Luonan kysely: Terveydenhuollon asiakkaiden sosiaalisten ongelmien tunnistamiseen tarvitaan lisää yhteistyötä

Luonan toteuttama kysely selvitti sosiaali- ja terveydenhuollon päättäjien näkemyksiä sosiaalisten ongelmien tunnistamisesta terveydenhuollon ensikontaktissa.

Sosiaalisten ongelmien tunnistaminen ja niihin liittyvä palvelutarpeen arviointi koetaan julkisessa terveydenhuollossa haasteelliseksi. Luonan toteuttaman julkisten organisaatioiden sosiaali- ja terveydenhuollon päättäjille suunnatun kyselyn tulokset kertovat yhteistyön ja asiakaskeskeisten toimintatapojen puutteesta.

Tämä korostuu etenkin tilanteessa, jossa ihminen hakeutuu terveydenhuollon pariin, vaikka tilanteen juurisyynä on sosiaalipuolen ongelma. Näiden kontaktien osuuden valtaosa (62 %) arvioi olevan 10–20 prosenttia tai enemmän kaikista terveydenhuollon kontakteista.

Ensi vaiheen tunnistamiseen ei ole vakiintunutta käytäntöä

Vastaajista 73 prosenttia koki, että asiakkaiden sosiaalisten ongelmien tunnistaminen hoidon tarpeen arvioinnin puheluiden yhteydessä on heikkoa. Erityisen heikoksi tunnistamisen kokivat terveydenhuollon (88 % vastaajista) ja sosiaalihuollon (93 %) päättäjät.

Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien näkemykset jakaantuivat: 57 prosenttia ajatteli tunnistamisen toimivan hyvin, ja vain 43 prosenttia heikosti.

Yleisintä on, että kunnassa ei ole ohjeistusta eikä terveydenhuollossa työskentele tarkoitukseen nimettyä sosiaalihuollon ammattilaista.

Vastaajat näkivät, että heillä ei ole olemassa keinoja saada hyvää kokonaiskuvaa palvelujen piirin tulevien asiakkaiden tilanteesta.

Ratkaisuna moniammatillinen toimintamalli

Yhtä yksittäistä toimenpidettä parantamaan ensikohtaamisen tunnistamista tuskin on, mutta vastausten perusteella ratkaisun ydin piilee moniammatillisessa yhteistyössä yli vastuualueiden. Tärkeimpänä pidetään sosiaalityöntekijöiden saamista mukaan hoidon tarpeen arviointiin ja ohjaukseen.

Lisäksi vastauksissa nousee esiin osaamisen kehittäminen ongelmien tunnistamisessa terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. Asiakaslähtöisempi toimintatapa nähdään niin ikään tarpeellisena kehityskohteena.

Tulevaisuuden sote-keskukset ovat hyvä kehityssuunta, lisäksi valmiita toimintamalleja on käytössä esimerkiksi Päivystysapu 116117 -palvelun muodossa.

Keskitetty puhelinpalvelu, jossa hoidettaisiin sekä sosiaali- että terveysongelmien arviointi ja hoitoonohjaus toisi vastaajien mielestä parannusta tilanteeseen. Ehdotetuista vaihtoehdoista parhaana vastaajat suosivat sitä, että olemassa olevat puhelinpalvelut pystyisivät toteuttamaan terveysneuvonnan ohella myös sosiaaliongelmien tunnistamista ja ohjausta.

Kyselyyn voi vielä vastata!

Oletko sote-alan päättäjä? Kyselymme on vielä avoinna – jaa kanssamme omat näkemyksesi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarpeen arvioinnista. Käsittelemme tulokset anonyymisti ja julkistamme kyselyn tulokset verkkosivuillamme.

Pääset vastaamaan tästä linkistä: https://my.surveypal.com/ste2019

Taustaksi kyselystä

  • Kysely on Luonan toteuttama.
  • Kyselyyn vastataan verkossa, ja sen linkkiä on jaettu muun muassa Twitterissä sekä sosiaalisessa mediassa.
  • Nyt raportoitu kysely toteutettiin kesän ja syksyn 2019 aikana.
  • Joulukuuhun mennessä vastauksia on tullut 37.
  • Kysely on edelleen avoinna.
  • Vastaukset käsitellään anonyymisti.

Haluatko jatkaa keskustelua kanssamme? Ota yhteyttä meihin tai kommentoi aihetta Twitterissä tai LinkedInissä!

Lisätietoja

Suvi Salonen, johtaja, Kotiin tuotavat palvelut ja vastaanottokeskus­palvelut, puh. 040 528 5779 @1suvisalonen

Lisbeth Forsman-Grönholm, lääketieteellinen johtaja, puh. 050 516 0686 @lisbethfg1

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?