Hiiteen strategian jalkauttaminen

Oletko ollut mukana, kun johdon tekemää strategiaa jalkautetaan? Ei kovin innostavaa, vai mitä? Strategiatyötä pitäisikin tehdä jollain muulla tavalla. Luonalla koko organisaatio päätettiin ottaa mukaan strategian luomiseen. Kyllä, luomiseen, ei valmiin strategian jalkauttamiseen.

Luonan strategialähettiläät edustavat kukin omaa yksikköään tai ammattikuntaansa, jossa työntekijät saivat keskuudestaan valita oman lähettiläänsä äänestämällä. Strategialähettiläät toimivat oman yksikkönsä äänitorvena ja sanansaattajana. Näin kaikkien ääni ja mielipiteet tulevat kuulluksi ja tieto strategiatyön etenemisestä kulkeutuu jokaiselle. 

Mikä strategia?

Strategialla tarkoitetaan pitkän ajan kehityssuunnan määrittelyä, jotta päästäisiin tiettyihin sovittuihin tavoitteisiin. Organisaation strategialla pyritään valmistautumaan kilpailu- ja markkinatilanteen muutoksiin ja luomaan askelmerkit mahdollisten haasteiden välttämiseksi ja niihin vastaamiseksi.

Strategian laatiminen nähdään yleisesti yrityksen johdon tai johtoryhmän tehtävänä. Heillä on usein paras kokonaiskuva yrityksen toimintaympäristöstä ja asemasta markkinoilla.

Miksi sitten kaikki työntekijät mukaan sotkemaan kuviota? 

Osaaminen. Kaikki osaaminen ja ideat eivät muhi johtajien päässä. Mitä enemmän ihmisiä, sitä enemmän ajatuksia, ideoita ja näkemyksiä. Hieman kokemattomampien (lue: vähemmän ajattelultaan alan tapoihin lukkiintuneiden) työntekijöiden ajattelu saattaa olla hyvinkin virkistävää. “Kenttäkokemus” tuo konkretiaa ja ideoita strategiatyöhön. Työntekijöissä saattaa piillä myös tarkkavainuisia heikkojen signaalien havaitsijoita, kun haetaan ja luodaan uusia markkinoita ja aluevaltauksia.

Motivaatio. Strategian ymmärtäminen on lähtökohta, jolla työntekijä saadaan motivoitumaan oman roolinsa ja työtehtävänsä hoitamiseen. Kun tavoitteiden laatimiseen on saanut itse osallistua, syntyy halu työskennellä niiden eteen.

Hiiteen jalkauttaminen! Kun työntekijät osallistuvat strategian luomiseen, tulee strategia “jalkautettua” siinä samalla. Ei oteta annettuna vastaan vaan tehdään yhdessä. Perusjuttuja, eikö niin?

Seuraavat kuukaudet näyttävät, kuinka strategialähettiläs-käytäntö Luonassa tulee toimimaan, mutta luotto on kova. Jo se, että uusia osallistavia toimintamalleja kokeillaan, on mielestäni yhden blogitekstin arvoista.

Päätän GE:n pitkäaikaisen pääjohtajan Jack Welchin sanoihin: ”Vasta kun yritys on oppiva organisaatio, jonka työntekijät ovat motivoituneet kehittämään sitä jatkuvasti, strategia herää elämään.”

Millaisia ovat omat kokemuksesi strategiatyöstä? 

Kirjoittaja: Artturi Pitkälä on Luona Oy:n asiakasohjaaja ja strategialähettiläs.

Anna kirjoittajalle palautetta etunimi.sukunimi(at)luona.fi

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?