Tilapäinen asunto järjestyy vuorokaudessa

Tukea pysyvän kodin löytämiseen

Kotiin tuotavat -palvelu on osa Luonan sosiaalipalveluita ja asiakkaina on lapsiperheitä, aikuisia ja ikäihmisiä. Asunnottomuuden syy on useimmiten vuokrasopimuksen päättyminen. Taustalla voi olla esimerkiksi arjen- ja taloudenhallinnan haasteita, mielenterveys- ja päihdeongelmia tai lähisuhdeväkivaltaa. Tilapäismajoitukseen saatetaan tulla myös esimerkiksi tulipalon tai remontin vuoksi. Asunnottomuuteen johtaneet syyt eivät välttämättä aina ole asiakkaan omissa käsissä.

Kokonaisvastuu asiakkaan tilanteesta on sosiaalitoimella. Kun asiakas on asunnoton tai vaarassa jäädä asunnottomaksi, sosiaalitoimesta tehdään arvio asiakkaan tilanteesta. Kaupunki myöntää tarvittaessa asumisen tukea ja asiakas ohjautuu Luonan palveluihin. Luona reagoi asuntotarpeeseen vuorokauden sisällä ja asiakkaalle tarjotaan tilapäistä asuntoa ja asumisen tukea ennen vakituisen asunnon löytymistä.

Luonassa halutaan varmistaa, että asiakas saisi mahdollisimman pian pysyvän kodin. Suunnitelma ja palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan yhdessä palvelun tilaajan kanssa. Asiakasta voidaan tukea esimerkiksi oman talouden hoidossa sekä viranomaisasioinnissa.

Yhteistyössä asiakkaan ja palveluntilaajan kanssa arvioidaan asiakkaan voimavaroja ja tuetaan siirtymistä itsenäiseen asumiseen. Samalla halutaan varmistaa, että asunnottomuuteen johtaneet riskit eivät enää uusiutuisi. Tämä on tärkeää arvioida, jotta voidaan ennaltaehkäistä palveluiden piiriin palaaminen. Jos asiakas ei esimerkiksi pysty hoitamaan vuokravelvollisuuttaan, mahdollisuus ajautua uudelleen asunnottomaksi kasvaa. Tällaisissa tilanteissa keskustellaan yhdessä sosiaalitoimen kanssa, olisiko asiakkaan edun mukaista lähteä kartoittamaan tuetumpia asumisratkaisuja.

Luona säästää yhteiskunnan varoja

Luona on tarjonnut asumissosiaalisen työn palveluita Helsingissä jo vuodesta 2015 ja Turussa keväästä 2020 saakka. Luonassa työ perustuu yksilölliseen asiakaskohtaamiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn – asiakkaan saama tuki nopeuttaa prosessia vakituisen asunnon löytämisessä. Tämä säästää myös yhteiskunnan varoja: Luonan asumispalveluiden vuotuinen suora laskennallinen kustannussäästö​ vuonna 2022 oli 3,4 miljoonaa euroa.*

Kustannusten ohella myös asiakastyytyväisyyttä seurataan. Vuosittain tehtävän kyselyn mukaan loppukäyttäjäasiakkaat ovat tyytyväisiä Luonan palveluihin. Asiakastyytyväisyys on ollut jo vuosia yli neljä, asteikolla yhdestä viiteen. Asiakkaat myös kokevat tulleensa kohdatuksi ja ymmärretyksi. Kohtaaminen onkin sosiaalipalveluissa kaiken perusta. Jokainen omaan kotiin saatettu asiakas on onnistuminen ja syy, miksi tätä työtä halutaan tehdä.

Palvelu on vaikuttavaa silloin, kun asiakas ei joudu palaamaan palveluiden piiriin. Palaajia onkin vain yksittäisiä, joten suurimmalla osalla asiakkaista asunnottomuus ei enää toistu. Jos asunnottomuus uusiutuu, tuen tarvekin usein kasvaa. Tällaisissa tilanteissa on tärkeää, että asiakas saa asumisen tuen lisäksi myös muun tarvitsemansa päivittäisen tuen.

Asunnottomuus on aina kriisitilanne

Luonan tärkein rooli on toimia hyvinvointialueiden kumppanina, olla tehokas, vaikuttava ja inhimillinen toimija. Asunnottomuus on aina kriisi ja siihen täytyy puuttua nopeasti. On tärkeää varmistaa yhdessä sosiaalitoimen kanssa, että jokainen asiakas saa kokonaisvaltaista tukea tilanteeseensa ja katon päänsä päälle.

Asunnottomuudesta on tärkeä keskustella avoimesti ja miettiä keinoja sen vähentämiseksi. Luona osallistuu säännöllisesti asunnottomuusfoorumeihin ja on mukana asunnottomuudesta käytävissä keskusteluissa. Luonassa tehdään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä asunnottomuuden poistamiseksi ja halutaan olla mukana nostamassa omalta osaltaan asunnottomuusteemaa yhteiskunnassa.

*Laskentakaava: eteenpäin saatetut asiakkuudet x 15 k€
Lähde: Ympäristöministeriön raportti, Asunnottomuuden taloudelliset vaikutukset

Luona on sosiaali- ja terveydenhoitoalan suunnannäyttäjä. Olemme vaikuttava ja vastuullinen kumppani työntekijöillemme, yhteistyökumppaneillemme ja asiakkaillemme. Luona Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen yritys -merkki. Luona Oy:n liiketoiminnat ovat Luona Polku ja Luona Kotona -palvelut. Luona Polku -palvelut tuottaa ja kehittää vaikuttavia sosiaalipalveluja, esimerkiksi asumis-, päihde-, kriisi- ja perhepalveluita, jotka vahvistavat apua tarvitsevan ihmisen omaa elämänhallintaa. Luona Kotona -palvelut taas auttaa ratkaisemaan ikäihmisten hoidon haasteita.

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?