Päivystysapu – hoidon tarpeen arvioinnilla vaikuttavuutta päivystykseen

Puhelimessa tehtävä neuvonta ja ohjaus on tärkeä osa päivystystä, jotta voimme hoitaa oikeat potilaat oikeaan aikaan. Lähdimme yhdessä Luonan kanssa integroimaan KYSin päivystyksen puhelinneuvontaa ja ohjausta toimivaksi kokonaisuudeksi.

Työskentelen Kuopion yliopistollisen sairaalaan palvelukeskus Akuutin johtajana ja ensihoidon ylilääkärinä. Palvelukeskus Akuutissa vastaamme Pohjois-Savon maakunnan päivystys- ja ensihoitopalveluista. Uskon, että olemme monella tapaa edelläkävijöitä toiminnassamme. Tässä blogissa haluan kertoa, miten päivystys on meillä järjestetty.

Päivystyshoitoon ohjataan ne potilaat, joilla äkillinen sairastuminen, vamma tai kroonisen sairauden vaikeutuminen edellyttää välitöntä arviointia ja hoitoa. Päivystyshoidolle on luonteenomaista, että sitä ei voi siirtää oireiden vaikeuden vuoksi tai ilman oireiden pahentumista tai vamman vaikeutumista.

Jotta edellä mainittu voisi toimia, on hoidon tarpeen arviointia toteuttava potilaslähtöisesti siten, että se on yksinkertaisesti ja helposti potilaille saavutettavissa, ohjaa palveluja tarkoituksenmukaisesti ja on potilasturvallista. Terveydenhuollon ammattilaisen puhelimessa tekemä arvio kulloisestakin tilanteesta tunnistaa edellä mainitut tilanteet ohjaten potilaat päivystykselliseen hoitoon.

Osa oireista ja ongelmista taas tunnistetaan sellaisiksi, että välitöntä kiireellistä tai päivystyksellistä hoitoa ei tarvita vaan neuvonta, ohjaus ja itsehoito riittää. Osa taas vaatii arviointia ja hoitoa, joka voidaan toteuttaa terveysasemilla. Näin potilaat ohjataan tarkoituksenmukaisesti ja potilasturvallisesti. Tämä mahdollistaa päivystyksen potilashoidon kohdistamisen oikeisiin potilaisiin sekä parantaa potilaiden saamaa palvelua.

KYSssä tilanne on otettu haltuun niin, että pyrimme ohjaamaan päivystykseen ne potilaat, jotka juuri sillä hetkellä tarvitsevat päivystyksellistä hoitoa, ja muut sitten joko terveysasemien akuutti- ja kiirevastaanotoille tai itsehoitoon. Lisäksi pyrimme vähentämään myös 112-palveluun tulevia soittoja silloin, kun kyseessä ei ole henkeä uhkaava hätätila.

Meillä tämä on toteutettu ulkoistetun neuvontapuhelinpalvelun avulla.

Viimeisin kehitysaskel on ollut kansallisen päivystysnumeron eli Päivystysapu 116117 -numeron pilotointi, jossa asiakkaat voivat soittaa vuorokauden ympäri ja kysyä neuvoa. Luonan kokeneet sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat vastaavat puheluihin, ja ohjaavat potilaita joko päivystykseen, terveysasemien vastaanotolle tai antavat kotihoito-ohjeita. Kokemuksemme mukaan noin 30 prosenttia soittajista tarvitsee päivystyshoitoa.

Tulevaisuudessa toiveeni on, että yhä suurempi osa suoraan päivystykseen tulevista potilaista ottaisi ensin yhteyttä puhelin- ja ohjauspalveluun. Hoidontarpeen arvioinnissa myös digitalisaatio tulee jatkossa olemaan suuressa roolissa joka auttaa myös itsearvioinnissa- ja hoidossa (www.paivystystalo.fi).

Kirjoittaja: Jouni Kurola, Kuopion yliopistollisen sairaalan palvelukeskus Akuutin johtaja ja ensihoidon ylilääkäri


Pohjois-Savon maakunnan ja samalla Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin kuuluvan väestöpohjan koko on tällä hetkellä noin 250 000 asukasta. Luona ja Kuopion yliopistollinen sairaala ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2012 alkaen, kun Luona alkoi tuottaa päivystyksen puhelinneuvonta- ja ohjauspalveluita.

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?