Johtajuus vaatii oman johtamisfilosofian tuntemisen

Eri organisaatiot, tiimit ja kehitysvaiheet tarvitsevat erilaista johtamista. Siitä huolimatta tietyt peruselementit johtajan toiminnassa toistuvat, vaikka organisaatiot, henkilöt ja tilanteet vaihtuvat. Kutsun tätä johtajan johtamisfilosofiaksi. Uskon, että johtajuutta voi syntyä vasta sen jälkeen, kun tuntee oman johtamisfilosofiansa.

Luottamukseen ja avoimuuteen perustuva kommunikointityyli, ongelmien ratkaisu tai asioiden kehittäminen yhdessä, kuka vaan voi keskustella kenen kanssa tahansa tai sparrailu kollegan kanssa. Vai ehkä keskitetty päätöksenteko, tarkat manuaalit, toimitusjohtajan kulmahuone, suljetut kaihtimet johtoryhmän kokoustaessa? Vaikka organisaatiot, tiimit ja tilanteet vaihtuvat, niin johtajalla on helposti oma leimallinen tyylinsä johtaa, vaikka pystyy kokeneena ammattilaisena soveltamaan eri tilanteeseen erilaisia johtamisen keinoja.

Viimeisten viikkojen aikana olen joutunut paljon pohtimaan omaa johtamisfilosofiaani. Mistä arvoista ja lähtökohdista se kumpuaa? Onko oma johtamisfilosofiani sellaisella pohjalla, että siitä voi syntyä kestävää liiketoimintaa? Toteutuuko oma johtamisfilosofiani Luonassa ja onko käsitys siitä jaettu?

”Työntekijät tietävät parhaiten mitä asiakas tarvitsee”

Oma johtamisfilosofiani lähtee luottamuksesta. Kaiken perusta muodostuu siitä, että uskon ja luotan siihen, että työntekijät osaavat ja tietävät parhaiten mitä asiakas – ja myös työntekijä – tarvitsee. Tämä tulisi heijastua ennen kaikkea siinä, miten työntekijöitä kuunnellaan, kuullaan ja otetaan mukaan suunnitteluun sekä päätöksentekoon. Syvällinen asiakasymmärrys syntyy työntekijöiden halusta auttaa ja avoimesti kohdata asiakas.

Kutakuinkin oma näkemykseni menee siis seuraavalla tavalla: Kun työntekijä voi hyvin, hänen ammattitaidostaan pidetään huolta, hän kokee arvostusta ja omasta työstä löytyy merkitys, niin hän myös motivoituu kohtaamaan asiakkaan parhaalla mahdollisella tavalla ja antamaan koko osaamisensa yhtiön ja asiakkaan käyttöön. Samalla hänelle on kunnian kysymys tehdä työ laadukkaasti ja tehokkaasti. Tämä tunne luo pohjan yhtiön kannattavalle ja vastuulliselle kasvulle, hyvän maineen rakentumiselle ja menestymiselle.

”Kannattavuus syntyy yhdessä tekemällä”

Näkemykseni mukaisesti terveen liiketoiminnan peruslähtökohta on, että yhtiön työntekijät ovat laajasti osallistettu yhteiseen tekemiseen ja suunnitteluun, myös tehokkuuden ja taloudellisuuden osalta. Työntekijät löytävät parhaat tavat ja keinot tehdä liiketoimintaa kannattavasti ja vastuullisesti, kun he saavat itse olla mukana suunnittelemassa sen toteutusta. En usko ylhäältä alaspäin ohjattuun juustohöylämalliin, jonka avulla voidaan saavuttaa korkeintaan hetkellisiä pikavoittoja.

”Yhteiskuntavastuu on osa modernia johtamisfilosofiaa”

Modernissa johtamisfilosofiassa tulee huomioida, että yhtiö toimii osana laajempaa kontekstia. Tänä päivänä yhtiön visiona kasvun, kannattavuuden tai markkinaosuuden maksimointi ei ole riittävä. Oman johtamisfilosofiani mukaisesti tämä yhteiskuntavastuu tulee tunnustaa ja yhtiön tulee löytää oma yhteiskuntakansalaisen rooli. Sitä kautta myös työlle syntyy merkitystä ja henkilöstön sitoutuminen kasvaa.

”Haluttu johtamisfilosofia tulisi olla yhteisesti jaettu käsitys”

Halutusta johtamisfilosofiasta tulisi olla johdolla ja esimiehillä yhteinen näkemys, jotta se vahvistaisi yhteisen yrityskulttuurin rakentumista. Sen tulisi näkyä käytännön valinnoissa ja johtamistapahtumissa. Esimerkiksi minkälaista valmennusta esimiehille tarjotaan, miten viestitään, minkälainen on organisaatiorakenne, millä tavalla päätöksenteko toteutetaan, miten asiakkaita osallistetaan toiminnan kehittämiseen jne.

Kaikissa tilanteissa oman johtamisfilosofian toteuttamisessa ei onnistu. Välillä tulee isompia ja toisinaan pienempiä stipluja, mutta tärkeää on oppia niistä jokaisesta.

Uskon, että johtajuutta voi syntyä vasta sen jälkeen, kun tuntee oman johtamisfilosofiansa.

Oman johtamisfilosofiani ABC:

  • Työntekijät tietävät parhaiten asiakkaiden ja omat tarpeensa
  • Yhteiskuntavastuulla on oma paikkansa modernissa johtamisfilosofiassa
  • Johtajuutta voi syntyä vasta, kun on tunnistanut oman johtamisfilosofian

Kirjoittaja: Milja Saksi työskentelee toimitusjohtajana sosiaali- ja terveyspalveluyhtiö Luonassa. Saksi on toiminut erilaisissa johtotehtävissä ja yrittäjänä sote-sektorilla jo yli 15 vuoden ajan. 

Keskustele ja anna palautetta Twitterissä @miljasaksi tai sähköpostilla milja.saksi at luona.fi

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?