Vastuullisuus ja laatu sote-työn ytimeen

Sote-alan työkulttuuri on saatava vahvemmin tukemaan vastuullisuutta ja laatua. Tässä blogissa Luonan liiketoimintajohtaja Suvi Salonen pohtii, miten avoimuus, yhteiset pelisäännöt ja kehittämiseen kannustava toimintakulttuuri auttavat rakentamaan laadukasta sote-palvelua.

Luona varmistaa tuottamansa palvelun laatua sisäisten prosessien ja omavalvonnan keinoin. Lisäksi sote-alalla on erilaista viranomaisvalvontaa, joka kohdistuu myös meidän toimintaamme. Raportoimme tarkastuskäynneistä vuosittain osana vastuullisuustyötämme. Tämän blogin lopussa on lisätietoa vuoden 2019 ensimmäisen puolivuotiskauden valvonnasta.

Vuonna 2018 kiinteistöjen varustus ja työaikaohjeistus olivat vastaanottokeskustoiminnan suurimmat puutteet. Voit lukea aiheesta lisää tuoreimmasta vuotta 2018 käsittelevästä katsauksestamme, sivulta 26 alkaen: Luonan vastuullisuuskatsaus 2018 – pdf)

Viime aikoina sote-alan toimijoiden tuottaman palvelun laadusta ja alan yritysten valvonnasta on puhuttu paljon – syystäkin. Luonassa haluamme olla avoimia omasta toiminnastamme ja uskomme, että avoimuus on tärkeää myös sote-alan vastuullisuuden yhteisessä kehittämisessä. Me näemme, että vastuullisuuden kehittäminen ja siitä raportointi on perustana avoimuuden kulttuurin luomisessa koko toimialalle.

”Vastuullisuuden kehittäminen ja siitä raportointi on perustana
avoimuuden kulttuurin luomisessa sote-toimialalle.”

Pidän tärkeänä, että omien laatu- ja vastuullisuusprosessiemme lisäksi myös viranomaiset valvovat meidän tuottamaamme palvelua. Alan kaikille toimijoille niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannellakin sektorilla tulisi olla samat säännöt ja kriteerit, joiden mukaan toimintaa valvotaan ja kehitetään.

Olisi yllättävää, jos valvonnan tuloksena ei koskaan löytyisi mitään kehitettävää, sillä laatu, hyvä palvelu ja vastuullisuus ovat asioita, joita pitää jatkuvasti arvioida, kehittää ja parantaa. Myös me Luonassa olemme matkalla oman toimintamme arvioinnissa, ja joka vuosi edistymme.

Silti aina pitää pyrkiä parempaan, ja siinä työtä riittää meilläkin.

Johtamisen keinot luovat laatua tukevaa työkulttuuria

Tärkeä keino laadun kehittämisessä on hyvä johtaminen. Sote-alan johtajien ja esimiesten pitää osata tukea sellaista työkulttuuria, missä ihmisillä on halu ja motivaatio tehdä asiat kunnolla, palveluja käyttävän ja saavan ihmisen hyväksi. Näin yleensä tekeminen kehittyy ja lähtee luontevasti etenemään suotuisaan suuntaan.

Organisaatio, jossa vain odotellaan ulkopuolista tahoa arvioimaan tehtyä työtä, ei onnistu. Toimintaa tulee kriittisesti arvioida ja kehittää itse. Jos joku työyhteisön jäsen nostaa epäkohdan esiin, häntä pitää kiittää siitä, ei moittia tai lytätä.

Esimiesten vastuulla on rohkaista ja luoda sellaista työkulttuuria, jossa uskalletaan puhua myös niistä asioista, jotka ovat menneet pieleen tai missä on kehitettävää. On kamalaa, jos työntekijät eivät uskalla nostaa epäkohtia esiin pelon takia. Epäkohdat tai virheet huomataan usein ruohonjuuritasolla, mutta havainnot jäävät sinne. Sen sijaan ne pitäisi nostaa esiin ja tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Sellainen toimintakulttuuri, missä työyhteisön jäsenet pystyvät avoimesti havainnoimaan asioita ja tuomaan niitä esiin, on todennäköisesti toiminnassaan laadukas, rohkea, kehittyvä ja siten asiakkaiden luottamuksen arvoinen.

Luonan toiminnan valvonta tammi–kesäkuussa 2019

Ensimmäisen puolen vuoden aikana Maahanmuuttovirasto teki kaksi valvontakäyntiä Luonan vastaanottokeskuksiin.

1. Maaliskuu, Robert Huberin tien vastaanottokeskus

Huomiot ja toimenpiteet:

Kiinnitettävä huomiota arjen prosessien noudattamiseen työn kuormittavuuden vähentämiseksi.
– Työprosesseja arvioidaan ja tehdään tarvittavat muutokset työyhteisön kanssa.

Tilojen kalustuksen parantaminen.
– Huomiodaan entistä parempi kestävyys ja tarkoituksenmukaisuus kalustusten hankinnoissa.

Haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden parempi tunnistaminen.
– Moniammatillisen yhteistyön prosessin jatkuva arviointi ja kehitys.

2. Toukokuu, Nihtisillan vastaanottokeskus

Raporttia ei vielä saatu, toimenpiteistä päätetään raportin saavuttua.

Luonan toiminnan valvonta ja sen raportointi vuonna 2018

Uusimmassa vastuullisuuskatsauksessamme on kerrottu viranomaisten tekemästä valvonnasta Luonan toimintaan vuonna 2018. Pääset lukemaan katsauksen vastuullisuus-sivuiltamme: luona.fi/vastuullisuus.

Lisätietoja:
Suvi Salonen, liiketoimintajohtaja, vastaa asunnottomille ja kuntoutujille kotiin tuotettavista palveluista sekä Luonan vastaanottokeskuksista, puh. 040 528 5779, @1SuviSalonen

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?