”Tavoitteena jokaiselle koti vuoteen 2027 mennessä” – Asunnottomien palveluketjujen vaikuttavuutta pitää seurata paremmin

Hallitusohjelmaan on kirjattu kunnianhimoinen tavoite asunnottomuuden puolittamiseksi nykyisen vaalikauden aikana ja asunnottomuuden poistamiseksi vuoteen 2027 mennessä. Luonan kotiin tuotavista palveluista vastaava liiketoimintajohtaja Suvi Salonen pohtii tässä blogissa hallitusohjelmassa esitettyjä keinoja tuon tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkempaa tilastointia

Yksi esitetty keino saavuttaa hallitusohjelman tavoitteet on tilastoinnin kehittäminen. Tästä olen samaa mieltä. Tilastojen avulla voimme nimittäin saada selville, millaisia palveluita meidän pitää tuottaa, jotta ne olisivat vaikuttavia.

Monet asunnottomille palveluja tuottavista tahoista varmasti ajattelevat tekevänsä vaikuttavaa työtä asunnottomien hyväksi. Mutta mistä voimme tietää, onko näin oikeasti?

Me luonalaiset olemme saattaneet tähän mennessä yli 1300 asunnotonta itsenäiseen asumiseen. Silti emme tiedä työmme tosiasiallista vaikuttavuutta pitkällä aikavälillä. Mainitsemani luku ei kerro sitä, onko näiden ihmisten elämä kantanut palvelumme jälkeen niin, että asuminen omalla vuokrasopimuksella mahdollistuu vielä kaksi vuotta sen jälkeen, kun he ovat siirtyneet meiltä elämässään eteenpäin. Luku ei kerro sitä, olemmeko me osanneet ohjata ja neuvoa palvelumme aikana näitä ihmisiä niin, että he ovat saaneet elämäänsä toimintamalleja, joita he pystyvät hyödyntämään mahdollisen uuden kriisin kolkutellessa ovelle.

Pahoin pelkään, että monet palveluja saaneet asiakkaat palaavat jonkin ajan kuluttua takaisin tilapäismajoituspalveluun. Tähän ilmiöön tulisi päästä kiinni nykyistä paremmin. Mikäli elämä ei jostain syystä kanna, mitkä ovat olleet ne tekijät, joiden vuoksi ihminen joutuu palaamaan takaisin tilapäismajoitukseen? Voimmeko löytää tekijöitä, jotka selkeästi korostuvat muita enemmän?

Monella asunnottomien parissa työskentelevällä sosiaalialan ammattilaisella on todennäköisesti jokin oman työkokemuksen antama näkemys siitä, mitä nämä tekijät saattavat olla. Meille alan toimijoille olisi tärkeää saada lisää tietoa subjektiivisten havaintojemme tueksi. Sen avulla voisimme tarkastella, huomioimmeko ohjauksessa ja neuvonnassamme oikeat asiat riittävästi ja tarjoammeko näihin tilanteisin ihmisille pelimerkkejä tulevaisuutta varten. Tosiallinen vaikuttavuus asunnottomuustyössä on pitkän aikavälin tuloksien tarkastelua yksilöiden onnistumisten kautta.

Entistä laadukkaampaa neuvontaa

Hallitusohjelman yhtenä keinona asunnottomuuden poistamiseksi on nostettu asumisneuvonnan saatavuuden parantaminen. Lisäksi haluaisin nostaa esille asumisneuvonnan sisällön laadun.

Jotta asumisneuvonnalla saavutetaan tuloksia, tulee sen myös olla sisällöllisesti osaavaa ja ammattimaista. Asumisneuvontaa tehdään toki ammattimaisesti, mutta kokemuksesta tiedän, ettei työ ole helppoa. Olen esimerkiksi itse joutunut pyytämään apua muun muassa viranomaispäätösten tulkintaan.

Talousasioiden ohjauksessa ja neuvonnassa on nähtävä kokonaistilanne ja ymmärrettävä, miten eri osat vaikuttavat toisiinsa. Ihmisen taloudellinen tilanne tulee olla kattavasti kartoitettu, jotta häntä ei ohjata suuntaan, joka saattaakin pahentaa hänen tilannettaan. Meidän tulee varmistaa ammattilaisten riittävä osaaminen tarjoamalla riittävä perehdytys ja koulutus tehtäviin, ja sitten antaa heille tarpeeksi aikaa jokaisen asiakkaan tilanteeseen perehtymiselle.

Vanhat vuokrarästit pois nopeasti

Eräs hyvin konkreettinen keino asunnottomuuteen olisi se, että asunnon saamisesta tehtäisiin helpompaa kaikin mahdollisin tavoin. Jos ihmisellä on ulosotossa vuokrasaatavia, tulisi nämä pystyä kuittaamaan pois mahdollisimman nopeasti. Näin vuokra-asunnon saaminen tulee mahdolliseksi, vaikka rästissä olisikin muita velkoja tai luottotiedot eivät olisi kunnossa. Tämän vuoksi olisi hienoa, että ulosotossa olevien saatavien järjestystä pystyttäisiin tarvittaessa tarkastelemaan. Tiedämme, että lähtökohtaisesti oma koti mahdollistaa myös muun elämän kuntoon saamisen paremmin.

YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. vietetään vuosittaista Asunnottomien yötä. Asunnottomien yön tapahtumiin Helsinkiin kokoontuu tänäkin vuonna paljon ihmisiä. Heidän ja meidän toiveemme on, että vuoteen 2027 mennessä kaikilla olisi oma koti. Luona on mukana Asunnottomien yössä yhteistyössä Vailla vakinaista asuntoa ry:n kanssa. 

”Puolitetaan asunnottomuus vaalikauden aikana ja poistetaan asunnottomuus kahdessa vaalikaudessa eli vuoteen 2027 mennessä. Toimivaksi todetusta Asunto ensin -periaatteesta pidetään kiinni. Kiinnitetään erityistä huomioita asumisneuvonnan saatavuuden parantamiseen sekä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn, painopistealueena ovat nuoret ja maahanmuuttajat.”

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?