOIMITUSJOHTAJA

petri.maliranta@luona.fi

040 565 8375

Petri Maliranta Luona