Luonan vastuullisuustyö jatkuu: Luonalaisen eettiset periaatteet käyttöön

Luona on sosiaali- ja terveysalan vastuullisuustyön edelläkävijä. Osana yrityksen vastuullisuusohjelmaa olemme työstäneet eettiset periaatteet, jotka linjaavat kaikkea tekemäämme työtä. Luonalaisen eettiset periaatteet valmisteltiin yhteistyössä kaikkien työntekijöidemme kanssa. Eettiset periaatteet ovat keskeinen osa Luonan työkulttuuria, #luonaotetta.

Luonassa kehitämme ja tarjoamme ainoastaan sellaisia palveluita, joilla on mahdollisuus saada aikaiseksi merkittävää yhteiskunnallista vaikutusta. Luonalaisen eettisisissä periaatteissa haluttiin kuvata yritykselle oma tapa toimia, jotta voimme olla arvojemme mukaisesti inhimillinen, rohkea, ammatillinen ja luottamuksen arvoinen.

– Luonalaisen eettisten periaatteiden mukaan toimimalla olemme osaltamme luomassa sellaista työkulttuuria, jossa luottamus kasvaa ja joka on vastuullinen ja inhimillinen, Luonan toimitusjohtaja Milja Saksi sanoo.

Luonalaisen eettisiin periaatteisiin voi tutustua verkkosivujemme Vastuullisuusosiossa. Luona raportoi vastuullisuudesta vuosittain, ja seuraava vastuullisuusraporttimme ilmestyy keväällä 2019.

Luona noudattaa toiminnassaan YK:n kansainvälisiä Global Compact -periaatteita ja kunnioitamme ihmisen perusoikeuksia sellaisina kuin ne määritellään Suomen perustuslaissa ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksessa sekä YK:n ihmisoikeusjulistuksessa. Luonalaisia työntekijöitä ohjaavat myös monet erilaiset ammattiin liittyvät säädökset, suositukset ja ohjeet kuten Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan ETENEn valmistelemat eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle sekä ammattijärjestö Talentian sosiaalialan ammattieettiset ohjeet.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Milja Saksi, puh. 040 568 8111, milja.saksi@luona.fi

Tutustu: Luonalaisen eettiset periaatteet (pdf-tiedosto).

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?