Uskaltaako joku sote-toimija vielä jättää vastuullisuusnäkökulman huomioimatta?

T-Media-tutkimusyrityksen toteuttama Luottamus & Maine -tutkimus selvitti sote-alan toimijoiden maineen tilaa. Uutiset ovat hyviä: maine on parantunut.

Viesti on harvinaisen selvä. Vastuullinen toiminta kilpailuetuna on nyt laajalti tunnistettu ja tunnustettu. Myös meillä Luonassa vastuullisuustyö on auttanut parantamaan johtamista, kasvattanut asiakastyytyväisyyttä, vahvistanut yrityskulttuuria ja lisännyt läpinäkyvyyttä. Mielestäni kenelläkään sote-toimijalla ei ole enää varaa jättää vastuullisuusnäkökulmaa huomioimatta.

Toinen Luottamus & Maine -tutkimuksesta nouseva hyvä uutinen on, että sidosryhmien mielestä sote-alalla luottamuspääomaa kerryttävien tekijöiden kirjo on laajentunut. Toisin sanoen, pelkkä hyvä tuotteiden tai palveluiden hinta–laatu-suhde tai houkutteleva työnantajamielikuva ei enää riitä, vaan suuri yleisö odottaa sote-yrityksiltä myös vastuullista ja läpinäkyvää liiketoimintaa sekä suunnan näyttävää ja tasa-arvoista johtamista.

Sote-alan toimijat yksityisellä tai julkisella sektorilla eivät voi enää laittaa päätään pensaaseen. Jokaisen on kehitettävä omaa vastuullista toimintaansa, ja meidän kaikkien tulee kyetä keskustelemaan toimintamme eri osa-alueista avoimesti sidosryhmien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Vastuullisuustyö on johdon työkalu luottamuspääoman rakentamisessa

Vastuullisuustyötä voi tehdä monella tavalla. Luonassa valittu tapa on systemaattinen, ja se lähtee olennaisuusanalyysistä ja työn painopisteiden valinnasta. Meillä painopisteet ovat inhimillinen kohtaaminen, vastuullinen ja läpinäkyvä liiketoiminta, vastuu luonalaisista ja edelläkävijyys toimialalla.

Kaikkiin näihin valitsemiimme painopisteisiin on määritetty tavoitteet ja niille mittarit. Vastuullisuusohjelmamme tavoitteiden kehittymistä seurataan säännöllisesti osana yhtiön normaalia liiketoimintajohtamista.

Luonassa yhteinen vastuullisuustyö on tuottanut jo nyt monenlaisia hyviä tuloksia: se on luonut rakennetta johtamiseen, muokannut yrityskulttuuriamme, vahvistanut arvojamme, selkeyttänyt yhteistä tehtäväämme ja synnyttänyt meille yhteisen keskustelufoorumin. Vastuullisuustyön kautta on syntynyt parempaa johtamista, tyytyväisempiä asiakkaita ja luonalaisia sekä enemmän läpinäkyvyyttä toimintaamme.

Olemme myös ymmärtäneet näiden vuosien aikana, että vastuullisuustyön luonteeseen kuuluu pitkäjänteisyys, jotta tavoiteltu muutos käynnistyy ja vahvistuu. Vastuullisuustyössä ei välttämättä ole pikavoittoja, vaan sen satoa hoivataan, kasvatetaan ja kerätään rauhassa, vuodesta toiseen.

Kun vastuullisuustyötä tehdään systemaattisesti, on sillä vahva merkitys luottamus- ja mainepääoman rakentamisessa.

Vuoden 2019 vastuullisuustyön tärkeimmät tulokset Luonassa

Luona vastuullisuuskatsaus 2019

(Kuva Luonan vastuullisuuskatsauksesta 2019)

Näiden yllä olevien mittareiden lisäksi toimintakulttuuriamme #luonaotetta mittaava indeksi nousi, ja oli 3,8 (vuonna 2018: 3,7)

Kolmen vuoden jälkeen vielä aloittelija

Luona julkaisi jo kolmannen GRI-standardin mukaisen vastuullisuuskatsauksen tänä keväänä. Huolimatta siitä, että työtä on tehty johdonmukaisen vastuullisuusohjelman mukaisesti, olemme vastuullisuuden kehittämisessä vielä alkutaipaleella. Kolmessa vuodessa monet tulokset ovat parantuneet, mutta samaan aikaan kehitettävää jää vielä paljon. Yksi tällainen kehittämiskohta on vaikuttavuuden osoittaminen.

Painopistealueemme ”Edelläkävijyys toimialalla” tarkoittaa Luonan vastuullisuusohjelmassa muun muassa tarjoamiemme palveluiden vaikuttavuuden osoittamista. Tässä onnistuminen vaatii tiivistä vuoropuhelua ja myös tiedon jakamista meiltä palveluja tilaavien organisaatioiden kanssa.

Nyt, korona-epidemian ja sote-uudistuksen välitilassa, kolmen vastuullisuuskatsauksen ja kolmen systemaattisen vastuullisuuden kehittämisvuoden jälkeen, olen vakuuttunut, että meidän kannattaa jatkaa valitsemallamme tiellä. Tutkimukset osoittavat vastuullisuustyön merkityksen ja tuloksiakin näkyy. Luonassa tiedämme, että ilman vastuullisuutta ei tällä alalla pysty enää toimimaan.

Lisätietoa:

Tutustu Luonan uusimpaan vastuullisuuskatsaukseen (pdf-tiedosto), joka kertoo vuonna 2019 tehdystä työstä.

Lisää tietoa Luonan vastuullisuudesta ja edellisten vuosien katsaukset sivuiltamme löydät täällä.

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?