Luonan kysely: Sote-alalla kaivataan yhteisiä määritelmiä ja mittareita vastuullisuudelle

Luona selvitti sote-alan asiantuntijoiden näkemyksiä alan vastuullisuudesta verkkopohjaisella kyselytutkimuksella.

Vastuullisuus ja sen kehittäminen ovat jatkuvasti sosiaali- ja terveysalan puhutuimpia teemoja.  Miten alalla työskentelevät kokevat vastuullisuuden toteutumisen tällä hetkellä? Selvitimme kesällä 2019 kyselytutkimuksella sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden ajatuksia vastuullisuuden tilasta niin omassa organisaatiossa kuin alalla yleisesti.

Oman organisaation vastuullisuustyö hyvää,
alan yhteisiä määritelmiä kaivataan

Vastauksissa korostuu kokemus siitä, että vastuullisuusasiat huomioidaan omalla työpaikalla hyvin, niitä raportoidaan asianmukaisesti ja keskustelu asioista on avointa ja aktiivista. Kyselyyn tähän mennessä vastanneista 60 % on lähes tai täysin samaa mieltä siitä, että omassa organisaatiossa on yhteinen jaettu käsitys vastuullisuudesta. 78 % vastanneista kokee vastuullisuuden olevan myös keskeinen osa oman organisaationsa strategiaa.

Toisaalta vastaajat kokevat, että sote-alalla ei ole vielä riittävästi yhteisiä määritelmiä tai mittareita vastuullisuudelle, ja että kokonaisuutena alan toiminta ei vielä ole riittävän läpinäkyvää.  69 % prosenttia kyselyyn vastanneista on lähes tai täysin eri mieltä siitä, että alan toimijoiden keskuudessa on yhteinen käsitys siitä, mitä vastuullisuus sote-alalla on. Organisaatioiden erillinen toiminta alalla korostuu: 82 % vastaajista kokee, että sote-alalla ei toimita aktiivisesti yhdessä, organisaatiorajojen yli.  Kyselyssä nousee esiin myös yleinen huoli alan henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Alalta käsin katsottuna vastuullisuuden tila nähdään kuitenkin erilaisena kuin uutisotsikoissa. Noin puolet kyselyyn vastanneista kokee, että keväällä 2019 paljon julkisuutta saaneiden yksityisten hoivayhtiöiden ongelmat eivät kuvasta hyvin yksityisen sote-alan vastuullisuuden tilaa.

Kyselyyn voi vielä vastata

Työskenteletkö sote-alalla? Kyselymme on vielä avoinna. Ehdit vielä vastata – jaa kanssamme omat näkemyksesi alan vastuullisuuden tilasta. Käsittelemme tulokset anonyymisti ja julkistamme kyselyn tulokset verkkosivuillamme.

Me Luonassa haluamme olla vastuullisuuden suunnannäyttäjiä sosiaali- ja terveysalalla.  Teemme jatkuvasti työtä vastuullisuuden lisäämiseksi ja yhteisen vastuullisuusymmärryksen luomiseksi alalle. Tutustu vuoden 2018 vastuullisuusraporttiimme (pdf).


Taustaksi kyselystä

  • Kysely on Luonan toteuttama.
  • Kyselyyn vastataan verkossa, ja sen linkkiä on jaettu muun muassa Twitterissä sekä sosiaalisessa mediassa.
  • Syyskuun alkuun mennessä vastauksia on 59, kysely on edelleen avoinna.
  • Vastaukset käsitellään anonyymisti ja julkaistaan myöhemmin Luonan verkkosivuilla.

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?