Opit yrityksen ensimmäisen vastuullisuuskatsauksen tekijöille

Luonan systemaattinen vastuullisuuden kehittäminen alkoi vuoden 2017 alussa, kun vastuullisuus nostettiin keskeiseen asemaan strategiassamme. Tämä on neljäs blogi, joka seuraa Luonan vastuullisuusmatkaa. Ensimmäisessä aihetta käsitelleessä artikkeli-kirjoituksessa pohdin sitä, miksi koemme Luonassa vastuullisuuden tärkeäksi. Toisessa kirjoituksessa kerroin siitä, miten teimme tyypillisen johtamisvirheen vastuullisuustyön alkumetreillä. Kolmas kirjoitus käsitteli vastuullisuuden juurruttamista organisaatiossamme.

Nyt kerron siitä, mitkä ovat olleet Luonassa keskeiset opit ensimmäistä vastuullisuuskatsausta kootessa.

Luonan vastuullisuusohjelma on rakennettu vuosille 2018–2020. Huolimatta siitä, että ohjelmamme alkoi vasta vuonna 2018, päätimme koota katsauksen jo vuodesta 2017. Ajatuksena oli, että tällä tavalla lähtötilanne kirkastuu, valmistaudumme varsinaiseen raportointiin vuodesta 2018 ja varmistamme, että vastuullisuus konkretisoituu henkilöstöllemme. (Luonan vastuullisuudesta voit lukea lisää täältä.)

Vastuullisuustyötämme on johtanut vastuullisuuskonsultti. Omistajuus vastuullisuudesta Luonassa kuuluu kuitenkin minulle toimitusjohtajana. Tällä päätöksellä olemme varmistaneet sen, että vastuullisuus läpileikkaa kaiken toimintamme ja ulottuu aina strategiaan ja tavoiteasetantaan saakka.

Vastuullisuuskonsulttimme oli vastuussa myös katsauksen tuotantoprojektista. Projektissa apunamme oli myös viestinnän ammattilainen ja mainostoimisto, jotka varmistivat, että sisältömme oli ymmärrettävää, yhtenäistä ja sai visuaalisesti selkeän ja linjakkaan muodon. Muilta osin katsauksen valmistelun sisällöstä vastasivat luonalaiset.

Katsauksen tuotannon aikana esiinnousseet haasteet olivat aika tyypillisiä.

Luonan vastuullisuus sisältää neljä osa-aluetta: Edelläkävijyys toimialalla, vastuu luonalaisista, vastuullinen ja läpinäkyvä liiketoiminta sekä inhimillinen kohtaaminen. Jokaiselle osa-alueelle on nimetty oma vastuullinen johtaja Luonan johtoryhmästä. Jokainen osa-alue on jaettu keskeisiin keinoihin ja niille on sovitut tavoitteet ja mittarit. Katsauksen sisältösuunnitelma olikin helppo rakentaa ohjelmamme osa-alueiden pohjalle.

Katsauksen sisältösuunnitelmaa laadittaessa odotus oli, että selkeiden määritettyjen mittareiden ansiosta sisällön ja datan kerääminen on puoliksi jo tehty. Käytännössä huomattiin kuitenkin nopeasti, ettei varsinainen sisällöntuotanto ollutkaan näin yksinkertaista. Vaikka data oli olemassa, niin se oli hajallaan tai mittaamista tehtiin eri liiketoiminnoissa hiukan eri tavoin. Talous-, asiakas-, prosessi- ja henkilöstödata olivat omissa järjestelmissään. Työ hidastui ja sisällöt lähtivät ajoittain polveilemaan.

Vaikka tässäkään kohtaa vastuullisuustyö ei Luonassa edennyt alustavien suunnitelmien mukaan, oli kaikella myös lopulta kehittävä vaikutus. Katsauksen tuotantoprojektin aikana kävikin nimittäin niin, että vastuullisuusohjelmamme yksi keskeinen tavoite, Luonan liiketoiminnan kehittyminen, otti merkittäviä askelia. Esimerkiksi, lanseerasimme yhtiötasoisen kehitysprojektin datan harmonisoinnille ja raportoinnin keskittämiselle.

Vastuullisuuskatsaus tai -raportti keskittyy aina tiettyyn aikakauteen ja sen kuvaamiseen faktapohjaisesti. Siitä ei lähdetä rönsyilemään. Toimitusjohtajana katseeni on kuitenkin suunnattu vahvasti tulevaisuuteen ja kovin mielelläni olisin myös kertonut siitä, miten asiat ovat myöhemmin kehittyneet. Luonassa kun asioihin tartutaan nopeasti ja kehitystä tapahtuu ripeää vauhtia. Vaati tiukkaa johtamista vastuullisuuskonsultiltamme, että pysyimme ruodussa katsausta laadittaessa.

Uskoani Luonan kykyyn jatkuvasti parantaa juoksua vahvistaa se, että olemme esimerkiksi onnistuneet vähentämään luonalaisten sairastavuutta merkittävästi verrattuna viime vuoteen. Tai että olemme kehittäneet palveluidemme vaikuttavuutta hyödyntämällä uutta teknologiaa. Tai miten vaikuttavuuden mittaaminen on meillä kehittynyt.  Vuoden 2017 katsauksemme ei kuitenkaan kerro näistä toimenpiteistä, vaan niistä raportoidaan vasta varsinaisessa ensimmäisessä vastuullisuusraportissamme vuonna 2018.

Yhteenvedon kokemuksestani voi kiteyttää lainaukseen edellisestä blogistani: ”Vastuullisuusohjelma ei saa olla uutta, vaan se on nähtävä raamina ja systematiikan lisääjänä olemassa olevan toiminnan kehittämiselle.”

Opit ensimmäistä vastuullisuuskatsausta suunnittelevalle:

  • Varmista, että projektia johtaa henkilö, jolla on kokemusta vastuullisuusraportoinnista.
  • Varmista, että sisältösuunnitelma on hyvä ja rakenteellinen ennen sisällöntuottamisen aloittamista.
  • Varmista, että sisällöntuotannossa on laajasti henkilöstöä, jotta sisältö on monimuotoista ja kuvaa todellista arkea.
  • Varmista, että projektin aikana kerätään keskeisiä kehityskohteita ja nämä projektoidaan erillisesti.
  • Varmista, että vastuu sisällöntuotannosta on osin jaettua. Viimeisen silauksen läpiluku useaan kertaan yhdelle ihmiselle on raskasta.

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?