Uusi teknologia tuo säästöjä kotihoitoon Kuopiossa

Kuopion kaupunki on rohkeasti uudistanut ikääntyvien palveluja ja tuonut uutta teknologiaa osaksi hoivan prosesseja. Luona, informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio Istekki ja oululainen teknologiayritys 9Solutions ovat kumppaneina mukana kehittämässä älykkäitä turvapalveluja, joita on myös helppo käyttää.

Kuopion kaupungin kotihoito otti kevään 2017 aikana vaiheittain käyttöönsä uusinta teknologiaa edustavan turvapalveluratkaisun.

Kotihoidon päällikkö Kaija Kokkonen Kuopion kaupungista kertoo, että älykkäillä turvaratkaisuilla halutaan osaltaan tukea ikääntyvien asiakkaiden pärjäämistä kotona. Samalla tavoitteena on teknologisten ratkaisujen avulla säästää kustannuksia muun muassa vähentämällä tarvetta tehdä turhia tarkistuskäyntejä asiakkaiden luona.

Tarve tarkistuskäynneille vähenee, kun esimerkiksi älykäs ovivahti tunnistaa poistumisen perinteistä ovivahtia tarkemmin tai videoyhteyden tai sensorien avulla pystytään selvittämään, mikä tilanne asiakkaan kotona on.

– Turvapuhelimen avulla asiakas saa yhteyden kaupungin ylläpitämään hälytyskeskukseen, jossa hoitaja tekee arvion asiakkaan tilanteesta. Tarvittaessa hoitaja hälyttää paikalle turva-auttajan tai ensihoidon. Kalliita ambulanssikäyntejä on pystytty huomattavasti vähentämään, koska uudessa järjestelmässä hoitaja näkee asiakkaan terveystiedot ja esimerkiksi sen, milloin kotihoito on käynyt tai milloin he ovat uudelleen menossa asiakkaan luokse. Näin syntyy parempi kuva asiakkaan tilanteesta, kertoo Kokkonen.

Olennainen parannus on Kaija Kokkosen mukaan se, että tila-arviot ja jatkotoimenpiteet turvahälytyksissä on nyt integroitu tiiviiksi osaksi asiakkaan kotihoidon kokonaispalvelua. Turvahälytysten vastaanotto toimii osana sosiaali- ja terveyspalvelujen tilannekeskusta, jossa haastavia tilanteita voidaan turvahälytyksen yhteydessä arvioida yhteistyössä sairaanhoitajan, sosiaalipäivystäjän tai ensihoidon kenttäjohdon kanssa. Tilannekeskus voi tarjota myös nopeita lääkärikonsultaatioita hälytystilanteissa.

Turvapuhelinten lisäksi Kuopion kotihoidolle toimitettuun palveluun kuuluu myös erilaisia taustajärjestelmiä sekä käyttöliittymä, jonka avulla kaupungin kotihoito hallitsee turvapuhelinten toimitusketjua laitteiden tilauksesta asennukseen. Tämä tehostaa ja helpottaa merkittävästi turvapalveluiden toimittamista asiakkaille.

Älykäs poistumisvalvonta karsii pois turhat hälytykset

Kuopion kaupungin kotihoidolle toimitettuun ratkaisuun kuuluvat turvaranneke, turvapuhelin ja tarvittaessa myös älykäs poistumisvalvonta. Turvarannekkeessa olevan kutsunapin painaminen avaa puheyhteyden hälytyskeskukseen turvapuhelimen avulla. Yhteyden voi ottaa myös turvapuhelimella.

Älykäs poistumisvalvonta puolestaan ilmoittaa hälytyskeskukseen, mikäli asukas on poistunut kotoaan, eikä ole palannut määritellyn aikavälin puitteissa takaisin sisälle. Laite tietää, onko asukas ulko-oven avattuaan jäänyt kotiinsa vai lähtenyt ulos. Näin vähennetään aiheettomia hälytyksiä ja saadaan siten aikaan merkittäviä säästöjä kotihoitoon.

Avoin ja helposti integroitava ratkaisu

Toimitetun ratkaisun taustajärjestelmä seuraa datayhteyden avulla jatkuvasti turvarannekkeiden ja -puhelinten toimintaa. Se ilmoittaa, mikäli kaikki järjestelmässä ei ole kunnossa, jos esimerkiksi rannekkeeseen on tullut vika, paristo on loppumassa, virtajohto on irronnut tai turvapuhelin ei ole käytettävissä verkko-ongelman vuoksi.

Kaija Kokkosen mukaan Kuopiossa ollaan tyytyväisiä Luonan ja 9Solutionsin toimittamaan palveluun. Kokkonen kiittelee myös, että mikäli pulmia on ilmennyt, ovat kumppanit pystyneet ratkaisemaan ne ripeästi.

– Erityisen hyvä puoli meille toimitetussa ratkaisussa on, että se on avoin, helposti integroitavissa ja keskustelee sujuvasti muiden järjestelmiemme kanssa. Suljettujen järjestelmien tuottamien ongelmien kanssa joudumme valitettavasti painimaan jatkuvasti, hän toteaa.

Aktiivisuusseurantaa ja sensoreita tulossa

Luonan johtama kumppaniverkosto toteutti kotihoidon turvapalveluiden älyteknologiahankkeen ensimmäisen vaiheen Kuopiossa uudenlaisella kumppanimallilla. Kuopion kaupungin vanhus- ja vammaispalveluiden tilaamassa palvelukokonaisuudessa on mukana useita toimijoita, jotka osallistuvat tuotettavan palvelun yhteiskehittämiseen.

Yhteistyö jatkuu Kuopiossa ja tällä hetkellä kumppanit kehittävät ratkaisua ja prosessia siihen, miten ikääntyvien aktiivisuutta voitaisiin seurata ja millaista hyödyllistä tietoa siitä olisi mahdollista saada. Pilotissa sensoreita on asennettu asiakkaiden kotiin, ja ne seuraavat liikkumista ja aktiivisuuden määrää. Muitakin uusia kokeiluja on luvassa.

Kuka?
Kaija Kokkonen on työskennellyt vanhuspalveluiden johtotehtävissä 15 vuotta ja myös tutkinut vanhuspalveluiden johtamista Itä-Suomen yliopistossa. Tällä hetkellä Kaija toimii Kuopion kaupungin kotihoidon päällikkönä ja vastaa hoivapalveluiden tuotannosta, johon kuuluvat vanhusten kotihoito, tuki- ja asumispalvelut sekä päivätoiminta. Kaija on osallistunut aktiivisesti kotihoidon kehittämiseen ja ollut mukana valmistelemassa Kuopion kotihoidon turvapalveluiden uudistusta.

Mitä Kuopiossa tehtiin?
Luonan johtama kumppaniverkosto toteutti kotihoidon turvapalveluiden älyteknologiahankkeen ensimmäisen vaiheen Kuopiossa vuonna 2017. Kuopion kaupungin vanhus- ja vammaispalveluiden tilaamassa palvelukokonaisuudessa oli useita toimijoita, joiden yhteistyön tuloksena jo yli 1400 ikääntyvää kuopiolaista on saanut uudet turvapuhelimet, älykkään ovivahdin ja palovaroittimien. Hanke toteutettiin uudenlaisella kumppanimallilla, jossa kaikki toimijat osallistuvat palvelun yhteiskehittämiseen.

Lue Kuopion turvapalvelu-uudistus osa 1

Lue Kuopion turvapalvelu-uudistus osa 3

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?