Positiivinen vire kantaa koronasta huolimatta

Haastavasta koronapandemian sävyttämästä toimintaympäristöstä huolimatta voimme iloksemme sanoa työilmapiirin olevan luonalaisten keskuudessa hyvin positiivinen.  Luonan joulukuussa toteuttama työtyytyväisyyskysely kertoo entistä paremmasta työhyvinvoinnista.

Nostoja joulukuun Luona Pulssi -kyselystä, asteikolla 1–5, jossa 5 on paras arvosana:

  • Meillä työpaikalla vallitsee hyvä ilmapiiri: 4,1
  • Koen, että esihenkilöni mahdollistaa onnistumiseni työssäni: 4,1
  • Miten arvioisit omaa työpanostasi työilmapiirin luojana: 4

Yksi keskeisimmistä viime vuosien tavoitteista on ollut esihenkilötyön kehittäminen, joka näkyy nyt tuloksissa. Tämän lisäksi tärkeänä näemme myös arvojen ja yrityskulttuurin vahvistamisen yhdessä kaikkien luonalaisten kanssa, missä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa Luonan ja oman työn kehittämiseen.

Mitä Luonassa tehdään työntekijäkokemuksen kehittämiseksi?

Meillä työhyvinvoinnin lähtökohtana on, että luonalaiset voivat työskennellä turvallisessa työympäristössä, ovat motivoituneita työssään ja heidän osaamistaan kehitetään jatkuvasti. Strategiamme mukaan hyvä johtaminen, ihmisten osallistaminen ja kehittymismahdollisuuksien tarjoaminen ovat tärkeimmät keinomme varmistaa luonalaisten ammattitaito ja hyvinvointi.

Luona haluaa antaa kaikille työntekijöille mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen tarjoamalla koulutusta ja monipuolisia urapolkuja. Tavoitteemme on, että jokaisella luonalaisella olisi keskimäärin 4 kehittämispäivää vuodessa.

Hyvä esimiestyö ja johtaminen ovat myös avainroolissa työhyvinvoinnin varmistamisessa. Tuemme esihenkilöitä muun muassa työnohjauksella ja jatkuvilla valmennuksilla. 

”Työhyvinvoinnin hyvästä tuloksesta kertoo myös se, että työntekijät kyselyn avoimissa palautteissa kertovat työyhteisössä vallitsevasta hyvästä työilmapiiristä ja kannustavasta esihenkilöstä, vaikka työtä on tehty koronapandemian luomissa poikkeusoloissa ja pääosin etänä”, Luonan vt. toimitusjohtaja Petri Maliranta sanoo.

#Luonaote-työkulttuuri ohjaa työtämme

Luonassa on määritetty yhteiset toimintaperiaatteet, jotka ohjaavat yhteistä tekemistä ja välittävät ajattelutapaamme, jonka mukaan toiminne. Kutsumme tätä #luonaotteeksi. #Luonaote kuvaa sen, kuinka toteutamme arvojamme käytännössä.

Työkulttuurimme tavoitteena on ihmisten rohkaiseminen ratkaisujen kehittämiseen, yrityksen kaikkien liiketoimintojen välisen viestinnän ja yhteistyön helpottaminen sekä yrityksen kulttuurin vahvistaminen.

Luonan toimintaperiaatteet, eli #luonaote:

  • Olemme inhimillisesti luonasi.
  • Kasvamme ja opimme.
  • Toimimme vastuullisesti.

Henkilöstön hyvinvoinnin mittaaminen Luonassa

Luonassa mitataan henkilöstön tyytyväisyyttä säännöllisillä tutkimuksilla. Toteutamme koko Luonan henkilöstöä koskevan laajan työtyytyväisyyskyselyn kahdesti vuodessa. Tämän lisäksi toteutamme useamman kerran vuodessa lyhyen Luona pulssi -kyselyn, jonka tulosten perusteelle tiedämme paremmin, miten meillä menee juuri nyt. Tarkastelemme kyselyn tuloksia koko yhtiön osalta ja yksikkökohtaisesti.

Tutustu millainen Luona on työnantajana

Katso avoimet työpaikat

Tilaa uutiskirje

Luitko jo nämä?