Työnkierrolla luonalaiseksi moniosaajaksi

Ammatillisuus on yksi Luonan arvoista. Muuttuva toimintaympäristö, jossa kaikki sote-alan yhtiöt toimivat, sekä Luonan visio ja strategian toteutuminen edellyttävät ennen kaikkea hyvinvoivia sekä ammatillisesti kunnianhimoisia luonalaisia. Työnkierto on yksi tapa kehittää osaamistamme. Vuonna 2017 täytimme 39 prosenttia avatuista tehtävistämme sisäisen työnkierron avulla.

Työnkierto tarkoittaa Luonassa tilanteita, joissa luonalainen on pois työstä sairauden, opinto- tai perhevapaan vuoksi. Silloin avaamme määräaikaisen tehtävän sisäiseen hakuun. Mikäli tehtävään löytyy sopiva hakija talon sisältä, siirtyy hän tekemään sijaisuutta määräajaksi palaten sen jälkeen takaisin omaan työhönsä.

Viime vuonna täytimme yli 40 määräaikaista tehtävää sisäisen työnkierron kautta. Yli neljäkymmentä luonalaista sai mahdollisuuden kasvattaa omaa osaamistaan jossakin muussa tehtävässä Luonan eri liiketoiminnassa. Tämä on 39 prosenttia Luonassa vuonna 2017 avatuista tehtävistä. Lisäksi on useita luonalaisia, jotka ovat jääneet toimivapaalle ja siirtyneet talon ulkopuolelle työnkiertoon esimerkiksi asiakkaamme palvelukseen tai lähteneet tietyksi ajanjaksoksi ulkomaille. Tätä kehitystä haluamme jatkaa. Kokemuksemme mukaan työssä oppiminen on yksi tehokkaimmista osaamisen kehittämisen menetelmistä.

Yksi työnkierrossa olleista on luonalainen sosiaaliohjaaja Kiki Tyvi. Kiki tuli sosiaaliohjaajaksi Luonan vastaanottokeskukseen toukokuussa 2017. Sosiaaliohjaajan toimenkuvaan kuuluu muun muassa turvapaikanhakijoiden tukeminen heidän arjessaan ohjaamalla heitä mitä erilaisimmissa tilanteissa. Keväällä 2018 Kiki löysi Luonan sisäisessä haussa olevan työpaikkailmoituksen, jossa haettiin sosiaaliohjaajan sijaista Luonan kotiin tuotaviin palveluihin. Kotiin tuotavissa palveluissa asiakkaina ovat kuntien sosiaalitoimen asiakkaat. Luona on kunnille palveluntuottaja, ja tarjoaa ihmisille kodin joko kriisiasumisen tai tukiasumisen muodossa sekä kotiin tuotavan sosiaaliohjauksen tai kuntoutuksen. Kiki halusi oppia uutta, joten hän innostui hakemaan tehtävää ja tuli valituksi. Hänen tilalleen vastaanottokeskukseen palkattiin sijainen. Kotiin tuotavien palvelujen liiketoiminta sai puolestaan uuden sosiaaliohjaajan tiimiinsä – luonalaisen, joka tunsi jo talon tavat.

Kiki muistelee, että häneltä kysyttiin alunperin jo rekrytointivaiheessa mahdollista halukkuutta vaihtaa joskus tehtäviä Luonan sisällä. Asia teki häneen jo silloin vaikutuksen. Kun tilaisuus tarjoutui, Kiki siirtyi keväällä 2018 sosiaaliohjaajaksi tekemään työtä pääasiassa ihmisten kotona. Siirtyminen kotiin tuotavien palvelujen tiimiin oli Kikin mielestä helppoa, sillä vastassa oli positiivinen ja lämminhenkinen sote-ammattilaisten tiimi, joka toivotti hänet tervetulleeksi.

Kiki kertoo saaneensa työnkierron kautta uusia työkaluja sosiaalialan työhön. Erityisesti työnkierto toi näkökulmia asunnottomuuden taustasyihin. Lisäksi se on opettanut myös monialaista yhteistyötä sekä tarjonnut verkostoitumismahdollisuuksia. Kiki kokeekin tuntevansa sosiaalialan palveluverkostoa nyt aiempaa paremmin. Hän arvioi, että palatessaan takaisin tehtäviinsä Luonan vastaanottokeskukseen, hän pystyy omalla osaamisellaan paremmin tukemaan turvapaikanhakijoita heidän arjessaan. Lisäksi työnkierrossa hankittu osaaminen mahdollistaa vastaanottokeskuksessa asuvien turvapaikanhakijoiden kuntaan siirtymiseen liittyvän polun kehittämisen.

Kiki kertoo viihtyvänsä Luonassa todella hyvin. Tärkeintä hänelle omassa työssään on se, että hän saa innostua työstä joka päivä ja pystyy kehittämään omaa ammatillista osaamistaan sekä sosiaalialalla tehtävää työtä. Työnkierrossa hän on saanut kokemusta ja lisää varmuutta kriisitilanteessa olevan asiakkaan kohtaamiseen sekä luottamuksellisen asiakassuhteen rakentamiseen. Myös oman organisaation palvelut ja rakenne hahmottuivat työnkierrossa Kikille paremmin.

Kysyttäessä kenelle Luona sopii työpaikkana Kiki vastaa, että Luonassa viihtyvät parhaiten sellaiset sote-alan ammattilaiset, jotka ovat rohkeita ja jotka haluavat tehdä työtään vaikuttavasti. Kiki kokee, että Luonassa on mahdollista vaikuttaa omaan työhönsä ja työn kehittämiselle on tilaa.

Opit työnkierrosta osaamisen kehittämisen työkaluna:

  • On tärkeää onnistua rekrytointitilanteessa kuvaamaan työnhakijalle yhtiön yrityskulttuuri, jotta syntyy paras mahdollinen liitto. Onnistunut rekrytointi tarkoittaa ennen kaikkea sellaisen työntekijän palkkaamista, joka tuntee yrityskulttuurin omakseen. Meillä Luonassa se tarkoittaa sitä, että onnistumme kuvaamaan #luonaotteen eli meidän yrityskulttuurimme sekä meidän arvomme, joissa painotamme ammatillisuutta ja luonalaisen halua kehittää omaa osaamista
  • Yrityksen johdon ja esimiesten tulee ymmärtää, että työnkierto edistää koko yhtiön etua. Työnkierron mahdollistaminen vaatii hieman työtä, mutta se kannattaa.
  • Työssä oppiminen on yksi tehokkaimmista osaamisen kehittämisen muodoista, ja samalla se edistää työhyvinvointia.
  • Kaikki avoimet tehtävät, mukaan lukien lyhyet osa-aikaisuudetkin, kannattaa avata yrityksen sisällä sisäiseen hakuun. Näin yhtiön sisälle syntyy sisäinen työmarkkina, jolla mahdollistetaan työkokemuksen hankkiminen saman työnantajan palveluksessa eri tehtävissä.
  • Viestinnällä on tässäkin merkitystä. Onnistuneista työnkierroista kertominen rohkaisee myös muita.

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?