Hoidon tarpeen arvioinnin ulkoistaminen helpottaa päivystystyön sujuvuutta — korkealaatuista hoitoa kiireettömästi

Oulaskankaan sairaalan yhteispäivystyksen osastonhoitaja, Liisa Yppärilä, kokee sairaalan päivystyksen kiireen helpottuneen Luona Arviointi -palvelun avulla: “Se on tuonut selkeyttä potilastyöhön, kun päivystyksen hoitohenkilökunnan ei tarvitse vastata puhelimeen, vaan he voivat keskittyä täysin potilaiden hoitamiseen”.

Mikä on osastonhoitajan rooli päivystystyössä?

Osastonhoitajan työhön kuuluu päivystystoiminnan ja henkilöstöhallinnon jatkuva kehittäminen. Osastonhoitajana en osallistu käytännön hoitotyöhön, vaan työni on enemmänkin toiminnan johtamista ja kehittämistä yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa.

Meillä on koko ajan uusia kehittämisprojekteja ja tällä hetkellä keskitymme potilaan hoidon tarpeen kiireellisyyden arviointiin. Tavoitteemme on kehittää päivystystoimintaa, jotta potilaat saavat nopeasti laadukasta hoitoa ja että henkilökunnalla on mahdollisimman ihanteelliset olosuhteet tehdä työnsä hyvin.

Miten puhelimessa tehtävä hoidon tarpeen arviointi ja yhteistyö Luona Oy:n kanssa on vaikuttanut sairaalan päivystyksen toimintaan?

Päivystyksen kiire on selkeästi laskenut, kun hoitohenkilökunta voi keskittyä pelkästään potilaiden hoitamiseen puheluihin vastaamisen sijaan. Onkin tutkittu, että vain 30% päivystykseen soittavista henkilöistä on päivystyshoidon tarpeessa. Jos päivystykseen soittava henkilö ei saa henkilökuntaa puhelimitse kiinni, hän todennäköisesti lähtee päivystykseen varmuuden vuoksi. Tästä johtuen sairaalan päivystykset ovat ennen olleet niin ruuhkaisia.

Ennen yhteistyötämme, hoitajat joutuivat vastaamaan puhelimeen kesken toisen potilaan hoitamisen. On sanomattakin selvää, että tästä kärsivät kaikki. Toisen potilaan hoito keskeytyy, ja sekä soittajan että hoitajan oikeusturva vaarantuu, jos kiireen takia puhelu unohtuu kirjata kunnolla ylös. Kun hoidon tarpeen arviointi on ulkoistettu, turha ruuhka vältetään ja hoitajat saavat keskittyä kunnolla potilaiden hoitamiseen. Näin puhelut tulevat myös kirjattua asianmukaisella tavalla.


Miten yhteistyö on vaikuttanut omaan työhösi?

Oman henkilökohtaisen työn organisointi ja johtaminen on helpottunut. Pystyn helpommin arvioimaan henkilökunnan määrän tarpeen ja tekemään oikeita päätöksiä työvuorosuunnittelussa.

Jokaisella hoitohenkilökunnan jäsenellä on oma tehtävänsä ja kaikki tietävät, mitä heidän työhönsä kuuluu. On myös helpottavaa tietää, että nyt täällä voidaan keskittyä pelkästään niihin olennaisimpiin asioihin eli potilaisiin ja heidän hoitamiseen.

Millaista palautetta olette saaneet yhteistyön myötä?

Pääsääntöisesti olemme saaneet erittäin hyvää palautetta henkilökunnalta ja potilailta. Henkilökunnan mukaan työskentely on nopeampaa, tehokkaampaa ja selkeämpää. Ylimääräinen kiire ja kaaos on vähentynyt huomattavasti. Potilaat ovat kokeneet uudistuksen hyväksi asiaksi, sillä päivystyksen ruuhka on vähentynyt ja hoitoon on päässyt nopeammin.

Potilaat ovat kokeneet myös saavansa yksilöllisempää hoitoa, kun hoitaja on voinut keskittyä heihin kunnolla. Hoitajilta on joskus tullut yksittäisiä palautteita, ettei potilaan olisi välttämättä tarvinnut tulla päivystykseen. Näitä tulee kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin ennen yhteistyötä. Tällaiset tapaukset myös käsitellään aina yhdessä Luona Oy:n osastonhoitajan kanssa ja selvitetään, onko tilanteessa toimittu hoitosuositusten mukaisesti.

Oletteko olleet tyytyväisiä yhteistyöhön?

Olemme olleet yhteistyöhön tyytyväisiä ja koen, että jokaisen sairaalan päivystys hyötyisi puhelimessa tehtävän hoidon tarpeen arvioinnin ulkoistamisesta. Käymme Luona Oy:n kanssa kuukausittain toimintaa yhdessä läpi puhelimitse ja pyrimme kehittämään sitä. Tarvittaessa olemme yhteydessä useamminkin puhelimen tai sähköpostin avulla. On hyvä, että yhteistyömme on tiivistä, jonka ansiosta toimintaa on helpompi parantaa.

Merkittävimmäksi muutokseksi koen sen, että nykyään kaikki puhelut tulevat varmasti kirjattua asianmukaisella tavalla, mikä parantaa potilaiden hoitoa ja kaikkien osapuolten oikeusturvaa. Nyt päivystyksen henkilökunta saa keskittyä siihen tärkeimpään; mahdollisimman hyvän hoidon tarjoamiseen potilaille.


Luona Arviointi

  • Luona Arviointi -palveluilla annetaan yhdenmukaista ja ammattimaista hoidon tarpeen arviointia, neuvontaa sekä ohjausta vuoden jokaisena päivänä ja tuntina yli 2 miljoonalle suomalaiselle.
  • Terveydenhuollon kokeneen ammattilaisen apua ja ohjausta ripeästi. Luonan Call Centerit sijaitsevat kolmella eri paikkakunnalla Helsingissä, Oulussa ja Rovaniemellä.
  • Päivystys ei ruuhkaudu kiireettömillä tapauksilla, kun asiakas ohjataan suoraan oikeanlaiseen hoitoon.
  • Säännöllinen ja kattava raportointi tiedolla johtamista varten.
  • Merkittävät kustannussäästöt verrattuna omaan toimintaan: tutkitusti kustannustehokas ja vaikuttava palvelu. Esimerkiksi Jyväskylässä päivystyskäynnit ovat vähentyneet seitsemän prosenttia vuoden 2013 tasosta, tarkoittaen noin 400 000 euron säästöä vuodessa. LÄHDE: NHG

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?