Luona logo

Perhepalvelut

Perhepalvelut

Palvelu

Luona Polku tarjoaa perheille tarkoitettuja sosiaalipalveluja kunnille ja kaupungeille, jotka ohjaavat alueensa lapsiperheitä meidän palveluidemme piiriin. Tutustu tarjoamiimme lapsiperheiden palveluihin alla ja kysy meiltä lisää!

Luona Polun tarjoamat perhepalvelut ovat:

 

 

Kotiin tuotava kuntoutus

Kotiin tuotava kuntoutus on tiivistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista tukea. Se on tarkoitettu yksin asuville tai haastavassa parisuhteessa oleville ihmisille, ja palvelu toteutetaan asiakkaiden omassa arjessa. Palvelun asiakkaalla voi olla myös lapsia, jotka asuvat hänen tai toisen vanhemman luona. Tarjoamamme kuntoutus on kokonaisvaltaista elämänhallinnan tukea, ja sen tavoitteena on omien voimavarojen lisääminen ja asiakkaan taitojen vahvistuminen siten, että elämä omassa kodissa on mielekästä ja mahdollista. Kotiin tuotava kuntoutus tukee, korjaa ja selkeyttää asiakkaan vuorovaikutustaitoja sekä edistää hänen selviytymistään arjessa.

Perhetyö

Perhetyö tukee lasta ja perhettä, kun lapsi on sosiaalihuollon palveluiden tarpeessa kasvuolosuhteiden tai oman käyttäytymisen vuoksi, eikä peruspalveluiden tuki ole enää riittävää. Perhetyön asiakkaana on koko perhe, mutta lähityöskentely voi painottua yhteen tai useampaan perheenjäseneen. Perhetyön avulla tuetaan konkreettisesti perheen arkea, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä vahvistetaan perheen voimavaroja, osallisuutta ja arjessa selviämisen taitoja. Työskentelyn aikana teemme yhteistyötä lapsen ja perheen lähi- ja viranomaisverkoston kanssa siinä laajuudessa kuin perheen tilanteen kannalta on tarpeen.

Tehostettu perhetyö

Lapsen ja perheen tarvitsema tuki räätälöidään kunkin asiakkaan ja asiakasperheen tarpeiden mukaisesti, jotta se aidosti palvelee heitä. Jos yllä kuvattu perhetyön palvelu ei tarjoa asiakasperheelle riittävää tukea, tarjoamme myös tehostettua perhetyötä. Tehostettua perhetyötä tarjotaan, jos yhdessä tehdyn palvelutarpeen arvion, tavoiteasetannan sekä asiakassuunnitelman mukaan sitä tarvitaan.

Tukisuhdetoiminta ja ammatillinen tukihenkilötoiminta

Tukisuhdetoiminta ja ammatillinen tukihenkilötoiminta edistävät ja tukevat lapsen myönteistä kehitystä sekä vahvistavat vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia. Ammatillinen tukihenkilötoiminta voi myös olla nuoren itsenäisen asumisen tukemista. Työskentelyn aikana teemme yhteistyötä lapsen tai nuoren vanhempien ja muiden hänelle läheisten henkilöiden sekä lähi- ja viranomaisverkoston kanssa. Tavoitteemme on rakentaa yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta lapsen hyvinvoinnin tukemiseksi juuri siinä laajuudessa kuin se on lapsen tai nuoren tilanteen kannalta tarpeellista.

Mitä etuja?

  • Luonan perhetyöntekijöinä ja ammatillisina tukihenkilöinä toimivat kokeneet perhetyön ja sosiaalipalveluiden ammattilaiset.
  • Tarjoamme kokonaisvaltaista tukea erilaisissa vaikeissa tilanteissa olevilla lapsiperheille.
  • Työskentelemme mukana arjen tilanteisssa, auttaen ja tukien konkreettisesti kohti muutosta.
  • Palvelumme tuotetaan joustavasti ja räätälöitynä jokaisen perheen tarpeisiin, heille sopivalla tavalla. Palvelu joustaa tarvittaessa lapsen ja perheen tilanteen mukaan.

Lisätietoja

Artturi Pitkälä, palveluvastaava, 050 300 4952, artturi.pitkala@luona.fi

Yhteydenotto Luonaan

Kiitos, että kiinnostuit meistä! Voit lähettää meille tällä lomakkeella viestin, niin olemme sinuun yhteydessä. Kerro meille alla nimesi ja täytä toivomasi yhteydenottotavan tiedot.