Luonan kotihoidossa asiat tehdään toisin – Aikaa asiakkaalle ja työntekijälle

Luonassa ei tingitä tärkeimmistä eli asiakkaan ja henkilöstön hyvinvoinnista. Yksilöllinen, kiireetön ja inhimillinen kohtaaminen ovat Luonan kotihoidon palvelun peruspilarit, ja ne todella toteutuvat.

Luonassa saa tehdä arvojensa mukaista kotihoitoa

Luonan kotihoidon palvelu alkoi tammikuussa Vantaalla. Nimensä mukaisesti kotihoito on asiakkaiden kotona tapahtuvaa hoitoa ja tukemista päivittäisissä toimissa sekä lääkehoidossa. Kotihoitoon liitetään usein kuitenkin kiire, ja koko kotihoito-sana on saanut hieman negatiivisen kaiun. Alusta saakka Luonassa päätettiin tehdä asiat toisin – Luonan kotihoito perustuu kiireettömyyteen ja arvokkaaseen kohtaamiseen. Työnsä saa ja pystyy tekemään hyvin, ja kiireettömyys näkyy konkreettisena työlistoilla. Luonassa saa tehdä arvojensa mukaista työtä.

Luonan kotihoidossa huolehditaan asiakkaasta kokonaisvaltaisesti eli huomioidaan asiakkaan sosiaalinen-, psyykkinen- ja fyysinen toimintakyky sekä hyvinvointi. Kotihoidossa jää aikaa myös asiakkaan kanssa jutusteluun, on aikaa kohdata asiakas. Kun kokonaisvastuu on yhdellä palveluntuottajalla, on asiakkaan ja työntekijän suhde kokonaisvaltaisempi. Myös hoitajan eettistä kuormaa on helpompi hallita.

Meidän luona on aikaa

Palvelu on uusi Luonalla. Luonan kotihoidossa jokaisella työntekijällä on vaikutusmahdollisuus, ja myös vastuu tehdä erinomaista kotihoitoa. Palvelutarve lähtee aina asiakkaasta ja asiakkaalla onkin Luonan palveluun tullessaan jo usein hoitosuunnitelma valmiina. Se voi kuitenkin muuttua, jos asiakkaan tilanne ja tarpeet muuttuvat. On tärkeää tutustua asiakkaaseen, jotta muutokset myös huomataan.

Asiakkaiden hoitosuunnitelmat vaikuttavat myös kotikäyntien aikatauluihin. Ajat voivat vaihdella hyvinkin paljon asiakkaiden hoidon tarpeen mukaan. Luonassa työlistat suunnitellaan niin, että työmatkat, lounastauot ja aika, joka mahdollisesti menee parkkipaikan löytämiseen, on huomioitu. Työntekijällä on siis aikaa rauhassa siirtyä asiakkaiden luo. Kun aikaa on enemmän, hoitajat voivat antaa oman parhaansa ja siitä on etua tietenkin myös asiakkaalle. Kokonaisvaltainen hoito näkyy siis myös tässä.

Hoitajan työpäivä alkaa usein jo aamuseitsemältä ja iltavuoro aloittaa iltapäivän puolella. Luonassa on käytössä työvuoroautonomia, joka tarkoittaa sitä, että omat työvuoronsa saa suunnitella yhdessä muun tiimin kanssa.

Vastuuntuntoa ja vapautta

Kotihoito on todella vastuullista työtä. Luonassa uskotaan, että vastuu ja vapaus kulkevat käsikädessä. Työ on itsenäistä ja hoitajalta vaaditaankin itseohjautuvuutta, kykyä itsenäiseen päätöksentekoon, vahvaa ammattitaitoa ja vastuuntuntoa. Kotikäynneillä asiakas on tärkein, ja tietenkin myös yllättäviä tilanteita voi tulla vastaan. Hoitajalla tulee olla erinomainen huomio- ja hahmottamiskyky. Apua saa ja sitä annetaan, työntekijä ei jää yksin. Tukena on aina tiimi ja esihenkilö, jotka ovat vain puhelinsoiton päässä.

Luonassa satsataan perehdytykseen, sillä uusi työntekijä pääsee tiimien mukaan käynneille, jotta hän näkee eri tapoja tehdä kotihoitoa. Luonassa työtä saa tehdä omalla persoonallaan, tätä korostetaan myös Luonan yrityskulttuurissa.

Luonan kulttuuri eli #luonaote on tapa toimia; inhimillisesti luonasi, kasvaen ja oppien sekä vastuullisesti toimien.

Työhön kuuluu asiakaskäyntien lisäksi myös tilauksia ja yleisestikin asiakkaan asioiden edistämiseen liittyviä asioita. Näitä sairaanhoitajat voivat tehdä myös toimistolta käsin.  

Luonalla on kolme toimistoa Vantaan alueella, joissa työntekijät kohtaavat toisiaan työasioiden parissa tai tauoilla. Työntekijöiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia lisää se, että henkilöstöllä on paikka, jossa tavata työkaveria, mutta myös hoitaa ja edistää asiakkaiden asioita. Toimistojen sisustukseen saavat työntekijät itse myös osallistua ja vaikuttaa.

Kotihoitoa nyt ja tulevaisuudessa

Kotihoidossa korostuvat ihmisläheisyys ja lähihoito asiakkaan luona. Luonassa on hyvät vaikutusmahdollisuudet ja halutaan katsoa tulevaan – ehkä hyvinvointiteknologia ja etäkotihoito mahdollistavat tulevaisuudessa myös enemmän etätyömahdollisuuksia kotihoitoon.

Haluaisitko sinä tehdä ihmisen arvoista kotihoitoa?

Luonan kotihoito etsiikin nyt lisää hoitajia tekemään ihmisen arvoista kotihoitoa. Haluatko sinä osaksi ihan uudenlaista kotihoidon tarinaa?

Tutustu avoimiin työpaikkoihimme täällä:
Tutustu Luonaan

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?